Book Review
BibTex RIS Cite

ALİ ŞERİATİ PERSPEKTİFİNDE AYDIN KAVRAMINI İNCELEMEK

Year 2020, Volume: 4 Issue: 2, 125 - 127, 25.12.2020

Abstract

Aydın kavramı Şeriati’nin düşünce dünyasını oluşturmakla birlikte felsefesinin de temelinde yer almaktadır. Ali Şeriati aydın kavramını kendi üslubu ile harmanlayarak ele almaktadır. Bu nedenle ‘aydın’ kavramsallaştırması diğer düşünürlerden farklı bir şekildedir. Aydın ile toplumun ilişkisi ise bu tanımlamadaki en önemli faktör olarak görülebilmektedir. Tanımlama ihtiyacına Şeriati’nin, aydının toplumdaki konumuna bakarak değer biçtiği yorumu yapılmakla birlikte özellikle aydının toplumsal ilişkilerde değişim ve dönüşümlerde yer aldığı konumuna dikkat çektiği söylenebilir. Kitap incelemesinde Ali Şeriati'nin aydın kavramı ve toplumsal unsurlar onun perspektifi ile incelenip, değerlendirilmeye çalışılmaktadır.

References

  • Şeriati, A. (1986). Ne Yapmalı. İstanbul: Bir Yayıncılık.
  • Şeriati, A. (2013). Aydın. Ankara: Fecr Yayınevi.
Year 2020, Volume: 4 Issue: 2, 125 - 127, 25.12.2020

Abstract

References

  • Şeriati, A. (1986). Ne Yapmalı. İstanbul: Bir Yayıncılık.
  • Şeriati, A. (2013). Aydın. Ankara: Fecr Yayınevi.
There are 2 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Kitap İnceleme
Authors

Esra Akbaş 0000-0003-4045-005X

Publication Date December 25, 2020
Submission Date October 27, 2020
Acceptance Date December 22, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 4 Issue: 2

Cite

ISNAD Akbaş, Esra. “ALİ ŞERİATİ PERSPEKTİFİNDE AYDIN KAVRAMINI İNCELEMEK”. Kadim Akademi SBD 4/2 (December 2020), 125-127.

Kadim Akademi SBD is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

29762