Dergi İmtiyaz Sahibi

Kafkas Üniversitesi adına

 

Prof. Dr. Hüsnü KAPU

Kafkas Üniversitesi Rektörü

Editorial Board

Editor: Assoc. Prof. Erkan TOKUCU

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Deniz TANIR

Kafkas Üniversitesi

(tanirdeniz35@gmail.com)Dr. Öğr. Üyesi Ömer Uğur BULUT

Kafkas Üniversitesi

(bulut.o.u@gmail.com)
Arş .Gör. Cavit Emre AYTEKİN

Kafkas Üniversitesi

(cavitemreaytekin@gmail.com)

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Erkan TOKUCU

Kafkas Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

(erkan.tokucu@gmail.com)
Doç. Dr. Levent GELİBOLU

Kafkas Üniversitesi

İşletme Bölüm Başkanı

(lgelibolu@gmail.com)
Doç. Dr. Deniz ÖZYAKIŞIR

Kafkas Üniversitesi

(dozyakisir@gmail.com)Doç. Dr. Ötüken SENGER

Kafkas Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı

(otukensenger@gmail.com)Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL

Kafkas Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

(emikail@turansam.org)Dr. Öğretim Üyesi Alper TAZEGÜL

Kafkas Üniversitesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı

(alper.tazegul2004@gmail.com)Dr. Öğr. Üyesi Adem ÇELİK

Kafkas Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

(ademcelik36@hotmail.com)


Alan Editörleri

İktisat


Doç. Dr. Erkan TOKUCU

Kafkas Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

(erkan.tokucu@gmail.com)


İşletme


Doç. Dr. Levent GELİBOLU

Kafkas Üniversitesi

İşletme Bölüm Başkanı

(lgelibolu@gmail.com)

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi


Dr. Öğr. Üyesi Adem ÇELİK

Kafkas Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

(ademcelik36@hotmail.com)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler


Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL

Kafkas Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

(emikail@turansam.org)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü


Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL

Kafkas Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

(emikail@turansam.org)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi


 

Prof. Dr. Aysel ERCİŞ

Atatürk Üniversitesi


 

Prof. Dr. Canan ÇETİN

Marmara Üniversitesi


 

Prof. Dr. Cem SAATÇİOĞLU

İstanbul Üniversitesi


  

Prof. Dr. Cevat GERNİ

İstanbul Üniversitesi


 

Prof. Dr. Ercan BEYAZITLI

Ankara ÜniversitesiProf. Dr. Ercan SARIDOĞAN

İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan TAŞKIN

Dumlupınar ÜniversitesiProf. Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ

Erciyes ÜniversitesiProf. Dr. Hülya TALU

İstanbul ÜniversitesiProf. Dr. Kerem KARABULUT

Atatürk ÜniversitesiProf. Dr. Reşat KARCIOĞLU

Atatürk ÜniversitesiProf. Dr. Selim BAŞAR

Atatürk ÜniversitesiProf. Dr. Suat OKTAR

Marmara ÜniversitesiProf. Dr. Şerif ŞİMŞEK

Selçuk ÜniversitesiProf. Dr. Uğur GÜLLÜLÜ

Atatürk ÜniversitesiProf. Dr. Uğur YOZGAT

İstanbul Kültür Üniversitesi