Year 2017, Volume , Issue 4, Pages 62 - 82 2019-04-15

Social Structure and Novel During The Korean War
Kore Savaşı Döneminde Toplumsal Yapı ve Roman

Ezgi CENGİZER [1]ABSTRACT

1950's were the terms of chaos of modern history of Korea. There were tremendous social, political and economic damages due to The Korean War. These problems were the supreme effects of the war and affected the whole nation's lives and values of judgment.

In the 50's, Korean people were affected by the politics and anticommunist ideologies of the first republican parliament. The novels about The Korean War that were written in such environment had to mention the ideologies that affected the nation.

In the literature community, new period's writers who followed the prior period's writers comped the subjects that weren't discussed before. That's why 50's have both historical and literary significance.

In this study, the works of the authors were mentioned who had written before and after the Korean War. In addition, the most important writers of the period and some of his works were selected and the authors' life and novel summaries were mentioned. Especially the writers who experienced the war in the fiction of the period of the social, political, ideological and economic structure of Korea with the theme of reality was the subject of this study.    

Keywords: Korean War, Korean Literature, Period of Korean War Writer’s and Novel


ÖZET

1950’li yıllar modern Kore tarihinde kargaşa dönemidir. Kore Savaşıyla birlikte ortaya çıkan toplumsal, siyasi ve ekonomik sarsıntıların sayılamayacak kadar çok olduğu bu dönemde, tüm bu durumlardan kaynaklı psikolojik bozukluklar savaşın öncesi ve sonrasında dönemin ortaya çıkardığı en önemli etki olarak kabul görürken Kore halkının hayatını ve değer yargılarını büyük oranda etkilemiştir.

1950’li yıllarda Güney Kore toplumu genel olarak kurulan ilk cumhuriyet meclisinin izlediği siyasetten ve Komünizm karşıtı ideolojiden etkilenmiştir. Böyle bir ortamda yazılan Kore Savaşı romanları dönem toplumunu etkileyen ideolojilere değinmek zorunda kalmıştır.

Edebiyat camiasının içinde bulunduğu duruma bakacak olursak önceki dönem yazarlarını takip ederek edebi camiaya giriş yapan yeni dönem yazarları daha önceki dönemde kullanılmayan konular ve yöntemlerle edebi eser vermiştir. Bu yüzden 1950’li yıllar hem tarihi hem de edebi yönden çok önemli bir yere sahiptir.

Bu çalışmada Kore Savaşı öncesi ve sonrasında da eser vermiş olan yazarların eserlerinden bahsedilmiştir. Bunun yanı sıra dönemin en önemli yazarları ve eserlerinden bazıları seçilerek yazarların hayatı ve roman özetlerine değinilmiştir. Özellikle savaşı tecrübe eden yazarların kurgularında dönem Kore’sinin sosyal, siyasal, ideolojik ve ekonomik yapısını gerçeklik temasıyla kurgulaması bu incelemenin temel konusu olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kore Savaşı, Kore Edebiyatı, Kore Savaşı Dönem Yazarları ve Romanları  

  • KAYNAKÇA
  • KitapConğ Hi Mo (정희모), (1998). 1950’li Yıllar Kore Romanı ve Tarihi (1950년대 한국문학과 서사성), Kippınsem (깊은셈)Gim Hag Cun (김학준), (1989). Kore Savaşı (한국전쟁), Bakyongsa (박영사)Goan Yonğ Min (권영민), (1993). Kore Modern Edebiyat Tarihi (한국현대문학사), Minımsa Yayınları (민음사)Goan Yonğ Min권영민(1995). Kore Edebiyatında 1950’li Yıllar한국문학 50년, Munhak Sasangsa Kitapevi, 문학사상사Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği, çev. Çiğdem Çıdamlı (2014) ‘Uluslararası Okullar İçin Kore Tarihi’, NotaBene YayınlarıKöroğlu Türközü Hatice (2017). Modern Kore Edebiyat Tarihi, Likya Yayınları Nahm C Andrew, çev. Ali Rıza Balaman (1998). Kore Tarihi ve Kültürü, Ege Üniversitesi Basımevi İzmir
  • MakaleKöroğlu Türközü Hatice, “Kore Savaşının Kore Edebiyatına Yansıması Üzerine Genel Bir Değerlendirme – Roman Şiir Türünde-,“ Türklük Bilgisi Araştırmaları Journal of Turkish Studies 13/5 (2018)
  • TezBe Gyu Bom (배규범), (2011). Yabancılar İçin Kore Modern Edebiyat Tarihi (외국인을 위한 한국근현대문학사), Hau Yayınları (하우)Conğ Ci A (정지아), (2011). Kore Savaşının Kore’nin Öncesi ve Sonrası Romanı Üzerindeki Etkisi (한국전쟁의 특수성이 한국 전후 소설의 미친 영향), Cungang Üniversitesi Basılmamış Doktora Tezi (중앙대학교 박사학위 논문)İ Hyon Conğ (이현정), (2012) 1950’li Yıllar Roman Araştırmaları (1950년대 소설 연구), Yonsei Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi (연세 대학교 교육대학원 석사학위 논문) So Cug Conğ (서죽정), (2015). Kore Öncesi ve Sonrası Romanında Hümanizm Araştırması: Sıon Çang Sıob’un ‘Yağmulu Bir Gün’; İ Bıom Sıon’un Kaza Kurşunu Eseri Merkezinde (한국 전후 소설의 휴머니즘 연구-손창섭 <비 오는 날> 이범선 <오발탄>을 중심으로), Kore Kara Yolları Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi (국립한국교통대학교, 국어국문학과 석사학위 논문)
  • Gazete Yazısı
  • Dong A Gazetesi (동아일보), (26.01.1987). İkinci Dünya Savaşı Sonrası Bölgesel Çatışmalarda En Çok Can Kaybı Yaşanan Kore Savaşında Ölü Sayısı İki Yüz Doksan Bin Kişi (2차 대전후 지역분쟁 사망자 한국전 2백90만명 가장 많아)
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-6616-8450
Author: Ezgi CENGİZER (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2019

Bibtex @art and literature { kare533941, journal = {KARE}, issn = {2536-4596}, eissn = {2536-4596}, address = {Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 128 Nolu Ofis, 38039, Melikgazi, Kayseri}, publisher = {Hasan BAKTIR}, year = {2019}, volume = {}, pages = {62 - 82}, doi = {}, title = {Kore Savaşı Döneminde Toplumsal Yapı ve Roman}, key = {cite}, author = {Cengi̇zer, Ezgi} }
APA Cengi̇zer, E . (2019). Kore Savaşı Döneminde Toplumsal Yapı ve Roman . KARE , (4) , 62-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kare/issue/44652/533941
MLA Cengi̇zer, E . "Kore Savaşı Döneminde Toplumsal Yapı ve Roman" . KARE (2019 ): 62-82 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kare/issue/44652/533941>
Chicago Cengi̇zer, E . "Kore Savaşı Döneminde Toplumsal Yapı ve Roman". KARE (2019 ): 62-82
RIS TY - JOUR T1 - Kore Savaşı Döneminde Toplumsal Yapı ve Roman AU - Ezgi Cengi̇zer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - KARE JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 82 VL - IS - 4 SN - 2536-4596-2536-4596 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 KARE Kore Savaşı Döneminde Toplumsal Yapı ve Roman %A Ezgi Cengi̇zer %T Kore Savaşı Döneminde Toplumsal Yapı ve Roman %D 2019 %J KARE %P 2536-4596-2536-4596 %V %N 4 %R %U
ISNAD Cengi̇zer, Ezgi . "Kore Savaşı Döneminde Toplumsal Yapı ve Roman". KARE / 4 (April 2019): 62-82 .
AMA Cengi̇zer E . Kore Savaşı Döneminde Toplumsal Yapı ve Roman. Kare Dergi (Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi). 2019; (4): 62-82.
Vancouver Cengi̇zer E . Kore Savaşı Döneminde Toplumsal Yapı ve Roman. KARE. 2019; (4): 62-82.
IEEE E. Cengi̇zer , "Kore Savaşı Döneminde Toplumsal Yapı ve Roman", KARE, no. 4, pp. 62-82, Apr. 2019