Year 2017, Volume 2 , Issue 1, Pages 2 - 17 2017-02-01

ANALYTICAL ANALYSIS OF “ALIENATION” PROCESS IN THE PROTAGONISTS OF GERBRAND BAKKER’S THE DETOUR AND KENZABURO OE’S A PERSONAL MATTER
GERBRAND BAKKER'IN “DOLAMBAÇ” ADLI ESERİ İLE KENZABURO OE'NİN “KİŞİSEL BİR SORUN” ADLI ESERLERİNDE ANAKARAKTERLERDEKİ “YABANCILAŞMA” SÜRECİNİN ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ

Ali GÜLTEKİN [1] , Onay ORCAN [2]


This study analyses two literary works of different languages and cultures. Kenzaburo Oe, a Nobel Prize winner of 1994, has a unique place for himself in Japanese Literature while Gerbrand Bakker Dutch IMPAC Dublin winner is well known for his use of storytelling in modernist novels employ similar characters from different timelines and geographies: both from their own societies and from themselves, courses of alienation for a male character who lived in 1964 Netherlands and a female one from 2010 Japan can be observed in Oe’s A Personal Matter and Bakker’s The Detour. This study aims at the analysis of the similarities of the alienation in both protagonists. Alienation can be explained as display of inappropriate behavior for one’s own personality or the cultural values of one’s own society. In the novel, The Detour, the alienation of the protagonist is Agnes- yet through the novel she claims to have her name to be Emilie- and the alienation of the protagonist Bird in A Personal Matter can be explained as a rebellion towards the order and society in which they live, as well as an escape from themselves and their loved ones due to a self-destructive psychology. Yet, both characters are mistaken to think that they would be able to escape from their own identities by their attempts. In this study, for the analysis of a term such as alienation, an interdisciplinary approach is employed. Deriving theories from sociology and psychology, origins of alienation is described. Later literary background of the writers Kenzaburo Oe and Gerbrand Bakker are provided. Following the summaries of the novels, the alienation of the protagonist is analyzed analytically.
Bu çalışmanın amacı, Kenzaburo Oe’nin Kişisel Bir Sorun adlı eserindeki Bird karakteri ile Gerbrand Bakker’ın Dolambaç adlı eserindeki Emilie karakterinin yabancılaşma sürecini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Kenzaburo Oe’nin 1994 yılında aldığı Nobel Edebiyat Ödülü ile Japon edebiyat dünyasında kendine özgü yer edinmiştir. Hollanda edebiyatının IMPAC Dublin ödüllü yazarı Gerbrand Bakker’ın modern anlatı teknikleri konusundaki ustalığı çağını etkilemiştir. Bu iki eserdeki karakterler yaşadıkları bunalım ve zorlukların bir yansıması olarak yabancılaşma süreci içine girmişlerdir. Dolambaç adlı eserde yabancılaşma sorunu yaşayan karakter Agnes- Emilie- iken Kişisel Bir Sorun eserinde kendine ve yaşadığı topluma yabancılaşan karakter Brid’dür. Her iki eserdeki yabancılaşma süreci bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır.   Yabancılaşma, insanın kendi öz benliğine ve içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerine uygun davranışlar sergilememesi şeklinde açıklanabilir. Dolambaç adlı eserde adının Emilie olduğunu söyleyen, gerçek adı Agnes olan karakter ile Kişisel Bir Sorun adlı eserdeki ana karakter Bird’ün yabancılaşması, topluma, yaşadıkları düzene isyan ve onları yıkıma sürükleyen bu ruh hali sonucunda kendilerinden ve sevdiklerinden kaçmaları şeklinde kendini göstermektedir. Çalışmada, incelemenin konusu “yabancılaşma” olduğu için, yabancılaşmanın değişik tanımları üzerinde durulmuş ve disiplinler arası bir yaklaşımla sosyoloji ve psikoloji biliminden yararlanılmıştır. İncelenilen eserlerin yazarları Kenzaburo Oe ile Gerbrand Bakker’ın edebi kişilikleri ile birlikte eserlerin özeti verilmiştir. Sonrasında Bird ve Emilie karakterlerinin yaşadıkları yabancılaşma karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Other ID JA56NR22RF
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ali GÜLTEKİN
Institution: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi, Eskişehir, Türkiye

Author: Onay ORCAN
Institution: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karşılaştırmalı Edebiyat A.B.D. Doktora Öğrencisi

Dates

Publication Date : February 1, 2017

Bibtex @ { kare436122, journal = {KARE}, issn = {2536-4596}, eissn = {2536-4596}, address = {Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 128 Nolu Ofis, 38039, Melikgazi, Kayseri}, publisher = {Hasan BAKTIR}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {2 - 17}, doi = {}, title = {ANALYTICAL ANALYSIS OF “ALIENATION” PROCESS IN THE PROTAGONISTS OF GERBRAND BAKKER’S THE DETOUR AND KENZABURO OE’S A PERSONAL MATTER}, key = {cite}, author = {Gülteki̇n, Ali and Orcan, Onay} }
APA Gülteki̇n, A , Orcan, O . (2017). ANALYTICAL ANALYSIS OF “ALIENATION” PROCESS IN THE PROTAGONISTS OF GERBRAND BAKKER’S THE DETOUR AND KENZABURO OE’S A PERSONAL MATTER . KARE , 2 (1) , 2-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kare/issue/37773/436122
MLA Gülteki̇n, A , Orcan, O . "ANALYTICAL ANALYSIS OF “ALIENATION” PROCESS IN THE PROTAGONISTS OF GERBRAND BAKKER’S THE DETOUR AND KENZABURO OE’S A PERSONAL MATTER" . KARE 2 (2017 ): 2-17 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kare/issue/37773/436122>
Chicago Gülteki̇n, A , Orcan, O . "ANALYTICAL ANALYSIS OF “ALIENATION” PROCESS IN THE PROTAGONISTS OF GERBRAND BAKKER’S THE DETOUR AND KENZABURO OE’S A PERSONAL MATTER". KARE 2 (2017 ): 2-17
RIS TY - JOUR T1 - ANALYTICAL ANALYSIS OF “ALIENATION” PROCESS IN THE PROTAGONISTS OF GERBRAND BAKKER’S THE DETOUR AND KENZABURO OE’S A PERSONAL MATTER AU - Ali Gülteki̇n , Onay Orcan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - KARE JF - Journal JO - JOR SP - 2 EP - 17 VL - 2 IS - 1 SN - 2536-4596-2536-4596 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 KARE ANALYTICAL ANALYSIS OF “ALIENATION” PROCESS IN THE PROTAGONISTS OF GERBRAND BAKKER’S THE DETOUR AND KENZABURO OE’S A PERSONAL MATTER %A Ali Gülteki̇n , Onay Orcan %T ANALYTICAL ANALYSIS OF “ALIENATION” PROCESS IN THE PROTAGONISTS OF GERBRAND BAKKER’S THE DETOUR AND KENZABURO OE’S A PERSONAL MATTER %D 2017 %J KARE %P 2536-4596-2536-4596 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Gülteki̇n, Ali , Orcan, Onay . "ANALYTICAL ANALYSIS OF “ALIENATION” PROCESS IN THE PROTAGONISTS OF GERBRAND BAKKER’S THE DETOUR AND KENZABURO OE’S A PERSONAL MATTER". KARE 2 / 1 (February 2017): 2-17 .
AMA Gülteki̇n A , Orcan O . ANALYTICAL ANALYSIS OF “ALIENATION” PROCESS IN THE PROTAGONISTS OF GERBRAND BAKKER’S THE DETOUR AND KENZABURO OE’S A PERSONAL MATTER. Kare Dergi (Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi). 2017; 2(1): 2-17.
Vancouver Gülteki̇n A , Orcan O . ANALYTICAL ANALYSIS OF “ALIENATION” PROCESS IN THE PROTAGONISTS OF GERBRAND BAKKER’S THE DETOUR AND KENZABURO OE’S A PERSONAL MATTER. KARE. 2017; 2(1): 2-17.
IEEE A. Gülteki̇n and O. Orcan , "ANALYTICAL ANALYSIS OF “ALIENATION” PROCESS IN THE PROTAGONISTS OF GERBRAND BAKKER’S THE DETOUR AND KENZABURO OE’S A PERSONAL MATTER", KARE, vol. 2, no. 1, pp. 2-17, Feb. 2017