Research Article
BibTex RIS Cite

URFA’DA SİYASİ HAYAT VE GENEL SEÇİMLER (1960-1970)

Year 2020, Volume: 4 Issue: 2, 1 - 15, 25.12.2020

Abstract

Türkiye’de 27 Mayıs Darbesi ile birlikte demokrasi kesintiye uğramış 1961 anayasası ile yeni bir siyasal sisteme geçilmiştir. Bu darbeden 1971 Muhtırasına kadar olan 10 yıllık döneme Süleyman Demirel ve başkanı olduğu Adalet Partisi damgasını vurmuştur. Adalet Partisi Türkiye’de olduğu gibi Urfa’da da seçimlerde önemli başarılar kazanmış ve oylarını sürekli artırmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ise gittikçe düşen bir oy oranına sahip olmuştur. Çalışmada 1961-1965 ve 1969 seçimleri süreci ve seçimlerin sonuçları değerlendirilecektir. Bununla beraber milletvekillerinin genel profilleri de incelenecektir.

References

 • TBMM Arşivi, Milletvekilleri Tercüme-i Hal Mazbataları Dosya No: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 685, 687, 688, 690, 939, 940, 941, 942, 943, 1906, 7070.)
 • Demokrat Türkiye Gazetesi, 30 Ocak 1961, 13 Nisan 1961, 24 Temmuz 1961, 31 Temmuz 1961, 7 Ağustos 1961, 31 Ağustos1961, 14
 • Eylül 1961, 18 Eylül 1961, 19 Eylül 1961, 12 Ekim 1961, 19 Ekim 1961, 10 Şubat 1962, 10 Eylül 1962, 11 Mart 1963, 27 Şubat 1964, 15 Nisan
 • 1965, 19 Eylül 1965, 20 Eylül 1965, 30 Eylül 1965, 30 Eylül 1965, 4 Ekim 1965, 6 Ekim 1965, 21 Ekim 1965, 28 Ekim 1965, 31 Ocak
 • 1966, 31 Mart 1966, 6 Temmuz 1966, 11 Eylül 1966, 27 Eylül 1966, 31 Ocak 1967, 3 Nisan 1968, 2 Haziran 1968, 26 Eylül 1968, 1
 • Eylül 1969, 25 Eylül 1969, 28 Eylül 1969, Milliyet Gazetesi, 6 Temmuz 1966, 31 Ocak 1967
 • Ahmad, F. (2015). Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945-1980. İstanbul: Hil Yayınları.
 • İlyas, A. (2016). Ağa, Aşiret ve Siyaset. Ankara: Kadim Yayınları.
 • Koç, A. (2014). CHP'de "Ortanın Solu" Söylemi ve 1965 Seçimleri. İstanbul: Dezanj Yayınları.
 • Okutan, M. N. (1965, Ekim 18). CHP Niçin Kaybetti? Demokrat Türkiye Gazetesi.
 • Özdemir, H. (1992). "Siyasal Tarih (1960-1980)", Ed: Sina Akşin, Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye (1908-1980). İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Özer, A. (1998). Modernleşme ve Güneydoğu. Ankara: İmge Yayınevi.
 • Turan, R., Safran, M., & Hayta, N. (2009). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
 • TÜİK. (2012). Milletvekili Genel Seçimleri 1923- 2011. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • Zürcher, E. J. (2016). Modernleşen Türkiye'nin Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları.
Year 2020, Volume: 4 Issue: 2, 1 - 15, 25.12.2020

Abstract

References

 • TBMM Arşivi, Milletvekilleri Tercüme-i Hal Mazbataları Dosya No: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 685, 687, 688, 690, 939, 940, 941, 942, 943, 1906, 7070.)
 • Demokrat Türkiye Gazetesi, 30 Ocak 1961, 13 Nisan 1961, 24 Temmuz 1961, 31 Temmuz 1961, 7 Ağustos 1961, 31 Ağustos1961, 14
 • Eylül 1961, 18 Eylül 1961, 19 Eylül 1961, 12 Ekim 1961, 19 Ekim 1961, 10 Şubat 1962, 10 Eylül 1962, 11 Mart 1963, 27 Şubat 1964, 15 Nisan
 • 1965, 19 Eylül 1965, 20 Eylül 1965, 30 Eylül 1965, 30 Eylül 1965, 4 Ekim 1965, 6 Ekim 1965, 21 Ekim 1965, 28 Ekim 1965, 31 Ocak
 • 1966, 31 Mart 1966, 6 Temmuz 1966, 11 Eylül 1966, 27 Eylül 1966, 31 Ocak 1967, 3 Nisan 1968, 2 Haziran 1968, 26 Eylül 1968, 1
 • Eylül 1969, 25 Eylül 1969, 28 Eylül 1969, Milliyet Gazetesi, 6 Temmuz 1966, 31 Ocak 1967
 • Ahmad, F. (2015). Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945-1980. İstanbul: Hil Yayınları.
 • İlyas, A. (2016). Ağa, Aşiret ve Siyaset. Ankara: Kadim Yayınları.
 • Koç, A. (2014). CHP'de "Ortanın Solu" Söylemi ve 1965 Seçimleri. İstanbul: Dezanj Yayınları.
 • Okutan, M. N. (1965, Ekim 18). CHP Niçin Kaybetti? Demokrat Türkiye Gazetesi.
 • Özdemir, H. (1992). "Siyasal Tarih (1960-1980)", Ed: Sina Akşin, Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye (1908-1980). İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Özer, A. (1998). Modernleşme ve Güneydoğu. Ankara: İmge Yayınevi.
 • Turan, R., Safran, M., & Hayta, N. (2009). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
 • TÜİK. (2012). Milletvekili Genel Seçimleri 1923- 2011. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • Zürcher, E. J. (2016). Modernleşen Türkiye'nin Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orhan Kutluay 0000-0002-6407-4661

Publication Date December 25, 2020
Submission Date October 27, 2020
Acceptance Date December 1, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 4 Issue: 2

Cite

ISNAD Kutluay, Orhan. “URFA’DA SİYASİ HAYAT VE GENEL SEÇİMLER (1960-1970)”. Kadim Akademi SBD 4/2 (December 2020), 1-15.

Kadim Akademi SBD is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

29762