Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BOYUTUNDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ

Year 2020, Volume 4, Issue 1, 62 - 74, 30.06.2020

Abstract

Bu çalışma ile Mardin ilinde yer alan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise okullarında görev yapan okul yöneticilerinin insan kaynaklarının geliştirilmesindeki rolü belirlenmeye çalışılmıştır. Okul yöneticilerinin görüşlerine göre insan kaynaklarının geliştirilmesinde okul yöneticisinin nelere dikkat etmesi ve bu konuda neler yapması gerektiği, sorusu araştırmamızın temel problemini teşkil etmektedir. Veri elde etmek amacıyla 5 sorudan oluşan açık uçlu görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formu, 2018-2019 öğretim yılında Mardin ilinde maksimum örneklem yöntemiyle seçilmiş 36 devlet 4 özel okul olmak üzere toplam 40 okulda görev yapan yöneticiye, görüşü alınmak üzere uygulanmıştır. Okul yöneticileri, öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda sırasıyla yeterli, yetersiz ve orta düzeyde görüş bildirmiş olup, çalışmada öğretmen gelişiminde kişisel faktörlerin önemli bir etkiye sahip olduğu ve öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda ne gibi faaliyetler yaptıklarına dair bilgilere ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda insan kaynaklarının gelişiminde okul yöneticilerinin önemli bir etkiye sahip olduğu yönünde bir sonuca varılmış olup; bu konuda bir takım önerilerde bulunulmuştur.

References

  • Bakioğlu, A., (1996 ). Ögretmenlerin Kariyer Evreleri. ii. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Yayınları Bakioğlu, A., & İnandı, Y. (2001). Öğretmenin kariyer gelişiminde müdürün görevleri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 7(4), 513-52 Başaran, LE. ( 1993) Egitim Yönetimi. Ankara. Gül Yayinevi. Boydak Özan, M.(2004). Okul Yöneticilerinin Öğretmenlere Saygınlık Kazandırmadaki Rolü, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, cilt:2 Boydak Özan, M. B., Türkoğlu, A. Z., & Şener, G. (2010). Okul yöneticilerinin sergiledikleri demokratik tutum ve davranışlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 275-294. Bozkurt, A. (2014). Öğrenen Örgütler. Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara: Anı Yayıncılık. 45-64. Çelik, V. (1999). Eğitimsel Liderlik. Ankara: pegem Özden, Y. (1998). Eğitimde Dönüşüm. Ankara. Pegem Derbedek, H. (2008), ilköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri Üzerindeki Etkileri (Bursa İli Örneği), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli S:20 Gültekin, A. (2007). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretmenleri Etkileme Davranışları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. S:4 Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. L. (2011). Research methods in applied settings: An integrated approach to design and analysis. Routledge. Groenewald, T. (2004). A phenomenological research design illustrated. International journal of qualitative methods, 3(1), 42-55. Karagözoglu, G.(1977). İlkögretimde Teftiş Uygulamaları. Ankara Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C. (2013). Eğitim yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık. S.463 Özdemir, M. (2014). Eğitim örgütlerinde insan kaynakları yönetimi: Kuram uygulama teknik. Anı Yayıncılık.S.86 Özdemir, Demirkol, polat. (2018). Öğretmen Görüşleriyle Öğretmen Profesyonelliğinin İncelenmesi. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi 10-13 Mayıs 2018 Sivas Şişman, M. (2004). Öğretim liderliği, (2. Baskı) Ankara: Pegem A. Şişman, M. (2014). Öğretim liderliği. Ankara. Pegem Yayınevi. Weber, R. P. (1990). Basic content analysis (No. 49). Sage.

Year 2020, Volume 4, Issue 1, 62 - 74, 30.06.2020

Abstract

References

  • Bakioğlu, A., (1996 ). Ögretmenlerin Kariyer Evreleri. ii. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Yayınları Bakioğlu, A., & İnandı, Y. (2001). Öğretmenin kariyer gelişiminde müdürün görevleri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 7(4), 513-52 Başaran, LE. ( 1993) Egitim Yönetimi. Ankara. Gül Yayinevi. Boydak Özan, M.(2004). Okul Yöneticilerinin Öğretmenlere Saygınlık Kazandırmadaki Rolü, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, cilt:2 Boydak Özan, M. B., Türkoğlu, A. Z., & Şener, G. (2010). Okul yöneticilerinin sergiledikleri demokratik tutum ve davranışlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 275-294. Bozkurt, A. (2014). Öğrenen Örgütler. Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara: Anı Yayıncılık. 45-64. Çelik, V. (1999). Eğitimsel Liderlik. Ankara: pegem Özden, Y. (1998). Eğitimde Dönüşüm. Ankara. Pegem Derbedek, H. (2008), ilköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri Üzerindeki Etkileri (Bursa İli Örneği), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli S:20 Gültekin, A. (2007). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretmenleri Etkileme Davranışları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. S:4 Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. L. (2011). Research methods in applied settings: An integrated approach to design and analysis. Routledge. Groenewald, T. (2004). A phenomenological research design illustrated. International journal of qualitative methods, 3(1), 42-55. Karagözoglu, G.(1977). İlkögretimde Teftiş Uygulamaları. Ankara Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C. (2013). Eğitim yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık. S.463 Özdemir, M. (2014). Eğitim örgütlerinde insan kaynakları yönetimi: Kuram uygulama teknik. Anı Yayıncılık.S.86 Özdemir, Demirkol, polat. (2018). Öğretmen Görüşleriyle Öğretmen Profesyonelliğinin İncelenmesi. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi 10-13 Mayıs 2018 Sivas Şişman, M. (2004). Öğretim liderliği, (2. Baskı) Ankara: Pegem A. Şişman, M. (2014). Öğretim liderliği. Ankara. Pegem Yayınevi. Weber, R. P. (1990). Basic content analysis (No. 49). Sage.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Cebrail ÖZTÜRK> (Primary Author)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1751-648X
Türkiye


Mukadder BOYDAK ÖZAN>
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5690-6985
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Application Date May 30, 2020
Acceptance Date June 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { kadimsbd745471, journal = {Kadim Akademi SBD}, issn = {2564-7229}, eissn = {2630-5941}, address = {kadimakademisbd@gmail.com}, publisher = {Kadim Akademi Derneği}, year = {2020}, volume = {4}, number = {1}, pages = {62 - 74}, title = {İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BOYUTUNDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ}, key = {cite}, author = {Öztürk, Cebrail and Boydak Özan, Mukadder} }
APA Öztürk, C. & Boydak Özan, M. (2020). İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BOYUTUNDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ . Kadim Akademi SBD , 4 (1) , 62-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kadimsbd/issue/54134/745471
MLA Öztürk, C. , Boydak Özan, M. "İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BOYUTUNDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ" . Kadim Akademi SBD 4 (2020 ): 62-74 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kadimsbd/issue/54134/745471>
Chicago Öztürk, C. , Boydak Özan, M. "İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BOYUTUNDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ". Kadim Akademi SBD 4 (2020 ): 62-74
RIS TY - JOUR T1 - İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BOYUTUNDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ AU - CebrailÖztürk, MukadderBoydak Özan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Kadim Akademi SBD JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 74 VL - 4 IS - 1 SN - 2564-7229-2630-5941 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kadim Akademi Sosyal Bilimler Dergisi İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BOYUTUNDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ %A Cebrail Öztürk , Mukadder Boydak Özan %T İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BOYUTUNDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ %D 2020 %J Kadim Akademi SBD %P 2564-7229-2630-5941 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Öztürk, Cebrail , Boydak Özan, Mukadder . "İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BOYUTUNDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ". Kadim Akademi SBD 4 / 1 (June 2020): 62-74 .
AMA Öztürk C. , Boydak Özan M. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BOYUTUNDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ. Kadim Akademi SBD. 2020; 4(1): 62-74.
Vancouver Öztürk C. , Boydak Özan M. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BOYUTUNDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ. Kadim Akademi SBD. 2020; 4(1): 62-74.
IEEE C. Öztürk and M. Boydak Özan , "İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BOYUTUNDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ", Kadim Akademi SBD, vol. 4, no. 1, pp. 62-74, Jun. 2020