Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2020, Volume 4, Issue 1, 1 - 15, 30.06.2020

Abstract

References

 • Balcı, A. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (10. b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Barnes, M., Blom, A., Cox, K., & Lessof, C. (2006). The Social Exclusion of Older People: Evidence from the First Wave of the English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) Final Report. London: SEU/OPDM.
 • Bayram, N. (2016). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Amos Uygulamaları (3.bs.). Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Bayram, N., Aytaç, S., Aytaç, M., Sam, N., & Bilgel, N. (2012). Poverty, social exclusion, and life satisfaction: a study from Turkey. Journal of Poverty, 16(4), 375-391.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (17. Bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Danışoğlu, E. (2009). Yaşlılık ve Sosyal Dışlanma/Dışlama. Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Sempozyumu 2009 (s. 79-84) içinde. Ankara.
 • DeVellis, R. F. (2014). Ölçek Geliştirme: Kuram ve Uygulamalar (T. Totan, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Field, A. P. (2009). Discovering Statistics Using SPSS: And Sex And Drugs And Rock 'N' Roll (3rd Ed.). London: Sage publications.
 • Genç, Y., ve Dalkılıç, P. (2013). Yaşlıların sosyal dışlanma sendromu ve toplumsal beklentileri. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(4), 461-482.
 • Güven, K. (2009). Sosyal Dışlanmışlık Karşısında Hukukun Aldığı Tedbirler. Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Sempozyumu 2009 (s. 7-18) içinde. Ankara.
 • Jehoel-Gijsbers, G., & Vrooman, C. (2007). Explainin Social Exclusion A theoretical model tested in the Nederlands. The Hague: The Nederlands Institute for Social Research.
 • Krysik, J. L., & Finn, J. (2015). Etkili Uygulama için Sosyal Hizmet Araştırması. (E. Erbay, Çev.) Ankara: Nika Yayıncılık.
 • Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., Gordon, D., Lloyd, E., & Patsion, D. (2007). The Multi-Dimensional Analysis of Social Exclusion. Bristol.
 • Macleod, C. A., Ross, A., Sacker, A., Netuveli, G., & Windle, G. (2017). Re-thinking social exclusion in later life: a case for a new framework for measurement. Ageing and Society, 39(1), 74-111.
 • Meydan, H. C. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Morgan, C., Burns, T., Fitzpatrick, R., Pinfold, V., & Priebe, S. (2007). Social exclusion and mental health: conceptual and methodological review. The British Journal of Psychiatry, 191(6), 477-483.
 • Saraceno, C. (2001). Social exclusion: cultural roots and diversities of a popular concept. Conference on Social Exclusions and Children. Columbia University.
 • Scharf, T., Phillipson, C., Kingston, P., & Smith, A. E. (2001). Social exclusion and older people: exploring the connections. Education and Ageing, 16(3), 303-320.
 • Walsh, K., Scharf, T., & Keating, N. (2017). Social exclusion of older persons: a scoping review and conceptual framework. European Journal of Ageing, 14(1), 81-98.

YAŞLILARDA SOSYAL DIŞLANMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Year 2020, Volume 4, Issue 1, 1 - 15, 30.06.2020

Abstract

Yaşlılık dönemi özelliklerinden kaynaklı olarak meydana gelen çok boyutlu sorunlardan bir tanesi sosyal dışlanmadır Bu çalışma yaşlıların sosyal dışlanma süreçlerini anlamak için tasarlanmış "Yaşlılarda Sosyal Dışlanma Ölçeği”nin geliştirilmesi amacını taşımaktadır. Çalışmaya 600 yaşlı birey dâhil edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğinin saptanmasında açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için kullanılan açımlayıcı faktör analizinden sonra 25 maddeden ve beş faktörden (maddi yoksunluk, enformel sosyal destekten yoksunluk, ulaşım ve finansal hizmetler, çevre dışlanması, temel hizmetlere erişimden dışlanma) oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans oranı %57,08’dir. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .50 ile .85 arasında değişim göstermektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin yeterli uyum indeksi değerlerine sahip olduğu doğrulanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının güvenirlik katsayılarını belirlemek için hesaplanan Cronbach Alpha katsayıları .67 ile .89 arasında değişim göstermektedir. Tüm geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin sonucu olarak, Yaşlılarda Sosyal Dışlanma Ölçeği’nin yaşlıların yaşadıkları sosyal dışlanmanın saptanmasında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ortaya konmuştur.

References

 • Balcı, A. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (10. b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Barnes, M., Blom, A., Cox, K., & Lessof, C. (2006). The Social Exclusion of Older People: Evidence from the First Wave of the English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) Final Report. London: SEU/OPDM.
 • Bayram, N. (2016). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Amos Uygulamaları (3.bs.). Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Bayram, N., Aytaç, S., Aytaç, M., Sam, N., & Bilgel, N. (2012). Poverty, social exclusion, and life satisfaction: a study from Turkey. Journal of Poverty, 16(4), 375-391.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (17. Bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Danışoğlu, E. (2009). Yaşlılık ve Sosyal Dışlanma/Dışlama. Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Sempozyumu 2009 (s. 79-84) içinde. Ankara.
 • DeVellis, R. F. (2014). Ölçek Geliştirme: Kuram ve Uygulamalar (T. Totan, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Field, A. P. (2009). Discovering Statistics Using SPSS: And Sex And Drugs And Rock 'N' Roll (3rd Ed.). London: Sage publications.
 • Genç, Y., ve Dalkılıç, P. (2013). Yaşlıların sosyal dışlanma sendromu ve toplumsal beklentileri. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(4), 461-482.
 • Güven, K. (2009). Sosyal Dışlanmışlık Karşısında Hukukun Aldığı Tedbirler. Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Sempozyumu 2009 (s. 7-18) içinde. Ankara.
 • Jehoel-Gijsbers, G., & Vrooman, C. (2007). Explainin Social Exclusion A theoretical model tested in the Nederlands. The Hague: The Nederlands Institute for Social Research.
 • Krysik, J. L., & Finn, J. (2015). Etkili Uygulama için Sosyal Hizmet Araştırması. (E. Erbay, Çev.) Ankara: Nika Yayıncılık.
 • Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., Gordon, D., Lloyd, E., & Patsion, D. (2007). The Multi-Dimensional Analysis of Social Exclusion. Bristol.
 • Macleod, C. A., Ross, A., Sacker, A., Netuveli, G., & Windle, G. (2017). Re-thinking social exclusion in later life: a case for a new framework for measurement. Ageing and Society, 39(1), 74-111.
 • Meydan, H. C. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Morgan, C., Burns, T., Fitzpatrick, R., Pinfold, V., & Priebe, S. (2007). Social exclusion and mental health: conceptual and methodological review. The British Journal of Psychiatry, 191(6), 477-483.
 • Saraceno, C. (2001). Social exclusion: cultural roots and diversities of a popular concept. Conference on Social Exclusions and Children. Columbia University.
 • Scharf, T., Phillipson, C., Kingston, P., & Smith, A. E. (2001). Social exclusion and older people: exploring the connections. Education and Ageing, 16(3), 303-320.
 • Walsh, K., Scharf, T., & Keating, N. (2017). Social exclusion of older persons: a scoping review and conceptual framework. European Journal of Ageing, 14(1), 81-98.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Emrah APAK>
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4392-6757
Türkiye


Hıdır APAK> (Primary Author)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
0000-0002-2330-3093
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Application Date February 24, 2020
Acceptance Date May 2, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { kadimsbd693586, journal = {Kadim Akademi SBD}, issn = {2564-7229}, eissn = {2630-5941}, address = {kadimakademisbd@gmail.com}, publisher = {Kadim Akademi Derneği}, year = {2020}, volume = {4}, number = {1}, pages = {1 - 15}, title = {YAŞLILARDA SOSYAL DIŞLANMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Apak, Emrah and Apak, Hıdır} }
APA Apak, E. & Apak, H. (2020). YAŞLILARDA SOSYAL DIŞLANMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Kadim Akademi SBD , 4 (1) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kadimsbd/issue/54134/693586
MLA Apak, E. , Apak, H. "YAŞLILARDA SOSYAL DIŞLANMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI" . Kadim Akademi SBD 4 (2020 ): 1-15 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kadimsbd/issue/54134/693586>
Chicago Apak, E. , Apak, H. "YAŞLILARDA SOSYAL DIŞLANMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Kadim Akademi SBD 4 (2020 ): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - YAŞLILARDA SOSYAL DIŞLANMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - EmrahApak, HıdırApak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Kadim Akademi SBD JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 4 IS - 1 SN - 2564-7229-2630-5941 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kadim Akademi Sosyal Bilimler Dergisi YAŞLILARDA SOSYAL DIŞLANMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Emrah Apak , Hıdır Apak %T YAŞLILARDA SOSYAL DIŞLANMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2020 %J Kadim Akademi SBD %P 2564-7229-2630-5941 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Apak, Emrah , Apak, Hıdır . "YAŞLILARDA SOSYAL DIŞLANMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Kadim Akademi SBD 4 / 1 (June 2020): 1-15 .
AMA Apak E. , Apak H. YAŞLILARDA SOSYAL DIŞLANMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Kadim Akademi SBD. 2020; 4(1): 1-15.
Vancouver Apak E. , Apak H. YAŞLILARDA SOSYAL DIŞLANMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Kadim Akademi SBD. 2020; 4(1): 1-15.
IEEE E. Apak and H. Apak , "YAŞLILARDA SOSYAL DIŞLANMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", Kadim Akademi SBD, vol. 4, no. 1, pp. 1-15, Jun. 2020