Research Article
BibTex RIS Cite

طائر الكُرْكِي ومكانته في بعض من جوانب الثقافة العربية و التركية

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1-2, 71 - 91, 19.12.2017

Abstract

    Turna kuşu, dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan halkların kültüründe önemli bir yer tutar. Bu araştırma, Arap ve Türk kültürlerinde turnanın yerini tespit etmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla Arapça ve Türkçe deyim ve atasözlerinde, Arap ve Türk şahıs, unvan, eser, köy, dağ ve marka adlarında giyim ve süslenme alışkanlıklarında turna kuşunun izi sürüldü. Bunların yanında çeşitli inanış biçimlerinde ve hadis-i şeriflerde de turna ile ilgili unsurlara yer verildi.

References

  • CERRAHOĞLU, İsmail (1995), “GARÂNÎK” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul.
  • SARAÇOĞLU, Ali (1999), Ercişli EMRAH, Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar, Kültür Bakanlığı, Yayınları, Ankara.
  • YİĞİT, Ali (2011), “Bayraklarda Kullanılan Hayvan Figürleri Üzerine Bir İnceleme”, Vet Hekim Derneği Dergisi, S. 82 (2).
  • KARAKOÇ, Bahattin (1975), Sevgi Turnaları: Şiirler, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul.
  • KÖKSEL, Behiye (Ocak 2009), “Halk Türkülerinde Avla İlgili Semboller”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, S. 1.
Year 2017, Volume: 1 Issue: 1-2, 71 - 91, 19.12.2017

Abstract

References

  • CERRAHOĞLU, İsmail (1995), “GARÂNÎK” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul.
  • SARAÇOĞLU, Ali (1999), Ercişli EMRAH, Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar, Kültür Bakanlığı, Yayınları, Ankara.
  • YİĞİT, Ali (2011), “Bayraklarda Kullanılan Hayvan Figürleri Üzerine Bir İnceleme”, Vet Hekim Derneği Dergisi, S. 82 (2).
  • KARAKOÇ, Bahattin (1975), Sevgi Turnaları: Şiirler, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul.
  • KÖKSEL, Behiye (Ocak 2009), “Halk Türkülerinde Avla İlgili Semboller”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, S. 1.
There are 5 citations in total.

Details

Journal Section 2017 1/1-2
Authors

Hazem Said Montaser This is me

Publication Date December 19, 2017
Submission Date November 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 1-2

Cite

ISNAD Montaser, Hazem Said. “طائر الكُرْكِي ومكانته في بعض من جوانب الثقافة العربية و التركية”. Kadim Akademi SBD 1/1-2 (December 2017), 71-91.

Kadim Akademi SBD is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

29762