Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2019, Volume: 3 Issue: 1, 65 - 78, 26.06.2019

Abstract

References

 • Bartram, D., Monforte, P., & Poros, V. (2017). Göç Meselesinde Temel Kavramlar.
 • Bayhan, V. Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilim Etiği.
 • Hagen-Zanker, J. (2008). Why do people migrate? A Review of the Theoretical Literature.
 • Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, E. J. (1993). Theories of International Migration: A Review And Appraisal. Population Council.
 • Özcan, E. Çağdaş Göç Teorileri Üzerine Bir Değerlendirme. Ankara.
 • Türker, D., & Yıldız, A. (2015). Göçmenlerde Sosyo-Psikolojik Entegrasyon Analizi. Göç ve Uyum. London: Transnational Press London.
 • Wimalaratana, W. (2017, Fall). International Migration and Migration Theories. Social Affairs.

AZERBAYCAN`DAN TÜRKİYE’YE GÖÇÜN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ORGANİZASYONU: ANKARA ÖRNEĞİ

Year 2019, Volume: 3 Issue: 1, 65 - 78, 26.06.2019

Abstract

Modern dünyada
sosyal medyanın sadece göç süreci üzerinde yeni iletişim yöntemleri olması
değil, aynı zamanda bu sürecin doğasını etkileyebildiği ve dolayısıyla göçü
kolaylaştırabileceği de unutulmamalıdır. Sanal bağların daha düşük
güvenilirliğinden kaynaklanan bazı sınırlamalar olmasına rağmen, nitel
bilgiler, sosyal medyanın uluslararası göçü kolaylaştırmasına katkıda
bulunuyor. Buna dayanarak, Azerbaycan'dan Türkiye'ye göçün de sosyal medya
tarafından düzenlendiği unutulmamalıdır. Sosyal medya, Azerbaycan'dan
Türkiye'ye göç edenlerin ülke ve ülkede kalacağı bir yer hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlar. Bu makalede, Azerbaycan'dan Türkiye'ye göç ile ilgili sosyal
medyanın etkisi ve sosyal medya tarafından bu göçün organizasyonu
incelenmiştir.

References

 • Bartram, D., Monforte, P., & Poros, V. (2017). Göç Meselesinde Temel Kavramlar.
 • Bayhan, V. Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilim Etiği.
 • Hagen-Zanker, J. (2008). Why do people migrate? A Review of the Theoretical Literature.
 • Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, E. J. (1993). Theories of International Migration: A Review And Appraisal. Population Council.
 • Özcan, E. Çağdaş Göç Teorileri Üzerine Bir Değerlendirme. Ankara.
 • Türker, D., & Yıldız, A. (2015). Göçmenlerde Sosyo-Psikolojik Entegrasyon Analizi. Göç ve Uyum. London: Transnational Press London.
 • Wimalaratana, W. (2017, Fall). International Migration and Migration Theories. Social Affairs.
There are 7 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section 3/1
Authors

Lala Naghiyeva

Publication Date June 26, 2019
Submission Date February 1, 2019
Acceptance Date June 2, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 3 Issue: 1

Cite

ISNAD Naghiyeva, Lala. “AZERBAYCAN`DAN TÜRKİYE’YE GÖÇÜN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ORGANİZASYONU: ANKARA ÖRNEĞİ”. Kadim Akademi SBD 3/1 (June 2019), 65-78.

Kadim Akademi SBD is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

29762