Research Article
BibTex RIS Cite

ISLAMOPHOBIA IN FRANCE

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 135 - 145, 10.12.2018

Abstract

The
integration policies on the other hand, like it has been in all over the Europe
in the 1990s, had started in France as well and as the Higher Commission of
Integration (HCI) has been established, it was when the process of
institutionalization has started. Within the period of history and politics the
integration policies have taken a form and as of today a language of
marginalization has been adopted against the Muslim population in France.
In the article, a study was conducted to understand
the results of the research by the interpretive method and the reasons that led
to the marginalization of Muslims through the structure of HCI, during the
institutionalization process of integration policies in France.
Rather
than conducting a research through HCI (Beaugé J. & Hajjat ​​A., 2014), the
historical process of migration in France, the political events from the 1990s
to the present and the holistic analysis of social changes have been made.
Hence, from the
2000s it has been realized that the concept of secularism has a recognition
which separates the public and the private realm and through this the
government’s implementation of inhibition and the usage of a language of
marginalization against the Muslims has been normalized. After the terrorist
attack which took place in Paris in 2015, whilst the strengthening of the
security policies has led to an increase in the islamophobia movements, it also
provoked the marginalization expressions to become more rigid.
As a result, it has been found that marginalization
is in fact related to national policy, political discourses and country’s
agenda.

References

 • Adem S. (2015) Kamusal Hayatın Dışlanan Yüzleri Olarak Avrupalı Müslümanlar ve İslamafobi Tartışmaları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt: 4, sayı: 4, ss. 1024-1048.
 • Bourdieu P. (1979), Distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Les Editions de Minuit.
 • Beaugé J. & Hajjat A. (2014). Elites française et construction du “probleme musulman”. Le cas du Haut Conseil a l'intégration (1989 – 2012). Sociologie, 1 (5), 31-59.
 • Emmanuel J. (2011). Les jeunes issus de l’immigration confrontés à la discrimination. Hommes et Migrations. 1292. 104 -113.
 • Fransa Başbakanı: Üniversitede başörtüsü yasağından yanayım (2016). BBC Türkçe.
 • http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160413_valls_basortu, (Erişim Tarihi: 26.05.2018).
 • Fransa'da Plaj ve Havuzlarda Haşema Yasağı (2016). NTV.http://www.ntv.com.tr/dunya/fransada-plaj-ve-havuzlarda-hasema-yasagi,hAeuuKU_ EmIgjem91Ze-g (Erişim Tarihi: 26.05.2018).
 • Fransa: Ulusal Kimlik Bakanlığı ve Kimlik Tartışmaları (2011), Bilgesam.http://www.bilgesam.org/incele/759/-fransa--ulusal-kimlik-bakanligi-ve-kimlik-tartismalari/#.WHfuLKPBKu4 (Erişim Tarihi: 26.05.2018).
 • Samur H., (2017), Avrupa’nın Önyargılarının ve Çelişkilerinin Bir Sonucu Olarak İslamofobi. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 29, ss. 147-173.
 • Henri Tincq (19 Mars 1989). Le Monde.
 • Jeunes immigrés et jeunes descendants d'immigrés (Eylül 2004).
 • Dares Analyses. 074. 2-8. http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-074.pdf (Erişim Tarihi: 26.05.2018).
 • Les actes islamophobes ont bondi en 2015, les actes antisémites encore à un niveau élevé (Ocak 2016), Le Monde.
 • http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/01/20/les-actes-islamophobes-ont-bondi-en-2015-les-actes-antisemites-encore-a-un-niveau-eleve_4850653_4355770.html (Erişim Tarihi: 26.05.2018).
 • Le CCIF pointe une augmentation de l'islamophobie après les attentats (2015), Liberation.
 • http://www.liberation.fr/societe/2015/02/11/le-ccif-pointe-une-augmentation-de-l-islamophobie-apres-les-attentats_1200305 (Erişim Tarihi: 26.05.2018).
 • Les dates clés de l'immigration en france (2002), Le Monde. http://www.lemonde.fr/societe/article/2002/12/06/les-dates-cles-de-l-immigration-en-france_301216_3224.html (Erişim tarihi: 26.05.2018).
 • On va nettoyer au Karcher la cité (2010), Europe. http://www.europe1.fr/politique/on-va-nettoyer-au-karcher-la-cite-273835 (Erişim Tarihi: 26.05.2018).
 • Rapport de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie (2018), Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), http://www.cncdh.fr/sites/default/files/cncdh_rapport_2017_bat_basse_definition.pdf (Erişim Tarihi: 25.06.2018).
 • Todd, E. (1994). Le destin des immigrés, Paris: Seuil, 281.
 • Unutulmaz K. O. (2012), Gündemdeki Kavram: “Göçmen Entegrasyonu” - Avrupa'daki gelişimi ve Britanya Örneği. Küreselleşme Çağında Göç. Kavramlar, Tartışmalar. İletişim Yayınları. ss. 135 – 159.
 • 2004-228 Sayılı Kanun (15 mars 2004). https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000423967 (Erişim Tarihi: 10.10.2018).

.FRANSA'DA İSLAMOFOBİ

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 135 - 145, 10.12.2018

Abstract

Entegrasyon politikaları 1990'lı yıllarda tüm Avrupa'da
olduğu gibi Fransa'da da başlamış ve Entegrasyon Yüksek Konseyi'nin (HCI)
kurulması ile kurumsallaşma sürecine girilmiştir. Tarihi ve siyasi süreçlerle
birlikte entegrasyon politikaları şekillenmiş ve günümüz itibariyle
Müslümanlara yönelik “ötekileştiren” bir dil benimsenmeye başlanmıştır.
Makalede y
orumlayıcı sosyoloji yöntemiyle sonuçları anlamaya yönelik bir çalışma
yürütülmüş ve
Fransa’da entegrasyon politikalarının kurumsallaşma
sürecinden Müslümanların ötekileştirilmesine sebep olan nedenler HCI yapısı
üzerinden değerlendirilmiştir. Sadece HCI üzerinden bir değerlendirme yapmak
yerine (Beaugé J. & Hajjat A. , 2014), Fransa’daki göçün tarihi süreci ele
alınmış, 1990’lardan günümüze kadar yaşanan siyasi olayların ve toplumsal
değişimlerin bütünsel analizi yapılmıştır. Bunun sonucunda, 2000'li yıllardan
itibaren laiklik kavramının kamu ve özel alanı ayıran bir tanıma sahip olduğu
kanısına varılmış ve bununla birlikte devletin Müslümanlara yönelik yasaklar
uygulaması ve ayrımcı bir dil kullanması normalleştirilmiştir. 2015 yılında
Paris'te gerçekleştirilen terör eyleminden sonra, güvenlik politikalarının
güçlendirilmesi İslam karşıtı eylemlerde artışa neden olurken, Müslümanları
ötekileştiren söylemlerin sertleşmesine sebep olmuştur. Bununla birlikte,
“ötekileştirmenin” aslında ulusal politika, siyasi söylem ve gündem ile
ilintili olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Adem S. (2015) Kamusal Hayatın Dışlanan Yüzleri Olarak Avrupalı Müslümanlar ve İslamafobi Tartışmaları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt: 4, sayı: 4, ss. 1024-1048.
 • Bourdieu P. (1979), Distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Les Editions de Minuit.
 • Beaugé J. & Hajjat A. (2014). Elites française et construction du “probleme musulman”. Le cas du Haut Conseil a l'intégration (1989 – 2012). Sociologie, 1 (5), 31-59.
 • Emmanuel J. (2011). Les jeunes issus de l’immigration confrontés à la discrimination. Hommes et Migrations. 1292. 104 -113.
 • Fransa Başbakanı: Üniversitede başörtüsü yasağından yanayım (2016). BBC Türkçe.
 • http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160413_valls_basortu, (Erişim Tarihi: 26.05.2018).
 • Fransa'da Plaj ve Havuzlarda Haşema Yasağı (2016). NTV.http://www.ntv.com.tr/dunya/fransada-plaj-ve-havuzlarda-hasema-yasagi,hAeuuKU_ EmIgjem91Ze-g (Erişim Tarihi: 26.05.2018).
 • Fransa: Ulusal Kimlik Bakanlığı ve Kimlik Tartışmaları (2011), Bilgesam.http://www.bilgesam.org/incele/759/-fransa--ulusal-kimlik-bakanligi-ve-kimlik-tartismalari/#.WHfuLKPBKu4 (Erişim Tarihi: 26.05.2018).
 • Samur H., (2017), Avrupa’nın Önyargılarının ve Çelişkilerinin Bir Sonucu Olarak İslamofobi. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 29, ss. 147-173.
 • Henri Tincq (19 Mars 1989). Le Monde.
 • Jeunes immigrés et jeunes descendants d'immigrés (Eylül 2004).
 • Dares Analyses. 074. 2-8. http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-074.pdf (Erişim Tarihi: 26.05.2018).
 • Les actes islamophobes ont bondi en 2015, les actes antisémites encore à un niveau élevé (Ocak 2016), Le Monde.
 • http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/01/20/les-actes-islamophobes-ont-bondi-en-2015-les-actes-antisemites-encore-a-un-niveau-eleve_4850653_4355770.html (Erişim Tarihi: 26.05.2018).
 • Le CCIF pointe une augmentation de l'islamophobie après les attentats (2015), Liberation.
 • http://www.liberation.fr/societe/2015/02/11/le-ccif-pointe-une-augmentation-de-l-islamophobie-apres-les-attentats_1200305 (Erişim Tarihi: 26.05.2018).
 • Les dates clés de l'immigration en france (2002), Le Monde. http://www.lemonde.fr/societe/article/2002/12/06/les-dates-cles-de-l-immigration-en-france_301216_3224.html (Erişim tarihi: 26.05.2018).
 • On va nettoyer au Karcher la cité (2010), Europe. http://www.europe1.fr/politique/on-va-nettoyer-au-karcher-la-cite-273835 (Erişim Tarihi: 26.05.2018).
 • Rapport de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie (2018), Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), http://www.cncdh.fr/sites/default/files/cncdh_rapport_2017_bat_basse_definition.pdf (Erişim Tarihi: 25.06.2018).
 • Todd, E. (1994). Le destin des immigrés, Paris: Seuil, 281.
 • Unutulmaz K. O. (2012), Gündemdeki Kavram: “Göçmen Entegrasyonu” - Avrupa'daki gelişimi ve Britanya Örneği. Küreselleşme Çağında Göç. Kavramlar, Tartışmalar. İletişim Yayınları. ss. 135 – 159.
 • 2004-228 Sayılı Kanun (15 mars 2004). https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000423967 (Erişim Tarihi: 10.10.2018).
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section 2/2
Authors

Sümeyye Gedikoğlu 0000-0001-6811-2912

Publication Date December 10, 2018
Submission Date June 7, 2018
Acceptance Date October 22, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 2

Cite

ISNAD Gedikoğlu, Sümeyye. “.FRANSA’DA İSLAMOFOBİ”. Kadim Akademi SBD 2/2 (December 2018), 135-145.

Kadim Akademi SBD is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

29762