Volume: 6 Issue: 1, 6/30/22

Year: 2022

Amaç ve Odak 
        Kadim Akademi (SBD), üyelerinin tamamı akademisyen olan Kadim Akademi Derneği’nin çıkardığı bilimsel ve hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı halinde ve elektronik olarak yayınlanan derginin temel amacı, sosyal bilimler alanına konu olan nitelikli bilimsel çalışmaların paylaşılmasına imkan sağlamaktır. Bununla birlikte dergi, popülist bir tavır içerisine girmeden “Doğu/Ortadoğu” sembolünde, bölgenin ve insanlığın edilgenleşmesinin/nesneleşmesinin önüne geçilebilme imkânlarını araştıran, sorgulayan ve çözümler üreten bir anlayışın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.

Kapsam
         Kadim Akademi (SBD), gerek ulusal ve gerek uluslararası düzeyde, bilimsel niteliklere sahip Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Süryanice dillerinde kaleme alınmış çalışmaları yayınlamaktadır. Konu alanı olarak da sosyal bilimler alanına giren Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji, İlahiyat, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler vb. alanlarda, teori ve uygulamalara dönük yapılan çalışmaları öncelemektedir. Bu bağlamda dergide özgün ve bilimsel makalelerin yanı sıra kitap tanıtımı, eleştirisi ve değerlendirmesi ile kongre, sempozyum, çalıştay, panel vb. bilimsel etkinliklerin değerlendirmelerine de yer verilmektedir.

YAZIMKURALLARI VE SAYFA DÜZENİDerginin yazım kuralları için şablon makelemize bakınız.

              Kadim Akademi (SBD)’ye gönderilen tüm yazılar teknik inceleme ve ön değerlendirme süreçlerine tabi tutulur. Değerlendirme sürecini geçen makaleler hakemleme sürecine alınır. Dergiye gönderilen tüm yazılar editör kurulu tarafından okuma sürecine tabi tutulur. İlahiyat alanına katkı sağlamayı hedefleyen Kadim Akademi (SBD)’de, Türkçenin yanı sıra Arapça, İngilizce, Farsça ve Kürtçe kaleme alınan çalışmalar da yayınlanır. Dergimize gönderilen yazıların tamamı veya bir kısmı daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayınlanmasına karar verilen yazıların ilgili sayı ve kategori içerisindeki nihai sıralamasını editör kurulu belirler.

             Kadim Akademi (SBD) dergisi, gönderilen her türlü yazı ve çalışmanın bilimsel araştırma ve etik kurallara uygunluğunu vazgeçilmez bir ilke olarak kabul eder. Yazarlar, Kadim Akademi (SBD) dergisine yazı göndermekle Yüksek Öğretim Kurumunun Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin ilgili düzenlemelerini önceden kabul etmiş sayılır. Bunun yanı sıra gönderilen yayın tekliflerinin iThenticate raporları istenir.

             Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi için tıklayınız.

Kadim Akademi Sosyal Bilimler Dergisi yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yazarlara da herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Kadim Akademi SBD  Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.


29762