Year 2020, Volume , Issue 9, Pages 59 - 73 2020-06-30

A Research About “Father” Motif in Yang Gui Ca’s “A Distant and Beautiful Place”
Yang Gui Ca(양귀자)’nın “Uzak ve Güzel Mahalle (원미동 사람들)” Adlı Eserinde Baba Motifi Üzerine Bir Çalışma

Candan Kadriye GİRAY [1]


Since the 1960s, the people who have been forced into industrialization and urbanization under pressure with the democratization process in Korea have faced various social problems. The problems faced by the public due to these social problems have also been the subject of literary works. Yang Gui Ca's “Far and Beautiful Neighborhood an, one of the authors who realistically handles the difficulties and problems in Korean society, has an important place in the history of Korean literature. This work consists of eleven connected stories. The father motif discussed in the study was evaluated by this work. In this study, the father motif is handled in two ways. One cares about traditional value judgments and the other is a paternal motif depicting a devoted family head. Despite the economic difficulties in Korean society in the 1980s, the father of the head of the family and the moral values rather than the moral values of the two communities who strive to maintain their traditions. With this study, it is aimed to examine these two father characters through the work.

Kore’de 1960lı yıllardan itibaren demokratikleşme süreciyle birlikte baskı altında sanayileşme ve kentleşmeye zorlanan halk, çeşitli toplumsal sorunlarla karşı kaşıya gelmiştir. Bu toplumsal sorunlar yüzünden halkın maruz kaldığı sıkıntılar edebiyat eserlerine de konu olmuştur. Kore toplumunda yaşanan zorluk ve sorunları realist bir şekilde ele alan yazarlardan Yang Gui Ca’ nın “ Uzak ve Güzel Mahalle” adlı eseri Kore Edebiyat tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu eser birbiriyle bağlantılı on bir öyküden oluşmaktadır. Çalışmada ele alınan baba motifi bu eser vasıtasıyla değerlendirilmiştir. Çalışmada baba motifi iki şekilde ele alınmaktadır. Biri geleneksel değer yargılarını önemseyen diğeri fedakâr aile reisini resmeden baba motifidir. 1980li yıllarda Kore toplumundaki ekonomik sıkıntılara rağmen aile reisi olan baba ile manevi değerlerden çok maddiyata önem veren toplum içerisinde geleneklerini korumak için çaba sarf eden iki karakter. Bu çalışmayla birlikte bu iki baba karakteri eser vasıtasıyla incelemek amaçlanmıştır.

  • Goak Gyıonğ Suk, “Edebiyat Eserleri ve Popüler Şarkılar Vasıtasıyla İncelenen Kore’deki Modern Baba Motifi- Yang Gui Ca’nın “Uzak ve Güzel Mahalle” adlı eseri ile N.Ex.T’in “Babam ve Ben”, Say’ın “Baba” adlı şarkıları merkezinde-, Modern Edebiyat Teorisi Araştırmaları 65. Sayı, 2016, 35-56 (곽경숙, “『문학작품과 대중가요를 통해 본 한국의 현대 아버지상-양귀자의 『원미동 사람들』과 N.Ex.T의 『아버지와 나』, 싸이의 『아버지』를 중심으로-”, 현대문학이론연구 제65집, 2016, 35-56쪽)
  • Ha Bo Ram, Yang Gui Ca’nın Romanlarında Realizm Araştırması, Cungang Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010, 6.s. 한보람,『양귀자 소설에 현실인식 연구』, 중앙대학교 교육대학원, 석사학위논문, 2010
  • İ Sıon İ vd., “Yabancılar için Kore Edebiyat Tarihi”, Hangukmunhoasa, Seul, 2012 이선이 외 3인 공저, 『외국인을 위한 한국문학사』, 한국문화사, 서울, 2012
  • Kim Yıonğ Çıol , “Bak Gyıonğ Ri’nin ‘Toprak’adlı Romanında Karşılaşılan ‘Baba’ motifi ve Eğitim Açısından Yeterliliği”, Asya Eğitim Araştırmaları, 16.cilt 3. Sayı, 2015 김영철, “박경리의 소설 『토지』에 나타난 아버지 상(像)과 그 교육적 역량”, 아시아교육연구 16권 3호, 2015
  • U Çun Nim, “Yang Gui Ca Romanlarında Kişi Araştırması, Danguk Üniversitesi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016 우춘님,『양귀자 소설의 인물 연구』, 단국대학교 대학원, 석사학위논문, 2016
  • Un Şik Çö vd., “Yabancılar için Kore, Koreli ve Kore Kültürü” , Bogosa, Seul, 2009 최운식 외 3인 공저, 『외국인을 위한 한국, 한국인 그리고 한국 문학』, 보고사, 서울, 2009
  • Yang Gui Ca, “Uzak ve Güzel mahalle, Sallim Yayınevi, Seul, 1987 Çev.Türközü S. Göksel, Uzak ve Güzel Mahalle, Delta Yayınları, Ankara, 2009 양귀자,『원미동 사람들』, 살림,서울, 1987
  • http://kyobobook.co.kr
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-1938-000X
Author: Candan Kadriye GİRAY (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { kare652692, journal = {KARE}, issn = {2536-4596}, eissn = {2536-4596}, address = {Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 128 Nolu Ofis, 38039, Melikgazi, Kayseri}, publisher = {Hasan BAKTIR}, year = {2020}, volume = {}, pages = {59 - 73}, doi = {10.38060/kare.652692}, title = {Yang Gui Ca(양귀자)’nın “Uzak ve Güzel Mahalle (원미동 사람들)” Adlı Eserinde Baba Motifi Üzerine Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Gi̇ray, Candan Kadriye} }
APA Gi̇ray, C . (2020). Yang Gui Ca(양귀자)’nın “Uzak ve Güzel Mahalle (원미동 사람들)” Adlı Eserinde Baba Motifi Üzerine Bir Çalışma . KARE , (9) , 59-73 . DOI: 10.38060/kare.652692
MLA Gi̇ray, C . "Yang Gui Ca(양귀자)’nın “Uzak ve Güzel Mahalle (원미동 사람들)” Adlı Eserinde Baba Motifi Üzerine Bir Çalışma" . KARE (2020 ): 59-73 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kare/issue/55708/652692>
Chicago Gi̇ray, C . "Yang Gui Ca(양귀자)’nın “Uzak ve Güzel Mahalle (원미동 사람들)” Adlı Eserinde Baba Motifi Üzerine Bir Çalışma". KARE (2020 ): 59-73
RIS TY - JOUR T1 - Yang Gui Ca(양귀자)’nın “Uzak ve Güzel Mahalle (원미동 사람들)” Adlı Eserinde Baba Motifi Üzerine Bir Çalışma AU - Candan Kadriye Gi̇ray Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38060/kare.652692 DO - 10.38060/kare.652692 T2 - KARE JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 73 VL - IS - 9 SN - 2536-4596-2536-4596 M3 - doi: 10.38060/kare.652692 UR - https://doi.org/10.38060/kare.652692 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 KARE Yang Gui Ca(양귀자)’nın “Uzak ve Güzel Mahalle (원미동 사람들)” Adlı Eserinde Baba Motifi Üzerine Bir Çalışma %A Candan Kadriye Gi̇ray %T Yang Gui Ca(양귀자)’nın “Uzak ve Güzel Mahalle (원미동 사람들)” Adlı Eserinde Baba Motifi Üzerine Bir Çalışma %D 2020 %J KARE %P 2536-4596-2536-4596 %V %N 9 %R doi: 10.38060/kare.652692 %U 10.38060/kare.652692
ISNAD Gi̇ray, Candan Kadriye . "Yang Gui Ca(양귀자)’nın “Uzak ve Güzel Mahalle (원미동 사람들)” Adlı Eserinde Baba Motifi Üzerine Bir Çalışma". KARE / 9 (June 2020): 59-73 . https://doi.org/10.38060/kare.652692
AMA Gi̇ray C . Yang Gui Ca(양귀자)’nın “Uzak ve Güzel Mahalle (원미동 사람들)” Adlı Eserinde Baba Motifi Üzerine Bir Çalışma. Kare Dergi (Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi). 2020; (9): 59-73.
Vancouver Gi̇ray C . Yang Gui Ca(양귀자)’nın “Uzak ve Güzel Mahalle (원미동 사람들)” Adlı Eserinde Baba Motifi Üzerine Bir Çalışma. KARE. 2020; (9): 59-73.