Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 7, Issue 1, 19 - 26, 28.06.2021

Abstract

References

 • [1] Yazıcı, H., Koca, N., Ekiz, E. (2018). Topografik, meteorolojik ve klimatolojik faktörlerin Afyonkarahisar şehrindeki hava kirliliği üzerine etkileri, Türk Coğrafya Dergisi, 71, 63-68.
 • [2] Valavanidis, A., Fıotakis, K., Vlachogianni, T. (2008). Airbone Particulate Matter and Human Health: Toxicological Assessment and Importance of Size and Composition of Particles for Oxidative Damage and Carcinogenic Mechanisms. Journal of Environmental Science and Health Part C, 26, 339-362.
 • [3] Çilingir Mermit, B. (2016). Hava Kirliliği ve Akciğer. Contemp Med, 6, 131-137.
 • [4] Çetin, M., Onac Kalaycı, A., Şevik, H., Şen, B. (2018). Temporal and regional change of some air pollution parameters in Bursa. Air Quality, Atmosphere & Health, 12, 311-316.
 • [5] Şevik, H., Saleh Ahmaida, E. A., Çetin, M. (2017). Ecology, Planing And Design. Içinde Change of The Air Quality in the Urban Open and Green Spaces: Kastamonu Sample, Ed. Irina Koleva, Ülkü Duman Yüksel, Lahcen Bennabidate, St. Kliment Ohridski Universty Press, Sofia.
 • [6] Vural, E. (2020). Investigation of Experienced Air Pollution on Selected Pollutants Scale in Kırıkkale City (2018-2019). Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 6(1), 41-50.
 • [7] Sümer Çakır, G. (2014). Hava Kirliliği Kontrolü: Türkiye’de Hava Kirliliğini Önlemeye Yönelik Yasal Düzenlemelerin ve Örgütlenmelerin İncelenmesi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 7(13), 37-56.
 • [8] Başar, P., Okyay P., Ergin, F., Coşan, S., Yıldız, A., (2005). Aydın ili kent merkezinde hava kirliliği, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, 6(3), 11-15.
 • [9] Akyürek, Ö., Arslan, O., Karademir, A. (2013). SO2 ve PM10 Hava Kirliliği Parametlerinin CBS İle Konumsal Analizi: Kocaeli Örneği. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11-13 Kasım, Ankara.
 • [10] Özdemir, H., Borucu, G., Demir, G., Yiğit, S., Ak, N. (2010). İstanbul’daki Çocuk Oyun Parklarında Partikül Madde (PM2.5 ve PM10) Kirliliğinin İncelenmesi. Ekoloji, 20(77), 72-79.
 • [11] Yatkın, S., Bayram, A. (2007). İzmir Havasında Partikül Madde Kirliliği: Ölçüm ve Değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 15-27.
 • [12] Adıgüzel, F., Doğan, M. (2020). Analysis of Sufficiency and Accessibility of Active Green Areas in Cukurova. Kastamonu Üniveristesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 6(2), 95-106.
 • [13] Şevik, H., Çetin, M., Işınkaralar, K. (2016). Bazı İç Mekân Süs Bitkilerinin Kapalı Mekanlarda Karbondioksit Miktarına Etkisi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4, 493-500.
 • [14] Najafıdashtape, A., Hamamcıoğlu, C. (2018). Sorumlu Üretim ve Tüketim Bağlamında Permakültür ve Kentsel Açık ve Yeşil Alan İlişkisi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 3(1), 1-17.
 • [15] Akpınar, A., Büyük, F., Palut, S. (2019). Kentsel Yeşil Alanlar, Hava Kirliliği, İnsan Sağlığı ve Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 18-19 Ekim, Aydın.
 • [16] Benek, S., Şahap, A. (2017). Şanlıurfa Şehrinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) Kullanılarak Yeşil Alan Yeterliliğinin Belirlenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 36, 304-314.
 • [17] Aksoy, Y., Ergun, N. (2009). Kentleşme ve Yeşil Alan Sorunu Üzerine Bir Araştırma İstanbul Kenti Bakırköy İlçesi Örneği.
 • [18] Alkan, A. (2018). Hava Kirliliğinin Ciddi Boyutlara Ulaştığı Kentlere Bir Örnek. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 641-666.
 • [19] Şevik, H., Çetin, M., Belkayali, N. (2015). Effects of Forests on Amounts of CO2: Case Study of Kastamonu and Ilgaz Mountain National Parks. Pol. J. Environ. Stud. 24 (1), 253-256.
 • [20] Çetin, M. (2015). Using GIS Analysis to Assess Urban Green Space in Terms of Accesibility: Case Study in Kutahya. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 22(5), 420-424.

Air Quality Change Related to Particulate Matter in Some Selected Green Areas in Sanliurfa

Year 2021, Volume 7, Issue 1, 19 - 26, 28.06.2021

Abstract

The air, which is of vital importance for human and other living creatures to survive, must have a certain quality. Depending on various reasons, the air quality decreases at different places and times and the air can be polluted. Especially with the industrial revolution, the problem of air pollution started to affect people first locally and then globally. With the industrial revolution and the development of technology, the rapid population growth, intense and unplanned urbanization, the great increase in the number of motor vehicles and the developments and changes in land use made people's lives easier, and they also faced serious problems in terms of environmental problems. Parks and green areas that allow breathing in the city can prevent these problems to some extent. In our study, the city of Şanlıurfa, which has desert areas and alluvial fields in its close vicinity and reached peak values in certain periods in terms of the amount of particulate matter, was used. In the city of Sanliurfa, green areas and parks with different characteristics have been preferred in the central districts (Haliliye-Eyyübiye-Karaköprü). Particulate matter measurements were carried out at 09:00 in the morning and 15:00 in the afternoon in these areas. Particulate matter measurement was made with CEM DT-9880 device in 6 dimensions. As a result of the measurements made, it was determined that the highest amount of particulate matter was experienced in the Ottoman promenade area of Eyyübiye district in the measurements made at 09.00 and 15.00. It has been determined that the lowest amount of particulate matter is in the Karaköprü recreation area in Karaköprü district. In addition, it has been determined that the amount of particulate matter is high in the parks and green areas along the main road.

References

 • [1] Yazıcı, H., Koca, N., Ekiz, E. (2018). Topografik, meteorolojik ve klimatolojik faktörlerin Afyonkarahisar şehrindeki hava kirliliği üzerine etkileri, Türk Coğrafya Dergisi, 71, 63-68.
 • [2] Valavanidis, A., Fıotakis, K., Vlachogianni, T. (2008). Airbone Particulate Matter and Human Health: Toxicological Assessment and Importance of Size and Composition of Particles for Oxidative Damage and Carcinogenic Mechanisms. Journal of Environmental Science and Health Part C, 26, 339-362.
 • [3] Çilingir Mermit, B. (2016). Hava Kirliliği ve Akciğer. Contemp Med, 6, 131-137.
 • [4] Çetin, M., Onac Kalaycı, A., Şevik, H., Şen, B. (2018). Temporal and regional change of some air pollution parameters in Bursa. Air Quality, Atmosphere & Health, 12, 311-316.
 • [5] Şevik, H., Saleh Ahmaida, E. A., Çetin, M. (2017). Ecology, Planing And Design. Içinde Change of The Air Quality in the Urban Open and Green Spaces: Kastamonu Sample, Ed. Irina Koleva, Ülkü Duman Yüksel, Lahcen Bennabidate, St. Kliment Ohridski Universty Press, Sofia.
 • [6] Vural, E. (2020). Investigation of Experienced Air Pollution on Selected Pollutants Scale in Kırıkkale City (2018-2019). Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 6(1), 41-50.
 • [7] Sümer Çakır, G. (2014). Hava Kirliliği Kontrolü: Türkiye’de Hava Kirliliğini Önlemeye Yönelik Yasal Düzenlemelerin ve Örgütlenmelerin İncelenmesi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 7(13), 37-56.
 • [8] Başar, P., Okyay P., Ergin, F., Coşan, S., Yıldız, A., (2005). Aydın ili kent merkezinde hava kirliliği, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, 6(3), 11-15.
 • [9] Akyürek, Ö., Arslan, O., Karademir, A. (2013). SO2 ve PM10 Hava Kirliliği Parametlerinin CBS İle Konumsal Analizi: Kocaeli Örneği. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11-13 Kasım, Ankara.
 • [10] Özdemir, H., Borucu, G., Demir, G., Yiğit, S., Ak, N. (2010). İstanbul’daki Çocuk Oyun Parklarında Partikül Madde (PM2.5 ve PM10) Kirliliğinin İncelenmesi. Ekoloji, 20(77), 72-79.
 • [11] Yatkın, S., Bayram, A. (2007). İzmir Havasında Partikül Madde Kirliliği: Ölçüm ve Değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 15-27.
 • [12] Adıgüzel, F., Doğan, M. (2020). Analysis of Sufficiency and Accessibility of Active Green Areas in Cukurova. Kastamonu Üniveristesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 6(2), 95-106.
 • [13] Şevik, H., Çetin, M., Işınkaralar, K. (2016). Bazı İç Mekân Süs Bitkilerinin Kapalı Mekanlarda Karbondioksit Miktarına Etkisi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4, 493-500.
 • [14] Najafıdashtape, A., Hamamcıoğlu, C. (2018). Sorumlu Üretim ve Tüketim Bağlamında Permakültür ve Kentsel Açık ve Yeşil Alan İlişkisi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 3(1), 1-17.
 • [15] Akpınar, A., Büyük, F., Palut, S. (2019). Kentsel Yeşil Alanlar, Hava Kirliliği, İnsan Sağlığı ve Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 18-19 Ekim, Aydın.
 • [16] Benek, S., Şahap, A. (2017). Şanlıurfa Şehrinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) Kullanılarak Yeşil Alan Yeterliliğinin Belirlenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 36, 304-314.
 • [17] Aksoy, Y., Ergun, N. (2009). Kentleşme ve Yeşil Alan Sorunu Üzerine Bir Araştırma İstanbul Kenti Bakırköy İlçesi Örneği.
 • [18] Alkan, A. (2018). Hava Kirliliğinin Ciddi Boyutlara Ulaştığı Kentlere Bir Örnek. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 641-666.
 • [19] Şevik, H., Çetin, M., Belkayali, N. (2015). Effects of Forests on Amounts of CO2: Case Study of Kastamonu and Ilgaz Mountain National Parks. Pol. J. Environ. Stud. 24 (1), 253-256.
 • [20] Çetin, M. (2015). Using GIS Analysis to Assess Urban Green Space in Terms of Accesibility: Case Study in Kutahya. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 22(5), 420-424.

Details

Primary Language English
Subjects Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Ercan VURAL (Primary Author)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7310-413X
Türkiye

Publication Date June 28, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 7, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { kastamonujes927785, journal = {Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences}, issn = {}, eissn = {2667-8209}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {19 - 26}, doi = {}, title = {Air Quality Change Related to Particulate Matter in Some Selected Green Areas in Sanliurfa}, key = {cite}, author = {Vural, Ercan} }
APA Vural, E. (2021). Air Quality Change Related to Particulate Matter in Some Selected Green Areas in Sanliurfa . Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences , 7 (1) , 19-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kastamonujes/issue/63105/927785
MLA Vural, E. "Air Quality Change Related to Particulate Matter in Some Selected Green Areas in Sanliurfa" . Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 7 (2021 ): 19-26 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kastamonujes/issue/63105/927785>
Chicago Vural, E. "Air Quality Change Related to Particulate Matter in Some Selected Green Areas in Sanliurfa". Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 7 (2021 ): 19-26
RIS TY - JOUR T1 - Air Quality Change Related to Particulate Matter in Some Selected Green Areas in Sanliurfa AU - Ercan Vural Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 26 VL - 7 IS - 1 SN - -2667-8209 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences Air Quality Change Related to Particulate Matter in Some Selected Green Areas in Sanliurfa %A Ercan Vural %T Air Quality Change Related to Particulate Matter in Some Selected Green Areas in Sanliurfa %D 2021 %J Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences %P -2667-8209 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Vural, Ercan . "Air Quality Change Related to Particulate Matter in Some Selected Green Areas in Sanliurfa". Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 7 / 1 (June 2021): 19-26 .
AMA Vural E. Air Quality Change Related to Particulate Matter in Some Selected Green Areas in Sanliurfa. KUJES. 2021; 7(1): 19-26.
Vancouver Vural E. Air Quality Change Related to Particulate Matter in Some Selected Green Areas in Sanliurfa. Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences. 2021; 7(1): 19-26.
IEEE E. Vural , "Air Quality Change Related to Particulate Matter in Some Selected Green Areas in Sanliurfa", Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences, vol. 7, no. 1, pp. 19-26, Jun. 2021

18397    18396