Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Bir Mobil Uygulama: Kayıp Bul

Year 2018, Volume 4, Issue 2, 27 - 35, 28.12.2018

Abstract

Sosyal bir varlık olarak hayatını devam ettiren insanoğlu, hayat boyu birçok tehlikeyle karşı karşıyadır. İnsan yaşamı boyunca bir yandan hayatını devam ettirirken bir yandan da karşılaşabileceği tehlikelere karşı tedbirli olmak zorundadır. Günlük yaşamda karşılaşılan sorunlardan biri de kaybettiklerimizi bulamamaktır. Bu durum, bazen nüfus cüzdanı bazen bir evcil hayvan ve en önemlisi de yakınlarımızdan biri olabilmektedir. Ülkemizdeki kayıp oranlarının çoğunluğu çocuklardan oluşmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 81 ilde yaptığı araştırmaya göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre %10 oranında artmıştır. Günümüzde gitgide artmakta olan kayıp sorunlarına bir çözüm olabileceği veya insanlara yardımcı olabilme düşüncesiyle geliştirilmiş olan bu uygulamada, kaybolan kişinin başına kötü bir şey gelmeden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bulunması ve ailesinin haberdar olması amaçlanmıştır. Android Studio platformunda Java dili ile geliştirilen mobil tabanlı uygulamada veritabanı işlemleri için Firebase kullanılmıştır. Geliştirilen uygulamayı kullanan ve kayıtlı olan kişi kayıp olanın bir adet fotoğrafını, açıklama bilgisini, yakınlık derecesini ve iletişim bilgilerini sisteme tanımlar. Bu kişinin konumuna yakın olan kullanıcıların kendilerine gelen bildirimi sosyal medyada paylaşması ile birçok insanın daha kolay ve hızlı bir şekilde haberdar olması sağlanır ve böylece kaybolan kişinin daha hızlı bir şekilde bulunmasına yardımcı olunur. Kayıp insanların yanı sıra evcil hayvanlar ve kayıp nesneler için de bu uygulama kullanılabilmektedir

References

 • [1]. T. Canbay, M. Demir, "Türkiye’ de Sosyal Güvenlik Açıkları ve Sosyal Güvenlik Ahlakı", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, pp. 303-315, 2013.
 • [2]. Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, URL: http://www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=24680 (Erişim zamanı; Nisan, 19, 2018).
 • [3]. İstatistiklerle Çocuk, URL: http://www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=27596, Sayı: 27596, (Erişim zamanı; Nisan, 24, 2018).
 • [4]. A.T. Kabakuş, İ.A. Doğru, A.C. Dinçer, "Android kötücül yazılım tespiti yaklaşımları", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, pp. 9-16, 2015.
 • [5]. P. Pocatilu, "Android applications security," Inform. Econ., vol. 15, pp. 163–171, 2011.
 • [6]. E. Ünal ve H. Yüce, "Görme Engelli Bireyler için Mobil Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi," Marmara Fen Bilimleri Dergisi, vol. 3, pp. 102-110, 2017.
 • [7]. B. Batmaz, Z. Çelik, C. Bayılmış, İ. Kırbaş, "Akıllı telefon temelli birey takip sistemi," Sakarya Üniversitesi Fen Bil Der Cilt. 19, Sayı 1, pp. 75-82, 2015.
 • [8]. G. Yavuz, M. Kocak, G. Ergun, H. Alemdar, H. Yalcin, O.D. Incel, L. Akarun, C. Ersoy, "A smartphone based fall detector with online location support," Proceedings of the International Workshop on Sensing for App Phones; Zurich, Switzerland, pp. 31–35. November 2010.
 • [9]. B. Takgil, R. Kara, "Android Mobil Uygulamalar İçin Yazılım Testi," El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 3, Sayı 2, pp. 324-328, 2016.
 • [10]. T. Hayıt, A. Özkan, "Öğrencinin Hazırbulunuşluk Seviyesinin Belirlenmesi: Bir Mobil Uygulama Çalışması," International Journal of Education Science and Technology, vol. 3, no.3, pp. 160-165, 2017.
 • [11]. M.A. Yalçınkaya, B. Altınok, M. Gürdal, M. Akdoğan, E.U. Küçüksille, “Zararlı Yazılım Yayma Aracı Olarak Mobil Uygulamaların Kullanılması: Pokemon Go Örneği,” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayı 1: 88-96, 2017.
 • [12]. C. Ünal, Ö. Bay, "Java Programlama Dili’nin Bilgisayar Destekli Öğretimi", Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2009.
 • [13]. Java, URL: https://www.java.com/tr/download/faq/whatis_java.xml, (Erişim zamanı: Ocak, 18, 2018).
 • [14]. Java, URL: http://www.baskent.edu.tr/~tkaracay/etudio/ders/prg/java/ch02/JavaNedir.htm, (Erişim zamanı: Ocak 18, 2018).
 • [15]. Firebase, URL: https://firebase.google.com/products/, (Erişim zamanı; Nisan, 19, 2018).
 • [16]. https://firebase.googleblog.com/2013/03/where-does-firebase-fit-in-your-app.html, (Erişim zamanı; Nisan, 19, 2018).

Bir Mobil Uygulama: Kayıp Bul

Year 2018, Volume 4, Issue 2, 27 - 35, 28.12.2018

Abstract

A human being is a social entity and faces with the various risks throughout his/her life. On the one hand, while a person keeps living his/her life, on the other hand he/she has to be cautious about the risks that he/she can encounter. One of the encountered problems in a daily life is that we cannot find what we lost. Sometimes it can be a birth certificate, sometimes a pet and the most importantly it can also be one of our relatives. The majority of the loss rates in our country consist of children. According to a study carried out by Turkish Statistical Institute in 81 cities in Turkey, the number of the children who come or are brought into law-enforcement authorities in 2016 increased by 10% compared to 2015. Within this framework, it is aimed to find the lost/missing people, pets or objects as quickly as possible before something bad happens and also to keep his/her family informed with this study which was developed in order to be able to provide a solution to a gradually increasing problem of missing people events nowadays and to provide assistance for people. The Firebase was used for database operations in this mobile application developed with the Java programming language in the Android Studio platform. The user, who is registered and uses the application developed, enters a photograph, description information, degree of kinship and contact information into the system. It is ensured that many people are informed more easily and quickly by sharing the notification which was sent to the users who are near the location of the missing people in social media, therefore, it is provided that the missing person can be found faster. This application can also be used for missing pets and objects besides the missing people.

References

 • [1]. T. Canbay, M. Demir, "Türkiye’ de Sosyal Güvenlik Açıkları ve Sosyal Güvenlik Ahlakı", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, pp. 303-315, 2013.
 • [2]. Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, URL: http://www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=24680 (Erişim zamanı; Nisan, 19, 2018).
 • [3]. İstatistiklerle Çocuk, URL: http://www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=27596, Sayı: 27596, (Erişim zamanı; Nisan, 24, 2018).
 • [4]. A.T. Kabakuş, İ.A. Doğru, A.C. Dinçer, "Android kötücül yazılım tespiti yaklaşımları", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, pp. 9-16, 2015.
 • [5]. P. Pocatilu, "Android applications security," Inform. Econ., vol. 15, pp. 163–171, 2011.
 • [6]. E. Ünal ve H. Yüce, "Görme Engelli Bireyler için Mobil Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi," Marmara Fen Bilimleri Dergisi, vol. 3, pp. 102-110, 2017.
 • [7]. B. Batmaz, Z. Çelik, C. Bayılmış, İ. Kırbaş, "Akıllı telefon temelli birey takip sistemi," Sakarya Üniversitesi Fen Bil Der Cilt. 19, Sayı 1, pp. 75-82, 2015.
 • [8]. G. Yavuz, M. Kocak, G. Ergun, H. Alemdar, H. Yalcin, O.D. Incel, L. Akarun, C. Ersoy, "A smartphone based fall detector with online location support," Proceedings of the International Workshop on Sensing for App Phones; Zurich, Switzerland, pp. 31–35. November 2010.
 • [9]. B. Takgil, R. Kara, "Android Mobil Uygulamalar İçin Yazılım Testi," El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 3, Sayı 2, pp. 324-328, 2016.
 • [10]. T. Hayıt, A. Özkan, "Öğrencinin Hazırbulunuşluk Seviyesinin Belirlenmesi: Bir Mobil Uygulama Çalışması," International Journal of Education Science and Technology, vol. 3, no.3, pp. 160-165, 2017.
 • [11]. M.A. Yalçınkaya, B. Altınok, M. Gürdal, M. Akdoğan, E.U. Küçüksille, “Zararlı Yazılım Yayma Aracı Olarak Mobil Uygulamaların Kullanılması: Pokemon Go Örneği,” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayı 1: 88-96, 2017.
 • [12]. C. Ünal, Ö. Bay, "Java Programlama Dili’nin Bilgisayar Destekli Öğretimi", Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2009.
 • [13]. Java, URL: https://www.java.com/tr/download/faq/whatis_java.xml, (Erişim zamanı: Ocak, 18, 2018).
 • [14]. Java, URL: http://www.baskent.edu.tr/~tkaracay/etudio/ders/prg/java/ch02/JavaNedir.htm, (Erişim zamanı: Ocak 18, 2018).
 • [15]. Firebase, URL: https://firebase.google.com/products/, (Erişim zamanı; Nisan, 19, 2018).
 • [16]. https://firebase.googleblog.com/2013/03/where-does-firebase-fit-in-your-app.html, (Erişim zamanı; Nisan, 19, 2018).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Kemal AKYOL> (Primary Author)
Kastamonu Üniversitesi
0000-0002-2272-5243
Türkiye


İlknur ASLAN This is me
Kastamonu Üniversitesi
Türkiye

Publication Date December 28, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { kastamonujes457727, journal = {Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences}, eissn = {2667-8209}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {4}, number = {2}, pages = {27 - 35}, title = {Bir Mobil Uygulama: Kayıp Bul}, key = {cite}, author = {Akyol, Kemal and Aslan, İlknur} }
APA Akyol, K. & Aslan, İ. (2018). Bir Mobil Uygulama: Kayıp Bul . Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences , 4 (2) , 27-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kastamonujes/issue/41790/457727
MLA Akyol, K. , Aslan, İ. "Bir Mobil Uygulama: Kayıp Bul" . Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 4 (2018 ): 27-35 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kastamonujes/issue/41790/457727>
Chicago Akyol, K. , Aslan, İ. "Bir Mobil Uygulama: Kayıp Bul". Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 4 (2018 ): 27-35
RIS TY - JOUR T1 - Bir Mobil Uygulama: Kayıp Bul AU - KemalAkyol, İlknurAslan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 35 VL - 4 IS - 2 SN - -2667-8209 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences Bir Mobil Uygulama: Kayıp Bul %A Kemal Akyol , İlknur Aslan %T Bir Mobil Uygulama: Kayıp Bul %D 2018 %J Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences %P -2667-8209 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Akyol, Kemal , Aslan, İlknur . "Bir Mobil Uygulama: Kayıp Bul". Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 4 / 2 (December 2018): 27-35 .
AMA Akyol K. , Aslan İ. Bir Mobil Uygulama: Kayıp Bul. KUJES. 2018; 4(2): 27-35.
Vancouver Akyol K. , Aslan İ. Bir Mobil Uygulama: Kayıp Bul. Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences. 2018; 4(2): 27-35.
IEEE K. Akyol and İ. Aslan , "Bir Mobil Uygulama: Kayıp Bul", Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences, vol. 4, no. 2, pp. 27-35, Dec. 2018

18397   |   18396|