Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-4289 | e-ISSN 2149-9136 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Kafkas University |


Creative Commons Lisansı2000px-Open_Access_PLoS.svg.pngithenticate-badge-oval-reverse.png?t=15106539517331*mvsP194Golg0Dmo2rjJ-oQ.jpeg

Kafkas University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (KAUJEASF) began publication in 2010. The journal, which is in the status of a “refereed journal”, is published at least twice a year, usually in June and December.

The writing languages of KAUJEASF are Turkish and English. Articles in all fields in Economics, Business, Political Science, Public Administration, Econometrics, Labor Economics and Industrial Relations, Finance and International Relations can be published in our journal. Works whose abstract were published previously or which were presented in national and international congresses or symposiums can be sent with specifying their background.

The articles sent to the editorial board are reviewed by two referees who are experts in the referee and consultant group after a pre assessment by us. If necessary (when one of the referees has negative opinion and the other has positive one), the articles passed the evaluation of the third referee and approved at least two of them are accepted into the publication. Articles sent to our journal are not returned at all.

The evaluation process of the articles takes a average of three months 
if there is no disruption in the referee evaluation process.  The works requested to be published in our journal must be prepared in accordance with the “Guidelines for Authors” and sent to  to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/kauiibf) system.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1309-4289 | e-ISSN 2149-9136 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Kafkas University |
Cover Image


Creative Commons Lisansı2000px-Open_Access_PLoS.svg.pngithenticate-badge-oval-reverse.png?t=15106539517331*mvsP194Golg0Dmo2rjJ-oQ.jpeg

Kafkas University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (KAUJEASF) began publication in 2010. The journal, which is in the status of a “refereed journal”, is published at least twice a year, usually in June and December.

The writing languages of KAUJEASF are Turkish and English. Articles in all fields in Economics, Business, Political Science, Public Administration, Econometrics, Labor Economics and Industrial Relations, Finance and International Relations can be published in our journal. Works whose abstract were published previously or which were presented in national and international congresses or symposiums can be sent with specifying their background.

The articles sent to the editorial board are reviewed by two referees who are experts in the referee and consultant group after a pre assessment by us. If necessary (when one of the referees has negative opinion and the other has positive one), the articles passed the evaluation of the third referee and approved at least two of them are accepted into the publication. Articles sent to our journal are not returned at all.

The evaluation process of the articles takes a average of three months 
if there is no disruption in the referee evaluation process.  The works requested to be published in our journal must be prepared in accordance with the “Guidelines for Authors” and sent to  to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/kauiibf) system.

Volume 11 - Issue 21 - Jun 30, 2020
 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇERÇEVEDE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE SEZGİSEL BULANIK TOPSİS YÖNTEMİNİN KULLANILMASI: BİR MOBİLYA İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
  Pages 1 - 20
  Özlem KARADAĞ ALBAYRAK , Ömer ALKAN
 2. TEDARİK ZİNCİRİ ALANYAZINI ROTASI: LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN EVRİMİ
  Pages 21 - 47
  Bülent YILDIZ , Şemsettin ÇİĞDEM , Mehmet SEYHAN
 3. EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİLERİN KULLANDIKLARI LİDER-GÜÇ KAYNAKLARININ ÖRGÜTSEL ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ VE SONUÇLARI
  Pages 48 - 63
  Hakan ÇORA
 4. TEDARİK ZİNCİRİ KOORDİNASYONU VE YENİLİKÇİLİK: SOSYAL ETKİLENME VE ÖĞRENME YAKLAŞIMI
  Pages 64 - 84
  Gülşah KORKMAZ , Dilşad GÜZEL
 5. KARAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ ANALİTİĞİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI
  Pages 85 - 117
  Ayşenur BUDAK
 6. ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALARIN AHLAKİ DOĞASINI ŞEKİLLENDİRMEDE MİHENK TAŞI: ALASDAİR MACINTYRE’NİN ERDEM ETİĞİ PERSPEKTİFİ
  Pages 118 - 140
  Halit KESKİN , Selahaddin Şamil FİDAN
 7. AYLIK KONUT SATIŞLARININ MODELLENMESİ VE ANTALYA ÖRNEĞİ
  Pages 141 - 158
  Hilal YILMAZ , Ömür TOSUN
 8. ALİAĞA VE İZMİR LİMANLARININ LOJİSTİK POTANSİYELİ VE BÖLGENİN KONTEYNER TAŞIMALARI AÇISINDAN GELECEĞİ
  Pages 159 - 181
  Özgür KABADURMUŞ , Uğur Orhan KARAKÖPRÜ , Hazar DÖRDÜNCÜ
 9. BİLGİ YETKİNLİĞİNİN LOJİSTİK PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Pages 182 - 202
  Özgür KAYAPINAR , Hasan Selçuk ETİ , Pinar YÜRÜK KAYAPINAR
 10. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÖFKE VE STRES İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)
  Pages 203 - 224
  Meltem GÜL , Ayşe ÖZPOLAT
 11. ÇAĞDAŞ ÜRETİM, BÜROKRASİ TÜRÜ VE ÖRGÜTSEL YAPI: BİR PLASTİK İŞLETMESİNDE ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
  Pages 225 - 241
  Mustafa ÖZSEVEN
 12. YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATININ TEMEL BELİRLEYİCİLERİNİN ANALİZİ: BİR PANEL VERİ
  Pages 242 - 267
  Tuğba AKIN , Sevcan GÜNEŞ , Sinem Pınar GÜREL , Duygu Yolcu KARADAM
 13. KARS İLİNİN SOSYAL SERMAYE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR SAHA ÇALIŞMASI
  Pages 268 - 289
  Ömer BASUT , Deniz ÖZYAKIŞIR
 14. KENTLEŞMENİN SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
  Pages 290 - 305
  Cüneyt KILIÇ , Ünzüle KURT
 15. PETROL FİYATLARINDAKİ OYNAKLIĞIN İKTİSADİ BÜYÜME VE ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GCC ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Pages 306 - 330
  Seyfettin ERDOĞAN , Emrah İsmail ÇEVİK , Ayfer GEDİKLİ
 16. POST KEYNESYEN İKTİSATTA FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMININ EVRİMİ: ELEŞTİREL BİR LİTERATÜR ANALİZİ
  Pages 331 - 352
  Sinem KUTLU , László Csaba HORVÁTH
 17. BANKA KREDİ HACMİ İLE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 353 - 386
  Pelin ÖGE GÜNEY , Korhan TURGUT
 18. INCOME INEQUALITY AND THE NEED FOR NEO-PUBLIC INTERVENTIONISM: COMPARISON OF U.S. AND EUROPE
  Pages 387 - 409
  Zeki AKBAKAY , Ersin ERKAN
 19. MAX WEBER’DE PATRİMONYALİZM VE BÜROKRASİ KAVRAMLARI: ANTİK VE ÇİN İMPARATORLUĞU ÜZERİNE ANALİZLER
  Pages 410 - 433
  Kadir Caner DOĞAN
 20. Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsü
  Pages 434 - 468
  Ali Samir MERDAN , Firdes Şeyda KAHRAMAN
 21. 2000’LERDE FİLİSTİN’DE MEŞRU TEMSİLCİLİK TARTIŞMALARI: HAMAS İLE EL-FETİH ARASINDAKİ REKABET
  Pages 469 - 503
  Pınar ÖZDEN CANKARA , Yavuz CANKARA
 22. Komşuluk Politikası ve Doğu Ortaklığı Programı Çerçevesinde Azerbaycan – Avrupa Birliği İlişkileri
  Pages 504 - 520
  Halit HAMZAOĞLU
 23. REGIONAL AND HEGEMONIC IMAGE OF THE UNITED STATES: ANALYSIS OF TURKISH AND FOREIGN STUDENTS’ US PERCEPTION THROUGH TWO MOVIES
  Pages 521 - 543
  Fatih ERTUGAY , Ergin ULUSOY
Indexes and Platforms