Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Pirdengî di Romana Mîrname ya Jan Dost de

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1-2, 93 - 107, 19.12.2017

Abstract

    Teoriya pirdengiyê ya Mîxaîl Mîxaîlovîç Baxtîn (1895-1975) di teoriya romanê de cihekî giring digire. Pirdengî têkildarî serbixwetiya lehengan e di romanê de; di romaneke pirdeng de leheng ne objeya nivîskêr in, subjeyên gotara xwe ne û tevî nerîn û îdeolojiya xwe di romanê de cih digirin û bi vî awayî otorîteya nivîskarî lawaz dibe. Di vê xebatê de bi amraza vê çemkê hat vekolîn bê di romana Jan Dost Mîrnameyê de leheng çawa ligel cîhana xwe û nerîna xwe ya li cîhanê hatine nimandin û roman çendî vekirî ye.

References

 • ALAN, Remezan (2009), Bendname, Stembol: Avesta.
 • ALAPATT, Nisha Francis (2002), Polyphony and Fiction: A Reading of James Joyce’s Ulysses, Kottayam: Mahatma Gandhi University, English Literature School of Letters, (Teza Doktorayê ya neçapkirî).
 • BAHTİN, Mihail Mihailoviç (2004), Dostoyevski Poetikasının Sorunları, (wer. Cem Soydemir), İstanbul: Metis.
 • BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich (1999,) Speech Genres and Other Late Essays, Austin: University Of Texas.
 • BOOTH, Wayne C. (2012), Kurmacanın Retoriği, (wer. Bülent O. Doğan), İstanbul: Metis.
 • BRANDIST, Graig (2011), Bahtin ve Çevresi, (wer. Cem Soydemir), Ankara: Doğu Batı.

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1-2, 93 - 107, 19.12.2017

Abstract

References

 • ALAN, Remezan (2009), Bendname, Stembol: Avesta.
 • ALAPATT, Nisha Francis (2002), Polyphony and Fiction: A Reading of James Joyce’s Ulysses, Kottayam: Mahatma Gandhi University, English Literature School of Letters, (Teza Doktorayê ya neçapkirî).
 • BAHTİN, Mihail Mihailoviç (2004), Dostoyevski Poetikasının Sorunları, (wer. Cem Soydemir), İstanbul: Metis.
 • BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich (1999,) Speech Genres and Other Late Essays, Austin: University Of Texas.
 • BOOTH, Wayne C. (2012), Kurmacanın Retoriği, (wer. Bülent O. Doğan), İstanbul: Metis.
 • BRANDIST, Graig (2011), Bahtin ve Çevresi, (wer. Cem Soydemir), Ankara: Doğu Batı.

Details

Journal Section 2017 1/1-2
Authors

Ümran ALTINKILIÇ

Publication Date December 19, 2017
Submission Date October 21, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 1-2

Cite

ISNAD
ALTINKILIÇ, Ümran. “Pirdengî Di Romana Mîrname Ya Jan Dost De”. Kadim Akademi SBD 1/1-2 (December 2017), 93-107.