Research Article
BibTex RIS Cite

SEYDA MOLLA ABDÜLLATİF ŞEMÂMÎ’NİN HAYATI VE İLMİ KİŞİLİĞİ

Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 12 - 38, 08.06.2018

Abstract

Öz

Diyarbakır Kulp ilçesinin eski adıyla Dalita Jirin olarak bilinen Aşağı
Polat köyünde resmi kayıtlara göre 1924 yılında dünyaya gelen Seyda
Molla Abdüllatif, 1954 yılında geçici bir süreliğine geldiği Yenievler Köyüne
eski adıyla Şemâmî köyüne sabırlı, idareci ve kanaat önderi gibi özellikleri
sayesinde ömrünün sonlarına (2008) kadar adı geçen köyde talebe yetiştirmiştir. Yarım asırdan fazla tedrisatla uğraşarak
hayatını
eğitime adayan Seyda Molla Abdüllatif Şemamî 2012 yılında Xıncika olarak
bilinen Diktepe köyünde vefat etmiştir. Hayatını, ilmi kişiliğini,
eğitimciliğini ve eserlerini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada onun
eğitimde klasik anlayışı benimsemesine rağmen eğitim metodunda bu günün
pedagojisine uygun olan öğrenci merkezli yöntemi tercih ettiği
saptanmıştır. 

Eserleri
arasında kendisiyle özdeş olup şöhret bulan ama buna rağmen kendisinin
yazmadığı öğrencilerine yazdırdığı sarf ilmi ile ilgili notlardır.  Bu notların yanında dağınık bir şekilde bulunan şiirleri ve “Banet Suadu” adlı meşhur
kasideye yazılan bir şerhi tespit edilmiştir.

References

 • Bilgin, Ahmet ile 07.03.2108 tarihinde yapılan telefon görüşmesi
 • Cengiz, Abdullah ile 04.09.2017 tarihinde yapılan görüşme.
 • Cengiz, Ramazan ile 05.09.2017 tarihinde yapılan görüşme.
 • Çalışkan, Yusuf ile 03.09.2017 tarihinde yapılan görüşme.
 • Çelik, Muzaffer (2012). “Zeynel Abidin Çiçek Hoca İle Röportaj”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı: VIII Kasım, 189.
 • Erdebillî, Yusuf (Tsz.) el-Envâr li A’mâli’l-Ebrâr, Mısır: Mustafa Muhammed Mat.
 • Kaya, M. (2004). “Meşşâiyye”, DİA, (c. 29). İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı. ss.393-396.
 • Kurnaz, C. ve Çiçek H. (2013). Divan Şiiri Şekil Bilgisi, Ankara: Kurgan Edebiyat.
 • Kurtuluş R. ve Pala İ. (2006). “Mülemma”, DİA, (c. 31), İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 539.
 • Melikoğlu, A. (2009).“Seyda Molla Yahya Ferhandî”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi. sayı: II, , 140-152.
 • Mutçalı, S.( 1995). Arapça-Türkçe Sözlük, İstanbul: Dağarcık.
 • Nursî, S (2013), Emirdağ Lâhikası, İstanbul: Zehra.
 • Sa’di, M. (1363). Gülistan-i Sa’dî, (Haz. Muhammed Ali Furûğî), Tahran: Emir-i Kebir.
 • Timurtaş, A. (2009). “Molla Muhammed Zivingi ve İlmi Kişiliği”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı: I, ss.113-114.
 • Toprak, Z. Fuat ve Bşk. (2009). “Seyda Molla Yasin Toprak (Yüsrî) Hayatı ve İlmi Kişiliği”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı: I, ss. 121.
 • Yüsrî, Seyda Molla Yasin (2011). Bexçeyê Jiyana Pıştê Mırınê, (Haz. Muhammed Toprak), İstanbul: Nubehar.
 • Zemâkî, S.( 2006). Avnu’l-Atfâl bi Şerh-i Lâmiyet-i İbni’l-Verdî, Beyrût: el-Kütübü’l-İlmiyye.
Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 12 - 38, 08.06.2018

Abstract

References

 • Bilgin, Ahmet ile 07.03.2108 tarihinde yapılan telefon görüşmesi
 • Cengiz, Abdullah ile 04.09.2017 tarihinde yapılan görüşme.
 • Cengiz, Ramazan ile 05.09.2017 tarihinde yapılan görüşme.
 • Çalışkan, Yusuf ile 03.09.2017 tarihinde yapılan görüşme.
 • Çelik, Muzaffer (2012). “Zeynel Abidin Çiçek Hoca İle Röportaj”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı: VIII Kasım, 189.
 • Erdebillî, Yusuf (Tsz.) el-Envâr li A’mâli’l-Ebrâr, Mısır: Mustafa Muhammed Mat.
 • Kaya, M. (2004). “Meşşâiyye”, DİA, (c. 29). İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı. ss.393-396.
 • Kurnaz, C. ve Çiçek H. (2013). Divan Şiiri Şekil Bilgisi, Ankara: Kurgan Edebiyat.
 • Kurtuluş R. ve Pala İ. (2006). “Mülemma”, DİA, (c. 31), İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 539.
 • Melikoğlu, A. (2009).“Seyda Molla Yahya Ferhandî”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi. sayı: II, , 140-152.
 • Mutçalı, S.( 1995). Arapça-Türkçe Sözlük, İstanbul: Dağarcık.
 • Nursî, S (2013), Emirdağ Lâhikası, İstanbul: Zehra.
 • Sa’di, M. (1363). Gülistan-i Sa’dî, (Haz. Muhammed Ali Furûğî), Tahran: Emir-i Kebir.
 • Timurtaş, A. (2009). “Molla Muhammed Zivingi ve İlmi Kişiliği”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı: I, ss.113-114.
 • Toprak, Z. Fuat ve Bşk. (2009). “Seyda Molla Yasin Toprak (Yüsrî) Hayatı ve İlmi Kişiliği”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı: I, ss. 121.
 • Yüsrî, Seyda Molla Yasin (2011). Bexçeyê Jiyana Pıştê Mırınê, (Haz. Muhammed Toprak), İstanbul: Nubehar.
 • Zemâkî, S.( 2006). Avnu’l-Atfâl bi Şerh-i Lâmiyet-i İbni’l-Verdî, Beyrût: el-Kütübü’l-İlmiyye.
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section 2018 / 2-1
Authors

Faruk Kazan

Publication Date June 8, 2018
Submission Date January 11, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 1

Cite

ISNAD Kazan, Faruk. “SEYDA MOLLA ABDÜLLATİF ŞEMÂMÎ’NİN HAYATI VE İLMİ KİŞİLİĞİ”. Kadim Akademi SBD 2/1 (June 2018), 12-38.

Kadim Akademi SBD is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

29762