Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1309-4289 | e-ISSN 2149-9136 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Kafkas University |


Kafkas University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (KAUJEAS) began publication in 2010. The journal, which is in the status of a “refereed journal”, is published at least twice a year, usually in June and December.
Articles sent to the journal must not have been published elsewhere, or have not been sent for publication. If the articles are accepted to be published, KAUJEAS has all publishing rights of them. In case of quoting from published articles, it is obligatory to cite the source. The right to republish all the published material is subject to the permission of the journal.
The writing languages of KAUJEAS are Turkish and English. Articles in all fields in Economics, Business, Political Science, Public Administration, Econometrics, Labor Economics and Industrial Relations, Finance and International Relations can be published in our journal. Works whose abstract were published previously or which were presented in national and international congresses or symposiums can be sent with specifying their background.
Our journal has a referee and advisory group consisting of faculty members from various universities. The articles sent to the editorial board are reviewed by two referees who are experts in the referee and consultant group after a pre assessment by us. If necessary (when one of the referees has negative opinion and the other has positive one), the articles passed the evaluation of the third referee and approved at least two of them are accepted into the publication. Articles sent to our journal are not returned at all.
The evaluation process of the articles takes a maximum of three months if there is no disruption in the referee evaluation process. Articles approved by two judges are published both in print and on the web page of the magazine during the relevant publication period. The works requested to be published in our journal must be prepared in accordance with the “Guidelines for Authors” and sent to the e-mail address kafkasiibfdergi@gmail.com for evaluation.

Ulakbim-TR DİZİN  EconLit, ProQuest, EBSCOHost, Google Scholar, UlrichsWeb, Arastırmax, AsosIndex, TO-KAT ve Akademik Dizin.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1309-4289 | e-ISSN 2149-9136 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Kafkas University |
Cover Image


Kafkas University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (KAUJEAS) began publication in 2010. The journal, which is in the status of a “refereed journal”, is published at least twice a year, usually in June and December.
Articles sent to the journal must not have been published elsewhere, or have not been sent for publication. If the articles are accepted to be published, KAUJEAS has all publishing rights of them. In case of quoting from published articles, it is obligatory to cite the source. The right to republish all the published material is subject to the permission of the journal.
The writing languages of KAUJEAS are Turkish and English. Articles in all fields in Economics, Business, Political Science, Public Administration, Econometrics, Labor Economics and Industrial Relations, Finance and International Relations can be published in our journal. Works whose abstract were published previously or which were presented in national and international congresses or symposiums can be sent with specifying their background.
Our journal has a referee and advisory group consisting of faculty members from various universities. The articles sent to the editorial board are reviewed by two referees who are experts in the referee and consultant group after a pre assessment by us. If necessary (when one of the referees has negative opinion and the other has positive one), the articles passed the evaluation of the third referee and approved at least two of them are accepted into the publication. Articles sent to our journal are not returned at all.
The evaluation process of the articles takes a maximum of three months if there is no disruption in the referee evaluation process. Articles approved by two judges are published both in print and on the web page of the magazine during the relevant publication period. The works requested to be published in our journal must be prepared in accordance with the “Guidelines for Authors” and sent to the e-mail address kafkasiibfdergi@gmail.com for evaluation.

Ulakbim-TR DİZİN  EconLit, ProQuest, EBSCOHost, Google Scholar, UlrichsWeb, Arastırmax, AsosIndex, TO-KAT ve Akademik Dizin.

Volume 10 - Issue 19 - Jun 2019
 1. BORSADA YATIRIM VE GÜVEN ENDEKSLERİ İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
  Pages 1 - 21
  Müslüm Polat, Halim Tatlı
 2. MOBİL UYGULAMA KULLANIMININ BENİMSENMESİ: TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE BİR ÇALIŞMA
  Pages 22 - 51
  Süleyman Can Yıldırır, Burçin Kaplan
 3. İŞLETMELERİN AR-GE VE PAZARLAMA HARCAMALARININ PAY DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 52 - 73
  Mehmet ÖZER, İlker GÜLENÇER
 4. WHAT DRIVES CONSUMERS TO BUY ONLINE? A STUDY ON EXPLORING ONLINE CONSUMER BEHAVIOR
  Pages 74 - 103
  Aslı Kuşçu, Uğur Yozgat
 5. KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ: BİR ÖZEL EĞİTİM KURUMUNDA UYGULAMA
  Pages 104 - 130
  Mehmet Emin Karabayır, Ömer Koç
 6. DESTİNASYON İMAJININ TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: KARS İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 131 - 150
  ALPASLAN YÜCE, ÇAĞLAR SAMSA, KAMİLE MERİÇ
 7. THE INFLUENCES OF EMOTIONAL LABOR MECHANISMS ON THE PROJECT TEAM’S CREATIVITY AND PERFORMANCE
  Pages 151 - 181
  Mehmet ÇELİKYAY, Ali Ekber AKGÜN
 8. ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ: BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 182 - 213
  Gözde KOSA
 9. KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE MARKA SADAKATİNİN BELİRLEYİCİLERİ: GİRESUN İLİNDE BİR UYGULAMA
  Pages 214 - 235
  ARZU DENİZ ÇAKIROĞLU, CANSU GALAŞ
 10. HASILATLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE MSUGT-TMS/TFRS-BOBİ FRS KARŞILAŞTIRMASI
  Pages 236 - 249
  Mehmet Ünsal Memiş
 11. YEŞİL PAZARLAMA BAĞLAMINDA YEŞİL ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI; KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 250 - 289
  Filiz Aslan Çetin, Nazan Korucuk
 12. TAM ZAMANLI ÜRETİM SİSTEMİNİN ÜRETİM GİDERLERİNE ETKİSİ: ÇAY İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
  Pages 290 - 309
  Mustafa SAVCI
 13. KARANLIK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL SESLİLİK VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 310 - 337
  Yunus ZENGİN
 14. STRATEJİK KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Uluslararası Taşımacılık Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma
  Pages 338 - 358
  GÜRCAN PAPATYA, MEHMET NEDİM UYGUR
 15. MUHASEBE-FİNANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
  Pages 359 - 381
  OĞUZHAN ÇARIKÇI, Bahar YAMAN
 16. TURKISH BANKING SECTOR PERFORMANCE ANALYSES
  Pages 382 - 402
  Gizay DAVER, Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU
 17. TARIMSAL KATMA DEĞERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: E7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Pages 403 - 429
  KIYMET YAVUZASLAN, Semanur SOYYİĞİT
 18. ALTERNATİF PARA POLİTİKASI ARAYIŞLARI; NEGATİF FAİZ ORANI POLİTİKASI
  Pages 430 - 473
  İSMAİL CEM ÖZKURT, Levet Özşahin
 19. DEREGÜLASYON VE EKONOMİK ETKİLERİ: ABD VE TÜRKİYE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI DENEYİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 474 - 489
  AYŞE MERAL UZUN
 20. FİNANSAL İSTİKRAR VE EKONOMİK BÜYÜME AMAÇLARI BAĞLAMINDA OPTİMAL FİNANSAL REGÜLASYON ÇERÇEVESİNİN OLUŞTURULMASI
  Pages 490 - 510
  Özkan Zülfüoğlu
 21. TÜKETİM FONKSİYONU VE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ
  Pages 533 - 558
  Rahmi YAMAK, Nebiye Yamak, Ece Erkan
 22. 1834/1250 TARİHLİ NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE KÜTAHYA SANCAĞINDA REAYA NÜFUS
  Pages 559 - 575
  LOKMAN AYDIN
 23. A "Global" Strategy on Constructing "Regional" Advantage By RIS
  Pages 511 - 532
  Ayşegül Baykul, Selen IŞIK MADEN
 24. PROFESYONEL YÖNETİCİLİĞİN KAMU YÖNETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ
  Pages 576 - 589
  Kürşad Emrah YILDIRIM
Indexes and Platforms