Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2017, Volume 8, Issue 15, 1 - 18, 08.07.2017

Abstract

References

  • Bathelt, H., & Schuldt, N. (2008). Between luminaires and meat grinders: International trade fairs as temporary clusters. Regional Studies, 42(6), 853-868. Celeb, D. (2008). Pazarlama içinde fuarcılığın yeri, işletmelerin fuarcılık faaliyetlerine bakışı ile ilgili bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Coşkunkurt, E. (2007). Fuar organizasyon ve yönetimindeki iletişim stratejileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Çekiç, M. (2009). Pazarlama faaliyetleri içinde fuarlar-endüstri kuruluşlarının fuarlara yönelik tutumları ve madencilik sektöründe uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. TOBB (2007). http://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/Istatistikler.php adresinden, 19 Nisan 2016 tarihinde erişildi. İlter, B., & Çetinkaya, M. (2014). KOBİ’lerin ticari fuar teşviklerinden ve dış ticaret fırsatlarından yararlanma düzeyi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 24, 226-249. Koldaş, A. (2006). Ticari fuarların satış geliştirme etkisi ve bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Sarıçay, Ş. (2010). Küçük ve orta boy işletmelere yönelik fuar teşvikleri ve fuarların Türkiye ekonomisine katkısı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Seringhaus, F.H.R., & Rosson, P.J. (1994). International trade fairs and foreign market involvement: review and research directions. International Business Review, 3, 311-329. Sevinç, H. (2011). Bölgesel kalkınma sorunsalı: Türkiye’de uygulanan bölgesel kalkınma politikaları. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(2), 35-54. Timur, N., & Sarıyer, N. (2004). Kayseri’deki otomobil bayilerinde müşteri tatmin aracı olarak şikâyet toplama yöntemlerine ilişkin bir uygulama. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 9-32. Torun, E., Çelik, A., & Bobat, A. (2012). Pazarlamada fuarların rolü ve önemi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, (15)2, 11-21. Arslan, İ., (2016). Fuarların ekonomik etkileri. 21 Nisan 2016 tarihinde www.gazi.edu.tr/~iarslan/arastek.do adresinden erişildi. Tezel, T. (2015). Antalya city expo fuarının önemi. 19 Nisan 2016 tarihinde www.dergiayrinti.com/index.php/ayr/article/download/543/971 adresinden erişildi. Yem Yapı ve Endüstri Merkezi (1994). Bir ihtisas fuarına nasıl katılırsınız? İstanbul: Yem Yayınları. Yücel, F., & Ata, A. (2006). Bölgesel kalkınma stratejileri açısından fuarcılık: birinci ve ikinci Çukurova sanayi ve ticaret fuarlarının değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 505-522.

ADIYAMAN İLİ AÇISINDAN FUARCILIK EKOSİSTEMİ KONUSUNDA BİR UYGULAMA

Year 2017, Volume 8, Issue 15, 1 - 18, 08.07.2017

Abstract

Fuar organizasyonları, yapıldıkları illere ekonomik anlamda büyük faydalar sağlamaktadır. Yapılan bu çalışmada Adıyaman ilinde 19-22 Kasım 2015 tarihlerinde düzenlenen ilk resmi fuar organizasyonunda yüz yüze görüşülen 47 katılımcı firma ve 80 fuar ziyaretçisine uygulanan anketlerin sonuçları analiz edilmiş ve fuarın Adıyaman ili açısından önemi ortaya konmuştur. Uygulanan anketlerin analizi neticesinde hem katılımcı firmalar açısından hem de fuar ziyaretçileri açısından fuar ekosisteminin düzenli bir organizasyon haline gelmesi ve Adıyaman ekonomisini canlandırması ve sosyal açıdan Adıyaman ili için önemli kazanımlar ortaya çıkardığı sonucuna ulaşılmıştır.

References

  • Bathelt, H., & Schuldt, N. (2008). Between luminaires and meat grinders: International trade fairs as temporary clusters. Regional Studies, 42(6), 853-868. Celeb, D. (2008). Pazarlama içinde fuarcılığın yeri, işletmelerin fuarcılık faaliyetlerine bakışı ile ilgili bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Coşkunkurt, E. (2007). Fuar organizasyon ve yönetimindeki iletişim stratejileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Çekiç, M. (2009). Pazarlama faaliyetleri içinde fuarlar-endüstri kuruluşlarının fuarlara yönelik tutumları ve madencilik sektöründe uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. TOBB (2007). http://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/Istatistikler.php adresinden, 19 Nisan 2016 tarihinde erişildi. İlter, B., & Çetinkaya, M. (2014). KOBİ’lerin ticari fuar teşviklerinden ve dış ticaret fırsatlarından yararlanma düzeyi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 24, 226-249. Koldaş, A. (2006). Ticari fuarların satış geliştirme etkisi ve bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Sarıçay, Ş. (2010). Küçük ve orta boy işletmelere yönelik fuar teşvikleri ve fuarların Türkiye ekonomisine katkısı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Seringhaus, F.H.R., & Rosson, P.J. (1994). International trade fairs and foreign market involvement: review and research directions. International Business Review, 3, 311-329. Sevinç, H. (2011). Bölgesel kalkınma sorunsalı: Türkiye’de uygulanan bölgesel kalkınma politikaları. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(2), 35-54. Timur, N., & Sarıyer, N. (2004). Kayseri’deki otomobil bayilerinde müşteri tatmin aracı olarak şikâyet toplama yöntemlerine ilişkin bir uygulama. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 9-32. Torun, E., Çelik, A., & Bobat, A. (2012). Pazarlamada fuarların rolü ve önemi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, (15)2, 11-21. Arslan, İ., (2016). Fuarların ekonomik etkileri. 21 Nisan 2016 tarihinde www.gazi.edu.tr/~iarslan/arastek.do adresinden erişildi. Tezel, T. (2015). Antalya city expo fuarının önemi. 19 Nisan 2016 tarihinde www.dergiayrinti.com/index.php/ayr/article/download/543/971 adresinden erişildi. Yem Yapı ve Endüstri Merkezi (1994). Bir ihtisas fuarına nasıl katılırsınız? İstanbul: Yem Yayınları. Yücel, F., & Ata, A. (2006). Bölgesel kalkınma stratejileri açısından fuarcılık: birinci ve ikinci Çukurova sanayi ve ticaret fuarlarının değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 505-522.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mert ÖZGÜNER
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ


Mehmet Fatih TURAN This is me


Nazif ÇALIŞ This is me

Publication Date July 8, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 8, Issue 15

Cite

Bibtex @research article { kauiibf486583, journal = {Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4289}, eissn = {2149-9136}, address = {}, publisher = {Kafkas University}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {1 - 18}, doi = {}, title = {ADIYAMAN İLİ AÇISINDAN FUARCILIK EKOSİSTEMİ KONUSUNDA BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Özgüner, Mert and Turan, Mehmet Fatih and Çalış, Nazif} }
APA Özgüner, M. , Turan, M. F. & Çalış, N. (2017). ADIYAMAN İLİ AÇISINDAN FUARCILIK EKOSİSTEMİ KONUSUNDA BİR UYGULAMA . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (15) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kauiibf/issue/37952/486583
MLA Özgüner, M. , Turan, M. F. , Çalış, N. "ADIYAMAN İLİ AÇISINDAN FUARCILIK EKOSİSTEMİ KONUSUNDA BİR UYGULAMA" . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kauiibf/issue/37952/486583>
Chicago Özgüner, M. , Turan, M. F. , Çalış, N. "ADIYAMAN İLİ AÇISINDAN FUARCILIK EKOSİSTEMİ KONUSUNDA BİR UYGULAMA". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - ADIYAMAN İLİ AÇISINDAN FUARCILIK EKOSİSTEMİ KONUSUNDA BİR UYGULAMA AU - Mert Özgüner , Mehmet Fatih Turan , Nazif Çalış Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-4289-2149-9136 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ADIYAMAN İLİ AÇISINDAN FUARCILIK EKOSİSTEMİ KONUSUNDA BİR UYGULAMA %A Mert Özgüner , Mehmet Fatih Turan , Nazif Çalış %T ADIYAMAN İLİ AÇISINDAN FUARCILIK EKOSİSTEMİ KONUSUNDA BİR UYGULAMA %D 2017 %J Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4289-2149-9136 %V 8 %N 15 %R %U
ISNAD Özgüner, Mert , Turan, Mehmet Fatih , Çalış, Nazif . "ADIYAMAN İLİ AÇISINDAN FUARCILIK EKOSİSTEMİ KONUSUNDA BİR UYGULAMA". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 15 (July 2017): 1-18 .
AMA Özgüner M. , Turan M. F. , Çalış N. ADIYAMAN İLİ AÇISINDAN FUARCILIK EKOSİSTEMİ KONUSUNDA BİR UYGULAMA. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 8(15): 1-18.
Vancouver Özgüner M. , Turan M. F. , Çalış N. ADIYAMAN İLİ AÇISINDAN FUARCILIK EKOSİSTEMİ KONUSUNDA BİR UYGULAMA. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 8(15): 1-18.
IEEE M. Özgüner , M. F. Turan and N. Çalış , "ADIYAMAN İLİ AÇISINDAN FUARCILIK EKOSİSTEMİ KONUSUNDA BİR UYGULAMA", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 15, pp. 1-18, Jul. 2017

Haziran 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.