Research Article
BibTex RIS Cite

Bitlisli Dîvân Şairi Müştâk-ı Bitlisî ve Âsâru’l-Müştâk Esrâru’l-‘Uşşâk Adlı Eseri

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1-2, 157 - 179, 19.12.2017

Abstract

    Bu çalışma, 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısında Bitlis’te yaşamış, Kâdirî tarikatına mensup mutasavvıf bir şair olan Müştâk-ı Bitlisî (ö.1242/1832) ve onun Âsâru’l- Müştâk Esrâru’l-‘Uşşâk adlı eseri üzerine yapılan bir incelemeyi kapsamaktadır. Müştâk-ı Bitlisî eserinde soyu, ailesi, eğitimi, hocaları ve ayrıca Kâdirî ve Nakşibendî tarikatı ayinleri ile onların zikir metotları hakkında izâhlarda bulunmuştur. Müştâk-ı Bitlisî, eserde başta Bitlis olmak üzere Erzurum, Muş, İstanbul, Siirt, Tekirdağ, Bağdat, Hicaz gibi yerlere yaptığı seyahatler esnasında tanık olduğu olayları ve günlük yaşama ait önemli notları da ayrıca nakletmektedir. Eser bu yönüyle bir hatırat eseri olma özelliği de taşımaktadır.

References

 • AKOT, Bülent (2011), Müştâk-ı Bitlisî-Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, İstanbul: İnsan Yayınları.
 • CEBECİOĞLU, Ethem (2004), Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, İstanbul: Anka Yayınları.
 • ÇİFTÇİ, Cemil (1997), Maktul Şairler, İstanbul: Kitabevi Yayınevi.
 • DOĞAN, Ahmet (1995), Müştâk-Bitlisî, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • GÜNDOĞDU, Kemal (1992), Şems-i Bitlisî, Ankara: TDV Yayınları.
 • GÜNDOĞDU, Kemal (1997), Müştak Baba, Ankara: MEB Yayınları.
 • HASAN Sezâî-i Gülşenî (2001), Mektubât-ı Hasan Sezâî, Haz: Cezair Yarar, İstanbul: Dîvân Yayınları.
Year 2017, Volume: 1 Issue: 1-2, 157 - 179, 19.12.2017

Abstract

References

 • AKOT, Bülent (2011), Müştâk-ı Bitlisî-Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, İstanbul: İnsan Yayınları.
 • CEBECİOĞLU, Ethem (2004), Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, İstanbul: Anka Yayınları.
 • ÇİFTÇİ, Cemil (1997), Maktul Şairler, İstanbul: Kitabevi Yayınevi.
 • DOĞAN, Ahmet (1995), Müştâk-Bitlisî, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • GÜNDOĞDU, Kemal (1992), Şems-i Bitlisî, Ankara: TDV Yayınları.
 • GÜNDOĞDU, Kemal (1997), Müştak Baba, Ankara: MEB Yayınları.
 • HASAN Sezâî-i Gülşenî (2001), Mektubât-ı Hasan Sezâî, Haz: Cezair Yarar, İstanbul: Dîvân Yayınları.
There are 7 citations in total.

Details

Journal Section 2017 1/1-2
Authors

Rıdvan Uluç

Publication Date December 19, 2017
Submission Date October 6, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 1-2

Cite

ISNAD Uluç, Rıdvan. “Bitlisli Dîvân Şairi Müştâk-ı Bitlisî Ve Âsâru’l-Müştâk Esrâru’l-‘Uşşâk Adlı Eseri”. Kadim Akademi SBD 1/1-2 (December 2017), 157-179.

Kadim Akademi SBD is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

29762