About


ÖZEL SAYI DUYURUSU: Dergimiz, Nisan 2024 tarihinde "İnsanlığın Filistin Sınavı" konulu özel bir sayı yayımlamayı planlamaktadır. Duyuru/Çağrı metni ve ayrıtılar için tıklayınız.

DİZİN DUYURUSU: Kadim Akademi SBD, 30.10.2023 tarihinden itibaren uluslararası bir dizin olan MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY listesine girerek burada taranmaya başlamıştır.


Kadim Akademi SBD, üyelerinin tamamı akademisyen olan Kadim Akademi Derneği’nin çıkardığı bilimsel ve hakemli uluslararası bir dergidir. Yılda iki sayı halinde ve elektronik olarak yayınlanan derginin temel amacı, sosyal bilimler alanına konu olan nitelikli bilimsel çalışmaların paylaşılmasına imkân sağlamaktır. Bununla birlikte dergi, popülist bir tavır içerisine girmeden “Doğu/Ortadoğu” sembolünde, bölgenin ve insanlığın edilgenleşmesinin/nesneleşmesinin önüne geçilebilme imkânlarını araştıran, sorgulayan ve çözümler üreten bir anlayışın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.

Kadim Akademi SBD  Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.


29762