Year 2020, Volume , Issue 9, Pages 34 - 58 2020-06-30

Overvıew Of Korean Shamanısm Through Kım Dongnı’s (김동리)“Pıcture Of A Shaman Sorceress (무녀도)”
Kim Dongni’nin (김동리) “Kadın Şaman Resmi (무녀도 Munyıodo)” Öyküsü Aracılığıyla Kore Şamanizmine Bakış

Nihan KARAKUŞ HARMANCI [1]


Woman Shaman Picture(Munyıodo) written by KIM Dongni, who is also the honorary president of Korean Writers Union, has been translated into Turkish by Nana LEE and Açelya YAVUZ. The shamanism belief that lives in today's Korea has not lost its meaning in Korea. Shamanism is a belief system that has had an impact on Korean society for many years. Shamanism, which forms the basis of Korean culture, has an important effect on Korean society in traditional dances, songs, clothing, and making sense of colors. When the Korean people became ill, faced with an unknown situation, or wanted to prophesy about the future, they resorted to Shamanism rituals. Korean people also applied to the Shaman to perform these rituals. The shaman is expected to communicate with the soul and solve the problem. The story “Woman Shaman Painting” is based on the belief in shamanism, Christianity, which is the basis of Korean society. The studied work gives information about the effects of Shamanism belief on Korean society and how it exists. The work, written in 1936 and addressing the decline of the belief in shamanism and the religion of Christianity through mother and son, was examined through literature review and document analysis. In this article, it is aimed to examine the shamanistic elements of Korea by analyzing the story titled Woman Shaman Painting. In this study, the life of the Korean writer KIM Dongni and the summary of the story discussed; the characteristics of the people in the story; the characteristics of the village mentioned in the work, the characteristics of the house where the protagonist woman shaman lives, and the shamanistic elements in shaman prayers.

Kore Yazarlar Birliği onursal başkanlığı da yapan Yazar KİM Dongni tarafından yazılan “(Munyıodo) Kadın Şaman Resmi” Nana LEE ve Açelya YAVUZ tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Günümüz Kore’sinde yaşamakta olan Şamanizm inancı Kore’de anlamını yitirmemiştir. Şamanizm, Kore toplumu üzerinde uzun yıllar boyunca etkisi olan bir inanç sistemidir. Kore kültürünün temelini oluşturan Şamanizm, geleneksel danslarda, şarkılarda, giyim kuşamda, renkleri anlamlandırmada Kore toplumunun üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kore halkı hastalandığında, bilinmeyen bir durumla karşılaştığında ya da gelecek ile ilgili kehanette bulunmak istediklerinde Şamanizm ritüellerine başvurmuştur. Kore halkı bu ritüellerin yerine getirilmesi için de Şamana başvurmuştur. Şamanın, ilgili ruh ile iletişime geçmesi ve sorunu çözmesi beklenmektedir. “Kadın Şaman Resmi” adlı öykü Kore toplumunun temelinde var olan Şamanizm inancını, Hristiyanlığı konu edinmiştir. İncelenen eser, Şamanizm inancının Kore toplumu üzerindeki etkilerinin neler olduğu ve nasıl var olduğu konusunda bilgi vermektedir. 1936 yılında yazılmış olan ve Şamanizm inancının azalmasını, Hristiyanlık dinini anne oğul vasıtasıyla konu edinen eser, literatür taraması ve doküman analizi yapılarak incelenmiştir. Bu makalede Kadın Şaman Resmi adlı öykünün eser incelemesi yapılarak Kore’nin şamanistik unsurlarına değinilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada Koreli yazar KİM Dongni’nin hayatına ve ele alınan öykünün özetine yer verilerek; öyküde yer alan kişilerin özelliklerine; eserde geçen köyün özelliklerine, başkahraman kadın şamanın yaşadığı evin özelliklerine ve şaman dualarında yer alan şamanistik ögelere değinilecektir.

  • ARTUN Erman, Türk Halk Bilimi, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2010
  • BAYAT, F., Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Ötüken Yayınevi, 3. Basım, 2006
  • KİM Dongni, Kadın Şaman Resmi, Kore Türkiye Edebiyat Sempozyumu, 2013
  • KÖROĞLU TÜRKÖZÜ Hatice, Modern Kore Edebiyatı Eser İncelemeleri, Likya, Antalya,2017
  • KÖROĞLU TÜRKÖZÜ Hatice, Modern Kore Edebiyatı Tarihi, Likya Yayınları, İstanbul, 2017
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-2578-1504
Author: Nihan KARAKUŞ HARMANCI (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { kare624007, journal = {KARE}, issn = {2536-4596}, eissn = {2536-4596}, address = {Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 128 Nolu Ofis, 38039, Melikgazi, Kayseri}, publisher = {Hasan BAKTIR}, year = {2020}, volume = {}, pages = {34 - 58}, doi = {10.38060/kare.624007}, title = {Kim Dongni’nin (김동리) “Kadın Şaman Resmi (무녀도 Munyıodo)” Öyküsü Aracılığıyla Kore Şamanizmine Bakış}, key = {cite}, author = {Karakuş Harmancı, Nihan} }
APA Karakuş Harmancı, N . (2020). Kim Dongni’nin (김동리) “Kadın Şaman Resmi (무녀도 Munyıodo)” Öyküsü Aracılığıyla Kore Şamanizmine Bakış . KARE , (9) , 34-58 . DOI: 10.38060/kare.624007
MLA Karakuş Harmancı, N . "Kim Dongni’nin (김동리) “Kadın Şaman Resmi (무녀도 Munyıodo)” Öyküsü Aracılığıyla Kore Şamanizmine Bakış" . KARE (2020 ): 34-58 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kare/issue/55708/624007>
Chicago Karakuş Harmancı, N . "Kim Dongni’nin (김동리) “Kadın Şaman Resmi (무녀도 Munyıodo)” Öyküsü Aracılığıyla Kore Şamanizmine Bakış". KARE (2020 ): 34-58
RIS TY - JOUR T1 - Kim Dongni’nin (김동리) “Kadın Şaman Resmi (무녀도 Munyıodo)” Öyküsü Aracılığıyla Kore Şamanizmine Bakış AU - Nihan Karakuş Harmancı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38060/kare.624007 DO - 10.38060/kare.624007 T2 - KARE JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 58 VL - IS - 9 SN - 2536-4596-2536-4596 M3 - doi: 10.38060/kare.624007 UR - https://doi.org/10.38060/kare.624007 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 KARE Kim Dongni’nin (김동리) “Kadın Şaman Resmi (무녀도 Munyıodo)” Öyküsü Aracılığıyla Kore Şamanizmine Bakış %A Nihan Karakuş Harmancı %T Kim Dongni’nin (김동리) “Kadın Şaman Resmi (무녀도 Munyıodo)” Öyküsü Aracılığıyla Kore Şamanizmine Bakış %D 2020 %J KARE %P 2536-4596-2536-4596 %V %N 9 %R doi: 10.38060/kare.624007 %U 10.38060/kare.624007
ISNAD Karakuş Harmancı, Nihan . "Kim Dongni’nin (김동리) “Kadın Şaman Resmi (무녀도 Munyıodo)” Öyküsü Aracılığıyla Kore Şamanizmine Bakış". KARE / 9 (June 2020): 34-58 . https://doi.org/10.38060/kare.624007
AMA Karakuş Harmancı N . Kim Dongni’nin (김동리) “Kadın Şaman Resmi (무녀도 Munyıodo)” Öyküsü Aracılığıyla Kore Şamanizmine Bakış. Kare Dergi (Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi). 2020; (9): 34-58.
Vancouver Karakuş Harmancı N . Kim Dongni’nin (김동리) “Kadın Şaman Resmi (무녀도 Munyıodo)” Öyküsü Aracılığıyla Kore Şamanizmine Bakış. KARE. 2020; (9): 34-58.