Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-4289 | e-ISSN 2149-9136 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Kafkas University |


Creative Commons Lisansı2000px-Open_Access_PLoS.svg.pngithenticate-badge-oval-reverse.png?t=15106539517331*mvsP194Golg0Dmo2rjJ-oQ.jpeg

Kafkas University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (KAUJEASF) began publication in 2010. The journal, which is in the status of a “refereed journal”, is published at least twice a year, usually in June and December.

The writing languages of KAUJEASF are Turkish and English. Articles in all fields in Economics, Business, Political Science, Public Administration, Econometrics, Labor Economics and Industrial Relations, Finance and International Relations can be published in our journal. Works whose abstract were published previously or which were presented in national and international congresses or symposiums can be sent with specifying their background.

The articles sent to the editorial board are reviewed by two referees who are experts in the referee and consultant group after a pre assessment by us. If necessary (when one of the referees has negative opinion and the other has positive one), the articles passed the evaluation of the third referee and approved at least two of them are accepted into the publication. Articles sent to our journal are not returned at all.

The evaluation process of the articles takes a average of three months 
if there is no disruption in the referee evaluation process.  The works requested to be published in our journal must be prepared in accordance with the “Guidelines for Authors” and sent to  to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/kauiibf) system.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1309-4289 | e-ISSN 2149-9136 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Kafkas University |
Cover Image


Creative Commons Lisansı2000px-Open_Access_PLoS.svg.pngithenticate-badge-oval-reverse.png?t=15106539517331*mvsP194Golg0Dmo2rjJ-oQ.jpeg

Kafkas University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (KAUJEASF) began publication in 2010. The journal, which is in the status of a “refereed journal”, is published at least twice a year, usually in June and December.

The writing languages of KAUJEASF are Turkish and English. Articles in all fields in Economics, Business, Political Science, Public Administration, Econometrics, Labor Economics and Industrial Relations, Finance and International Relations can be published in our journal. Works whose abstract were published previously or which were presented in national and international congresses or symposiums can be sent with specifying their background.

The articles sent to the editorial board are reviewed by two referees who are experts in the referee and consultant group after a pre assessment by us. If necessary (when one of the referees has negative opinion and the other has positive one), the articles passed the evaluation of the third referee and approved at least two of them are accepted into the publication. Articles sent to our journal are not returned at all.

The evaluation process of the articles takes a average of three months 
if there is no disruption in the referee evaluation process.  The works requested to be published in our journal must be prepared in accordance with the “Guidelines for Authors” and sent to  to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/kauiibf) system.

Vol 11 Issue Supplement 1 Last Issue
Volume 11 - Issue Ek Sayı-1 - Oct 30, 2020
 1. Verimlilik, Etkinlik Ve Tutumluluk İlkeleri Bağlaminda Sayiştay’in Büyükşehir Belediyeleri Üzerindeki Performans Denetimi
  Pages 1 - 29
  Asmin KAVAS BİLGİÇ
 2. Kamu Denetçiliği Kurumunun Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamadaki Rolü: Yıllık Raporlar Üzerinden Bir Değerlendirme
  Pages 30 - 59
  Hale BİRİCİKOGLU
 3. ENGELLİ BİREYLERE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE VERİLEN HİZMETLERDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARINA YÖNELİK NİTEL ARAŞTIRMA
  Pages 60 - 80
  Derya BİÇER , İbrahim İŞCAN
 4. TÜRKİYE’DE ÇOCUKLAR KALKINMA POLİTİKALARININ NERESİNDE? ÇOCUK HAKLARI AÇISINDAN BİR ANALİZ
  Pages 81 - 119
  Yasemin IŞIKÇI , Özlem EŞTÜRK
 5. 12 TEMMUZ BEYANNAMESİ’NİN CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDE (CHP) YARATTIĞI SİYASİ ETKİLER
  Pages 120 - 139
  Dilşad TÜRKMENOĞLU KÖSE
 6. AVRUPA VE SAĞ KANAT MİLLİYETÇİLİK: YENİ BİR SÖZLEŞME
  Pages 140 - 154
  Emrullah ATASEVEN
 7. KENTSEL ÇÖKÜNTÜ ALANLARI ÜZERİNE TEORİK BİR TARTIŞMA
  Pages 155 - 180
  Eser ERGÖNÜL , Uğur SADİOĞLU
 8. TEMELCİLİK-SONRASI DEMOKRASİ TEORİSİ ÜZERİNE NOTLAR: BİRLİKTE-VAROLUŞ VE ANTAGONİZMA
  Pages 181 - 208
  Hayrettin Furkan LİVAN
 9. CAN SIKINTISI, AYLAKLIK VE GÖSTERİ
  Pages 209 - 226
  Gülen GÖKTÜRK
 10. IRAK’TA SİYASİ SİSTEMİN VE HÜKÜMET YAPISININ MEŞRUİYET MESELESİ
  Pages 227 - 244
  Hasan AKTAŞ
 11. Göç ve Entegrasyon: Türkiye'de "Uyum" ama Nasıl?
  Pages 245 - 268
  Hasan GÜLER
 12. SB Teşkilat Yapısına İlişkin Centralisation - Decentralisation - Recentralisation Düzenlemeleri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 269 - 305
  İhsan EKEN
 13. İSLAMOFOBİK BİR SAVAŞ İÇİNDE BİR LİDER: BOSNA SAVAŞI VE ALİYA İZZETBEGOVİÇ
  Pages 306 - 324
  Kerim ÇINAR , Aynur LİMON
 14. POLİTİKA OLUŞTURMA SÜRECİNİN BİR AKTÖRÜ OLARAK EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
  Pages 325 - 343
  Nahide Işıl ÇETİNKAYA İSTİKBAL , Ersin KOPUZ
 15. RADİKAL DEMOKRASİ BAĞLAMINDA SOL POPÜLİZMİN İMKANI
  Pages 344 - 360
  Uğur IŞIK , Selim RÜŞEN
 16. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE 25. TARAFLAR KONFERANSI (COP25)
  Pages 361 - 385
  Uğur SADİOĞLU , Erkan AĞIRALAN
 17. İslam Kenti: Eleştirel Bir Değerlendirme
  Pages 386 - 402
  Ülke Evrim UYSAL
 18. EV HALİNİN İÇİNDEN TOPLUMUN GENELİNE MEDYANIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ İŞLEVİNDE “KATILIMCI İZLEYİCİ” OLGUSU
  Pages 403 - 424
  Baran DURAL
Indexes and Platforms