Kafkas Journal of Medical Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-2631 | e-ISSN 2587-053X | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Kafkas University | http://194.27.41.48/meddergi/jvi.aspKafkas Journal of Medical Sciences

ISSN 2146-2631 | e-ISSN 2587-053X | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Kafkas University | http://194.27.41.48/meddergi/jvi.asp
Cover ImageVolume 10 - Issue 1 - Apr 1, 2020
 1. Kifoplasti ve Vertebroplasti Operasyonlarının Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
  Pages 1 - 7
  Ümit Ali MALÇOK , Özbey ŞAFAK , Tarık AKMAN , Adem Bozkurt ARAS
 2. Geç Preterm ve Term Yenidoğanların Klinik Özellikleri: Bir Vaka Kontrol Çalışması
  Pages 8 - 14
  Feyza Ustabaş KAHRAMAN , Hüsnü Fahri OVALI , Zeliha Aysu SAY
 3. Gossypin’in L929 Fibroblast Hücrelerindeki Hidrojen Peroksit Hasarına Karşı Koruyucu Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 15 - 23
  İ̇rfan ÇINAR
 4. İstanbul’da ve Kars’ta Yaşayan Gebelerin Prenatal Bağlanma Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
  Pages 24 - 31
  Özlem KARABULUTLU , Kerime Derya BEYDAĞ , Merve LAZOĞLU
 5. Perinatal Dönem Otopsilerinde Üriner Sistem Malformasyonları ve Eşlik Eden Ekstrarenal Anomaliler
  Pages 32 - 38
  Ömer ERTEKİN , Zuhal AKÇÖREN
 6. İdiopatik Parkinson Hastalığında Tiyol-disülfid Homeostazisi
  Pages 39 - 45
  Aybala Neslihan ALAGÖZ , Nimet Uçaroğlu CAN , Hayrullah YAZAR , Sıdıka Sinem TAŞDEMİR
 7. Demir Eksikliği Anemisinde Ferrik Karboksimaltoz ile Oral Demir Tedavisinin Karşılaştırılması
  Pages 46 - 50
  Muharrem BAYRAK , Kenan ÇADIRCI
 8. Meme Kanseri Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
  Pages 51 - 55
  Tuba DEVRİM , Merva AYDEMİR AKKAYA , Pınar ATASOY , Mahi BALCI , Canan ALTUNKAYA , Mehmet ZENGİN
 9. Benign Anorektal Hastalıklarda Beslenme ve Kabızlık Durumunun Değerlendirilmesi
  Pages 56 - 59
  Aziz ARI , Cemile İDİZ
 10. Foramen spinosum’un Morfometrik Olarak Değerlendirilmesi
  Pages 60 - 64
  Erengül BODUÇ , Lokman ÖZTÜRK
 11. Nadir Bir Vaka: Pulmoner Ksantom
  Pages 65 - 67
  Mehlika İŞCAN , Merve EKİNCİ , Nil COMUNOĞLU , Mehmet Kamil KAYNAK
Indexes and Platforms