Year 2019, Volume 7 , Issue 2, Pages 125 - 143 2019-10-26

Tezkirelere Göre Ispartalı Divan Şairleri

Ali YÖRÜR [1]


Hamitoğulları Beyliği’ne saltanat merkezliği yapan Isparta, Osmanlılar döneminde de önemli isimler yetiştirerek bir kültür merkezi hâline gelmiştir. Burada birçok kadı, şeyh, bilgin, sanatkâr ve devlet adamı yetişmiştir. Yine yaklaşık otuz iki şairle önemli edebî merkezlerden birisi olmuştur. 

Klasik Türk Edebiyatı’nın önemli biyografi kaynaklarından olan tezkirelerde şairlerin hayatları, görevleri, edebî şahsiyetleri hakkında bilgi verilmektedir. Bu çalışmada tezkirelerdeki Isparta doğumlu şairler, tezkirelerde tespit edilip biyografileri ve edebi kişilikleri tanıtılacaktır.

Isparta, Divan Şairi, Tezkire
 • Ahdî (2009). Gülşen-i Şu‘arâ, Haz. Süleyman Solmaz. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78461/ahdi---gulsen-i-suara.html (05.01.2019)
 • Âşık Çelebi (2010). Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, Haz. Filiz Kılıç, İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları.
 • Beyânî (1997). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, Haz. İbrahim Kutluk, Ankara: TTK Yayınları.
 • Beliğ (1999). Nuhbetü’l-asar li Zeyl-i Zübdeti’l-Eşar, Haz. Abdülkerim Abdülkadiroğlu, Ankara: Ata¬türk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Bursalı Mehmet Tahir (1972). Osmanlı Müellifleri, Haz. A. Fikri Yavuz-İsmail Özen, İstanbul: Meral Yayınevi.
 • Emecen, Feridun (1999). “Isparta”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. XIX, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Esrar Dede (2000). Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye, Haz. İlhan Genç, Ankara: AKMB Yayınları.
 • Fâizî (1996). Zübdetü’l-Eş’âr, Haz. Bekir Kayabaşı, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya.
 • Garîbî (2003). Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rûm, Haz. H. M. Sadık, Tahran.
 • Gelibolulu Âli (1994), Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, Haz. Mustafa İsen, Ankara: AKMB Yayınları.
 • İpekten, Haluk, vd., (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü,Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Hasan Çelebi (1989). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, Haz. İbrahim Kutluk, Ankara: TTK Yayınları.
 • Kofoğlu, Sait (1997). “Hamîdoğulları”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi İstanbul c. XV, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Latîfî (2000). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ Haz. Rıdvan Canım, Ankara: AKMB Yayınları.
 • Mehmet Nail Tuman(2001). Tuhfe-i Nâilî, Haz. Cemal Kurnaz-Mustafa Tatcı, Ankara: Bizim Büro Yayınları.
 • Mehmet Süreyya (1996). Sicill-i Osmanî, Haz: Nuri Akbayar, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Sehî Bey (1980). Heşt Behişt, Haz. Mustafa İsen, İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser.
 • Salim Efendi (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Haz. Adnan İnce, Ankara: AKM Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1434-2995
Author: Ali YÖRÜR
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 26, 2019

Bibtex @research article { karefad532029, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-8465}, address = {}, publisher = {Cankiri Karatekin University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {125 - 143}, doi = {}, title = {Tezkirelere Göre Ispartalı Divan Şairleri}, key = {cite}, author = {Yörür, Ali} }
APA Yörür, A . (2019). Tezkirelere Göre Ispartalı Divan Şairleri . Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 125-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/karefad/issue/49770/532029
MLA Yörür, A . "Tezkirelere Göre Ispartalı Divan Şairleri" . Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi 7 (2019 ): 125-143 <https://dergipark.org.tr/en/pub/karefad/issue/49770/532029>
Chicago Yörür, A . "Tezkirelere Göre Ispartalı Divan Şairleri". Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi 7 (2019 ): 125-143
RIS TY - JOUR T1 - Tezkirelere Göre Ispartalı Divan Şairleri AU - Ali Yörür Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 143 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-8465- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi Tezkirelere Göre Ispartalı Divan Şairleri %A Ali Yörür %T Tezkirelere Göre Ispartalı Divan Şairleri %D 2019 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-8465- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Yörür, Ali . "Tezkirelere Göre Ispartalı Divan Şairleri". Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi 7 / 2 (October 2019): 125-143 .
AMA Yörür A . Tezkirelere Göre Ispartalı Divan Şairleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 7(2): 125-143.
Vancouver Yörür A . Tezkirelere Göre Ispartalı Divan Şairleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 7(2): 125-143.