PDF BibTex RIS Cite

Minimal İnvaziv Tekniklerle Tedavi Sonrası Klinik Önemsiz Rezidü Böbrek Tașı Parçalarının Akıbeti

Year 2015, Yıl: 2015 Sayı: 2, 70 - 74, 01.07.2015

Abstract

Minimal invaziv cerrahi teknikler ile tedavi sonrasında kalan rezidüböbrek tașı parçaları, belirtilere neden olarak hastaların hayat kalitesi üzerine olumsuz etki yapabilirler. Klinik önemsiz rezidü terimi, tedavi sonrasında böbrekte kalan, 4 mm (bazen 5 mm) ve daha küçük olan, asemptomatik, obstrüksiyona neden olmayan ve idrarın steril olduğu durumdaki taș parçaları için kullanılır. Bununla birlikte, klinik önemsiz rezidü için önemli bir nokta da nidus șeklinde yeni taș olușumuna nedenolabilmesidir. Biriken veriler kısa dönemde tedavi etmekle, takip arasında fark olmadığını söylese de, uzun dönemde %20 olguda yeni taș hastalığı gelișir. Bunun için klinik önemsiz rezidü tașı olan hastalarda yakın takip zorunludur. Yașam tarzı değișikliği ve medikal tedavi sağaltım ve yeni taș olușumunun önlenmesinde yardımcı olabilir.

Prognosis of Clinically Insignificant Residual Renal Stone Fragments Following Therapy with Minimally Invasive Techniques

Year 2015, Yıl: 2015 Sayı: 2, 70 - 74, 01.07.2015

Abstract

Following the treatment with minimally invasive surgical techniques, residual renal stone fragments may make a negative impact on the life quality of patients by causing symptoms. The term of clinically insignifi cant residual stone fragments is used to describe the asymptomatic and non-obstructive posttreatment residual fragments remained in the kidney, which are smaller than 4 mm (or 5 mm), and associated with sterile urine. However, the stone fragments may cause the formation of a new stone acting as a nidus. The accumulated evidence suggests that there is no significant difference between treatment and follow up in short term, however the stone disease recurs in 20% of the cases in long term. Thus, close follow-up of the patients with clinically insignifi cant residual fragments is mandatory. Lifestyle changes and medical therapy may be helpful in the management ano prevention of new stone formation.

Details

Other ID JA72JC27BZ
Journal Section Collection
Authors

Murat Bağcıoğlu This is me


Serkan Özcan This is me


Mert Ali Karadağ This is me


Tolga Karakan This is me


Hasan Turğut This is me


Aslan Demir This is me


Ömer Faruk Yağlı This is me

Publication Date July 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Yıl: 2015 Sayı: 2

Cite

APA
Bağcıoğlu, M., Özcan, S., Karadağ, M. A., Karakan, T., et al. (2015). Prognosis of Clinically Insignificant Residual Renal Stone Fragments Following Therapy with Minimally Invasive Techniques. Kafkas Journal of Medical Sciences(2), 70-74.
MLA
Bağcıoğlu, Murat et al. “Prognosis of Clinically Insignificant Residual Renal Stone Fragments Following Therapy With Minimally Invasive Techniques”. Kafkas Journal of Medical Sciences, no. 2, 2015, pp. 70-74.
Chicago
Bağcıoğlu, Murat, Serkan Özcan, Mert Ali Karadağ, Tolga Karakan, Hasan Turğut, Aslan Demir, and Ömer Faruk Yağlı. “Prognosis of Clinically Insignificant Residual Renal Stone Fragments Following Therapy With Minimally Invasive Techniques”. Kafkas Journal of Medical Sciences, no. 2 (July 2015): 70-74.
EndNote
Bağcıoğlu M, Özcan S, Karadağ MA, Karakan T, Turğut H, Demir A, Yağlı ÖF (July 1, 2015) Prognosis of Clinically Insignificant Residual Renal Stone Fragments Following Therapy with Minimally Invasive Techniques. Kafkas Journal of Medical Sciences 2 70–74.
ISNAD
Bağcıoğlu, Murat et al. “Prognosis of Clinically Insignificant Residual Renal Stone Fragments Following Therapy With Minimally Invasive Techniques”. Kafkas Journal of Medical Sciences 2 (July 2015), 70-74.
AMA
Bağcıoğlu M, Özcan S, Karadağ MA, Karakan T, Turğut H, Demir A, Yağlı ÖF. Prognosis of Clinically Insignificant Residual Renal Stone Fragments Following Therapy with Minimally Invasive Techniques. KAFKAS TIP BİL DERG. July 2015;(2):70-74.
Vancouver
Bağcıoğlu M, Özcan S, Karadağ MA, Karakan T, Turğut H, Demir A, Yağlı ÖF. Prognosis of Clinically Insignificant Residual Renal Stone Fragments Following Therapy with Minimally Invasive Techniques. KAFKAS TIP BİL DERG. 2015(2):70-4.
IEEE
M. Bağcıoğlu, “Prognosis of Clinically Insignificant Residual Renal Stone Fragments Following Therapy with Minimally Invasive Techniques”, KAFKAS TIP BİL DERG, no. 2, pp. 70–74, July 2015.
JAMA
Bağcıoğlu M, Özcan S, Karadağ MA, Karakan T, Turğut H, Demir A, Yağlı ÖF. Prognosis of Clinically Insignificant Residual Renal Stone Fragments Following Therapy with Minimally Invasive Techniques. KAFKAS TIP BİL DERG. 2015;:70–74.