Book Review
BibTex RIS Cite

KURUM, KAVRAM VE ZİHNİYET ÜZERİNDEN EĞİTİMDE YAŞANILAN DÖNÜŞÜMLER

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 89 - 92, 27.06.2023
https://doi.org/10.55805/kadimsbd.1247803

Abstract

Geçen zamanla birlikte değişen fikirler ve olaylar, eğitimin de bir değişim- dönüşüm içerisine dahil olmasını gerekli kılmaktadır. Mustafa Gündüz, kitabında kurum, kavram ve zihniyet üzerinden Osmanlı’dan günümüze eğitimde ne tür değişimlerin olduğu hakkında bilgiler vermektedir. Değişen dünyayla birlikte modern eğitimin hayatımıza dahil olması ve bu durumun getirdiği değişiklikler üzerinde durarak var olan problemleri dile getirmeye çalışmaktadır. Modernleşmeyle beraber eğitimin nasıl bir sürece girdiğini, hangi konularda sekteye uğradığını kendi bakış açısıyla aktarmaktadır. Eğitim tarihi uzmanı olan Gündüz, Osmanlı’dan günümüze eğitimde meydana gelmiş olan değişimleri gözler önüne sermektedir. Böylelikle yazar, geniş bir zamanda eğitimin ne tür değişimlere uğradığını okuyucuya bütüncül bir şekilde aktarmaktadır.

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 89 - 92, 27.06.2023
https://doi.org/10.55805/kadimsbd.1247803

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Kitap İnceleme
Authors

Kübra DAL 0000-0001-8669-8654

Publication Date June 27, 2023
Submission Date February 5, 2023
Acceptance Date April 7, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 7 Issue: 1

Cite

ISNAD DAL, Kübra. “KURUM, KAVRAM VE ZİHNİYET ÜZERİNDEN EĞİTİMDE YAŞANILAN DÖNÜŞÜMLER”. Kadim Akademi SBD 7/1 (June 2023), 89-92. https://doi.org/10.55805/kadimsbd.1247803.

Kadim Akademi SBD  Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.


29762