KARE
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2536-4596 | e-ISSN 2536-4596 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Hasan BAKTIR | https://karedergi.erciyes.edu.tr


Call for Paper

We have started the preparations for the eighth number after publishing the seventh issue of the journal. We welcome your valuable contribution in the form of research articles and book reviews. Deadline for submission is November 20, 2019 Please read the Writing Rules and Editorial Principles before uploading your articles and evaluations by clicking the "Submit Article" button at "http://dergipark.gov.tr/kare" 

We wish you good works,

Doç Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ / Editor


Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Dergisi

Dergimiz, yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Dergimizde, Edebiyat, Tarih ve Düşünce Anahtar Kelimeleri etrafında karşılaştırmalı bir yöntem ile hazırlanan araştırma makaleleri, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve çeviri makaleleri yayımlanır.

KARE

ISSN 2536-4596 | e-ISSN 2536-4596 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Hasan BAKTIR | https://karedergi.erciyes.edu.tr
Cover Image


Call for Paper

We have started the preparations for the eighth number after publishing the seventh issue of the journal. We welcome your valuable contribution in the form of research articles and book reviews. Deadline for submission is November 20, 2019 Please read the Writing Rules and Editorial Principles before uploading your articles and evaluations by clicking the "Submit Article" button at "http://dergipark.gov.tr/kare" 

We wish you good works,

Doç Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ / Editor


Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Dergisi

Dergimiz, yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Dergimizde, Edebiyat, Tarih ve Düşünce Anahtar Kelimeleri etrafında karşılaştırmalı bir yöntem ile hazırlanan araştırma makaleleri, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve çeviri makaleleri yayımlanır.

Call for Paper (June / 2019)

We have started the preparations for the fourth number after publishing the third issue of the journal. We welcome your valuable contribution in the form of research articles and book reviews.

Deadline for submission is June 01, 2019

Please read the Writing Rules and Editorial Principles before uploading your articles and evaluations by clicking the "Submit Article" button at "http://dergipark.gov.tr/kare"

We wish you good works, 

Doç Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ 

Editor