PDF EndNote BibTex RIS Cite

Katı Atık Depolama Sahalarında Sızıntı Sularının Oluşumu, Özellikleri ve Yeraltı Sularına Etkilerin Araştırılması

Year 2015, Volume 1, Issue 2, 53 - 59, 13.01.2016

Abstract

Katı atık yönetim süreci içerisinde düzenli depolama alanları vazgeçilmez nihai uzaklaştırma yöntemidir. Katı atıkların düzensiz depolanması sonucunda, çok büyük kirletici potansiyele sahip sızıntı suları oluşmaktadır. Sızıntı suları yüksek miktarda organik ve inorganik kirleticiler içermekte, sızma ve/veya yüzeysel akış ile yeraltı sularına ve yüzeysel sulara karışarak çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır. Bu incelemenin amacı katı atık depolama sahalarında oluşan sızıntı suyunun yeraltı sularına etkilerini ortaya koymaktır.

References

 • Kaynaklar
 • Amirbahman A, Schönenberger R, Johnson CA, Sigg L (1998) Aqueous and Solid Phase Biogeochemistry of A Cal careous Aquifer System Downgradient from A Municipal Solid Waste Landfill (Winterthur, Switzerland). Environmental Science and Technology 32 (13), 1933-1940.
 • Bakış R, Tombul M, Bilgin M (1999) Çöp Sızıntı Sularının Ağır Metal İçerikleri ve Yeraltısuyundaki Kirlilik Yayılmalarının Multi-Flow Programı İle Simule Edilmesi. Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Çevre Yönetimi ve Kontrolü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstaş Genel Müd 3, 433-442.
 • Bakış,R, Bilgin M (1998) Çöp Sızıntı Sularında Meydana Gelen Ağır Metal Kirliliği. I. Atıksu Sempozyumu Bildiri Kitabı, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma Uygulama Merkezi-Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kayseri 167-170.
 • Baycan N, Şengül F (2001) Sızıntı Suyu Toksisitesinin Lumistox Toksisite Testi ile Belirlenmesi. I. Ulusal Katı Atık Kongresi, İzmir.
 • Bjerg PL, Rügge K, Petersen JK, Christensen TH (1995) Distribution of Redox-Sensitive Groundwater Quality Parameters Downgradient of A Landfill. Environmental Science and Technology 29 (5), 1387-1394.
 • Brown K, Thomas JC (1998) A Comparison of the Convective and Diffusive Organic Contaminants through Landfill Liner Systems. Waste Management & Research 16, 296-301.
 • Christensen BJ, Jensen DJ, Christensen TH (1996) Effect of Dissolved Organic Carbon on The Mobilityof Cadmium, Nickel and Zinc in Leachate Polluted Grounwater. Water Research 30, 3037-3049.
 • Christensen BJ, Jensen DJ, Gron C, Filip Z, Christensen TH (1998) Characterization of the Dissolved Organic Carbon in Landfill Leachate Polluted Groundwater. Water Research 32, 125-135.
 • Değirmenci M (2000) Kentsel Su Temininde Yeraltısuyu Kaynaklarının Önemi, Kirlenme Riskleri ve Türkiye’deki Genel Durum. Çevre Bilim & Teknoloji 1, 34-48.
 • Ehrig HJ (1988) Water and Element Balances of Landfills in Lecture Notes in Earth Sciences. Springer-Verlag, Berlin. 175-179
 • Fan HJ, Shu HY, Yang HS, Chen WC (2006) Characteristics of Landfill Leachates in Central Taiwan. Science of the Total Environment 361 (1-3), 25-37.
 • Genon G, Marchese F, Dotta P, Sivera O, Onofrio M (2003) Time Progress of the Quality of a Solid Waste Leachate. The Science of the Total Environment 114, 149-160.
 • Gönüllü MT, Baştürk A, San HA (1986) Sızıntı Sularının Uzaklaştırılma İmkanları ve Arıtılabilirliği. Çevre 86 Sempozyumu, İzmir.
 • Gönüllü MT (1987) Katı Atık Depo Yerlerinde Oluşan Sızıntı Suyu Kirletici Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bunların Zamanla Değişimini İfade Eden Matemetiksel Modellerin Araştırılması. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hopkins GJ, Popalisky JR (1970) Influence of Industrial Waste Landfill Operation on a Public Water Supply. Journal WPCF 42 (3).
 • Jensen D L, Christensen TH (1997) Speciation of Heavy Metals in Landfill Leachate. Procaedings Sardinia 97 Siath International Landfill Symposium, Cagliari, Italy.
 • Johansen OJ, Carlson DA (1976) Characterization of Sanitary Landfill Leachates. Water Research 10, 1129-1134.
 • Korfiatis GP, Demetracopoulos AC, Bourodimos EL, Navy EG (1984) Moisture Transport in a Solid Waste Column. ASCE. Environmental Engineering 110 (4),576-581
 • Kutay A (1994) Katı Atıkların Depolanmasında Karşılaşılan Geoteknik Problemler. Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • McCreanor PT, Reinhart DR (1997) Mathematical Modeling of Waste Heterogeneities in Leachate Recirculating Landfills. Proceedings of the Thirteenth International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelghia, U.S.A. .
 • Qygard JK, Gjengedal E, Rqyset O (2007) Size Charge Fractionation of Metals in Municipal Solid Waste Landfill Leachate. Water Research 41 (1), 47-54.
 • Öztürk İ, Kanat G, Arıtan O, Demir İ, İnanç B (1995) İstanbul Evsel Katı Atıklarında Havasız Ortamda Kompostlaşabilirlik ve Biyoenerji Geri Kazanımı ile Mevcut Düzenli Depolama Sahaları Arıtımı Ara Rapor. Araştırma Projesi, İstanbul.
 • Öztürk İ (1999) Anaerobik Biyoteknoloji ve Atık Arıtımındaki Uygulamaları. Su Vakfı Yayınları, İstanbul 11-46.
 • Pohland FG, Harper SR (1985) Critical Rewiev and Summaries of Leachate and Gas Production from Landfills, U.S. EPA 600/2-861073, Cincinnati.
 • Schreier CG, Reinhard M (2003) Transformation of Chlorinated Organic Compounds by İron and Manganese Powders in Buffered Water and in Landfill Leachate. Chemosphere 29 (8), 1743-1753.
 • Slomczynska B, Wasowski J, Slomczynski T (2004) Effect of Advanced Oxidation Processes on the Toxicity of Municipal Landfill Leachates. Water Science and Technology 49 (4), 273-277.
 • Yıldız Ş (2000) Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarında Oluşan Çöp Sızıntı Suları ve Arıtılması. Yüksek Lisans Tezi, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Kocaeli.
 • Zeiss C, Major W (1993) Moisture flow through municipal solid waste, pattern and characteristics, journal of Environments and Systems 22, 211-231.
 • Ward ML, Bitton G, Townsend T (2005) Heavy Metal Binding Capasity (HMBC) of Municipal Solid Waste Landfill Leachates. Chemosphere 60 (2), 206-215.
 • Wang Z, Zhang Z, Lin Y, Deng N, Tao T, Zhuo K (2002) Landfill Leachate Treatment by a Coagulation-Photooxidation Process. Journal of Hazardous Materials 95 (1-2), 153-159.

Year 2015, Volume 1, Issue 2, 53 - 59, 13.01.2016

Abstract

References

 • Kaynaklar
 • Amirbahman A, Schönenberger R, Johnson CA, Sigg L (1998) Aqueous and Solid Phase Biogeochemistry of A Cal careous Aquifer System Downgradient from A Municipal Solid Waste Landfill (Winterthur, Switzerland). Environmental Science and Technology 32 (13), 1933-1940.
 • Bakış R, Tombul M, Bilgin M (1999) Çöp Sızıntı Sularının Ağır Metal İçerikleri ve Yeraltısuyundaki Kirlilik Yayılmalarının Multi-Flow Programı İle Simule Edilmesi. Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Çevre Yönetimi ve Kontrolü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstaş Genel Müd 3, 433-442.
 • Bakış,R, Bilgin M (1998) Çöp Sızıntı Sularında Meydana Gelen Ağır Metal Kirliliği. I. Atıksu Sempozyumu Bildiri Kitabı, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma Uygulama Merkezi-Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kayseri 167-170.
 • Baycan N, Şengül F (2001) Sızıntı Suyu Toksisitesinin Lumistox Toksisite Testi ile Belirlenmesi. I. Ulusal Katı Atık Kongresi, İzmir.
 • Bjerg PL, Rügge K, Petersen JK, Christensen TH (1995) Distribution of Redox-Sensitive Groundwater Quality Parameters Downgradient of A Landfill. Environmental Science and Technology 29 (5), 1387-1394.
 • Brown K, Thomas JC (1998) A Comparison of the Convective and Diffusive Organic Contaminants through Landfill Liner Systems. Waste Management & Research 16, 296-301.
 • Christensen BJ, Jensen DJ, Christensen TH (1996) Effect of Dissolved Organic Carbon on The Mobilityof Cadmium, Nickel and Zinc in Leachate Polluted Grounwater. Water Research 30, 3037-3049.
 • Christensen BJ, Jensen DJ, Gron C, Filip Z, Christensen TH (1998) Characterization of the Dissolved Organic Carbon in Landfill Leachate Polluted Groundwater. Water Research 32, 125-135.
 • Değirmenci M (2000) Kentsel Su Temininde Yeraltısuyu Kaynaklarının Önemi, Kirlenme Riskleri ve Türkiye’deki Genel Durum. Çevre Bilim & Teknoloji 1, 34-48.
 • Ehrig HJ (1988) Water and Element Balances of Landfills in Lecture Notes in Earth Sciences. Springer-Verlag, Berlin. 175-179
 • Fan HJ, Shu HY, Yang HS, Chen WC (2006) Characteristics of Landfill Leachates in Central Taiwan. Science of the Total Environment 361 (1-3), 25-37.
 • Genon G, Marchese F, Dotta P, Sivera O, Onofrio M (2003) Time Progress of the Quality of a Solid Waste Leachate. The Science of the Total Environment 114, 149-160.
 • Gönüllü MT, Baştürk A, San HA (1986) Sızıntı Sularının Uzaklaştırılma İmkanları ve Arıtılabilirliği. Çevre 86 Sempozyumu, İzmir.
 • Gönüllü MT (1987) Katı Atık Depo Yerlerinde Oluşan Sızıntı Suyu Kirletici Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bunların Zamanla Değişimini İfade Eden Matemetiksel Modellerin Araştırılması. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hopkins GJ, Popalisky JR (1970) Influence of Industrial Waste Landfill Operation on a Public Water Supply. Journal WPCF 42 (3).
 • Jensen D L, Christensen TH (1997) Speciation of Heavy Metals in Landfill Leachate. Procaedings Sardinia 97 Siath International Landfill Symposium, Cagliari, Italy.
 • Johansen OJ, Carlson DA (1976) Characterization of Sanitary Landfill Leachates. Water Research 10, 1129-1134.
 • Korfiatis GP, Demetracopoulos AC, Bourodimos EL, Navy EG (1984) Moisture Transport in a Solid Waste Column. ASCE. Environmental Engineering 110 (4),576-581
 • Kutay A (1994) Katı Atıkların Depolanmasında Karşılaşılan Geoteknik Problemler. Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • McCreanor PT, Reinhart DR (1997) Mathematical Modeling of Waste Heterogeneities in Leachate Recirculating Landfills. Proceedings of the Thirteenth International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelghia, U.S.A. .
 • Qygard JK, Gjengedal E, Rqyset O (2007) Size Charge Fractionation of Metals in Municipal Solid Waste Landfill Leachate. Water Research 41 (1), 47-54.
 • Öztürk İ, Kanat G, Arıtan O, Demir İ, İnanç B (1995) İstanbul Evsel Katı Atıklarında Havasız Ortamda Kompostlaşabilirlik ve Biyoenerji Geri Kazanımı ile Mevcut Düzenli Depolama Sahaları Arıtımı Ara Rapor. Araştırma Projesi, İstanbul.
 • Öztürk İ (1999) Anaerobik Biyoteknoloji ve Atık Arıtımındaki Uygulamaları. Su Vakfı Yayınları, İstanbul 11-46.
 • Pohland FG, Harper SR (1985) Critical Rewiev and Summaries of Leachate and Gas Production from Landfills, U.S. EPA 600/2-861073, Cincinnati.
 • Schreier CG, Reinhard M (2003) Transformation of Chlorinated Organic Compounds by İron and Manganese Powders in Buffered Water and in Landfill Leachate. Chemosphere 29 (8), 1743-1753.
 • Slomczynska B, Wasowski J, Slomczynski T (2004) Effect of Advanced Oxidation Processes on the Toxicity of Municipal Landfill Leachates. Water Science and Technology 49 (4), 273-277.
 • Yıldız Ş (2000) Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarında Oluşan Çöp Sızıntı Suları ve Arıtılması. Yüksek Lisans Tezi, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Kocaeli.
 • Zeiss C, Major W (1993) Moisture flow through municipal solid waste, pattern and characteristics, journal of Environments and Systems 22, 211-231.
 • Ward ML, Bitton G, Townsend T (2005) Heavy Metal Binding Capasity (HMBC) of Municipal Solid Waste Landfill Leachates. Chemosphere 60 (2), 206-215.
 • Wang Z, Zhang Z, Lin Y, Deng N, Tao T, Zhuo K (2002) Landfill Leachate Treatment by a Coagulation-Photooxidation Process. Journal of Hazardous Materials 95 (1-2), 153-159.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Environmental Engineering
Authors

Yalçin BAYHAN>

Publication Date January 13, 2016
Published in Issue Year 2015, Volume 1, Issue 2

Cite

Bibtex @ { kastamonujes204205, journal = {Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences}, eissn = {2667-8209}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {1}, number = {2}, pages = {53 - 59}, title = {Katı Atık Depolama Sahalarında Sızıntı Sularının Oluşumu, Özellikleri ve Yeraltı Sularına Etkilerin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Bayhan, Yalçin} }
APA Bayhan, Y. (2016). Katı Atık Depolama Sahalarında Sızıntı Sularının Oluşumu, Özellikleri ve Yeraltı Sularına Etkilerin Araştırılması . Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences , 1 (2) , 53-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kastamonujes/issue/19207/204205
MLA Bayhan, Y. "Katı Atık Depolama Sahalarında Sızıntı Sularının Oluşumu, Özellikleri ve Yeraltı Sularına Etkilerin Araştırılması" . Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 1 (2016 ): 53-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kastamonujes/issue/19207/204205>
Chicago Bayhan, Y. "Katı Atık Depolama Sahalarında Sızıntı Sularının Oluşumu, Özellikleri ve Yeraltı Sularına Etkilerin Araştırılması". Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 1 (2016 ): 53-59
RIS TY - JOUR T1 - Katı Atık Depolama Sahalarında Sızıntı Sularının Oluşumu, Özellikleri ve Yeraltı Sularına Etkilerin Araştırılması AU - YalçinBayhan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 59 VL - 1 IS - 2 SN - -2667-8209 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences Katı Atık Depolama Sahalarında Sızıntı Sularının Oluşumu, Özellikleri ve Yeraltı Sularına Etkilerin Araştırılması %A Yalçin Bayhan %T Katı Atık Depolama Sahalarında Sızıntı Sularının Oluşumu, Özellikleri ve Yeraltı Sularına Etkilerin Araştırılması %D 2016 %J Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences %P -2667-8209 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Bayhan, Yalçin . "Katı Atık Depolama Sahalarında Sızıntı Sularının Oluşumu, Özellikleri ve Yeraltı Sularına Etkilerin Araştırılması". Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 1 / 2 (January 2016): 53-59 .
AMA Bayhan Y. Katı Atık Depolama Sahalarında Sızıntı Sularının Oluşumu, Özellikleri ve Yeraltı Sularına Etkilerin Araştırılması. KUJES. 2016; 1(2): 53-59.
Vancouver Bayhan Y. Katı Atık Depolama Sahalarında Sızıntı Sularının Oluşumu, Özellikleri ve Yeraltı Sularına Etkilerin Araştırılması. Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences. 2016; 1(2): 53-59.
IEEE Y. Bayhan , "Katı Atık Depolama Sahalarında Sızıntı Sularının Oluşumu, Özellikleri ve Yeraltı Sularına Etkilerin Araştırılması", Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences, vol. 1, no. 2, pp. 53-59, Jan. 2016

18397   |   18396|