Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Platon’da Demokratia Kavramı

Year 2015, Issue 25, 59 - 75, 30.01.2016
https://doi.org/10.20981/kaygi.288120

Abstract

Halkın elinde bulundurduğu kamusal güç olarak tanımını yapabileceğimiz demokrasi kavramı insanların her dönemde ilgilendiği ve içeriğine farklı anlamlar yüklediği bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu kavramı felsefe alanda tartışan ve kavramla ilgili oluşan sorunlara yönelik yanıt denemesine girişen Platon demokratia kavramını diğer yönetim biçimleri (timarkhia, oligarkhia, patriarkhia, tyranlık) arasındaki dönüşümlere bağlı olarak ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Bu çalışmada Platon’un demokratia anlayışını temellendirmek üzere filozofun demokrasiye ilişkin kaygılarını daha iyi anlayabilmek için demokratia kavramının Eski Yunan’da nasıl bir düşünce -eylem alanı bulduğuna değinilecek ve buna bağlı olarak kavramın felsefi alanda filozofun eserlerinde nasıl tartışıldığı Devlet, Devlet Adamı ve Yasalar diyalogları temel diyaloglar olarak ele alınarak araştırılacaktır. Çalışmamızda ileri sürülecek tez ise Platon’un demokratia karşıtı bir tavır sergilemesidir. Her ne kadar düşünür, olgunluk ve yaşlılık olarak ifade edebileceğimiz dönemlerinde yer yer demokratia’ya yönelik ılımlı bir tavır içine girse de söz konusu yönetim biçiminin toplumu yozlaşmaya götüreceğini de ısrarla vurgulamaktadır.

References

 • AĞAOĞULLARI, Mehmet Ali (2006) Kent Devletinden İmparatorluğa, İstanbul: İmge Kitabevi.
 • ARİSTOTELES (2005) Atinalıların Devleti (Çev. Furkan Akderin), İstanbul: Alfa Basım yayım Dağıtım.
 • BARKER, Ernest. (1960). Greek Political Theory; Plato And His Prodecessors, New York: UniversityPaperbacks.
 • BARKER, Ernest (1906) The Political Thought Of Plato And Aristotle Political Thought, New York: Dover Publications.
 • BOİSACQ, Emile (1938) Langue Grecque, Dictionnaire Etymologique, Paris: Librairie C. Klincksieck.
 • CASSİRER, Ernst (2005) Devlet Efsanesi (Çev. Necla Arat), İstanbul: Say Yayınları.
 • HERODOTOS (1983) Herodot Tarihi, Çev. Müntekim Ökmen; Yunanca Aslıyla Karşılaştıran Ve Sunan, Azra Erhat, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • HORNBLOWER Simon, Antony Spawforth. (1996). The Oxford Classical Dictionary (3. Baskı), New York: Oxford University Press.
 • WERNER Jaeger (1986) Paideia: Theİdeals Of Greek Culture Volüme III, The Conflict Of Cultural İdeals İn The Age Of Plato (Translated From The Germany By Gilbert Highet), New York: Oxford UniversityPress.
 • KIŞLALI, Ahmet Taner (1984) “Eski Yunan’da Demokrasi Ve Demokratik Düşünce”, Amme İdaresi Dergisi, No.1, s.63-77
 • LİDDLLE, Henry George-SCOTT, Robert (2003) Greek-English Lexicon (5. Baskı), New York: Oxford At The Clarendon Press.
 • LİDDLLE, Henry George-SCOTT, Robert (1968) Greek-English Lexicon, New York: Oxford At The Clarendon Press.
 • OKANDAN, Recai G (1948) “İlkçağda Demokratik Ve Antidemokratik Görüşler”, C.XIV, sayı:3-4, İstanbul: İÜHFM, s.501-520.
 • ÖZDEMİR, Yavuz, Ufuk Şimşek, Elif Aktaş (2006) “Demokrasi Üzerine”, Sayı:14, KKEFD/JOKKEF.
 • PLATON (2007) Yasalar, Çev. Candan Şentuna, Saffet Babür, İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • PLATON (2002) Devlet, Çev. Hüseyin Demirhan, İstanbul: Sosyal Yayınlar.
 • PLATON (1992) Devlet Adamı, Çev. Dr. Behice Boran, Mehmet Karasan, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • POPPER, Carl R (2008) Açık Toplum Ve Düşmanları, Çev. Mete Tuncay, Ankara: Sevinç Matbaası.
 • SCHOFİELD, Malcolm (2006), Founders Of Modern Political And Social Thought; Plato, New York, Oxford University Press.
 • ŞENEL, Alâeddin (1970) Eski Yunan’da Eşitlik Ve Eşitsizlik Üstüne, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • ŞENEL, Alaeddin (2008) Düşünceler Tarihi, Ankara: Bilim Ve Sanat Yayınları.
 • TEKİN, Oğuz (2008) Eski Yunan Ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul: İletişim Yayınları.

Year 2015, Issue 25, 59 - 75, 30.01.2016
https://doi.org/10.20981/kaygi.288120

Abstract

References

 • AĞAOĞULLARI, Mehmet Ali (2006) Kent Devletinden İmparatorluğa, İstanbul: İmge Kitabevi.
 • ARİSTOTELES (2005) Atinalıların Devleti (Çev. Furkan Akderin), İstanbul: Alfa Basım yayım Dağıtım.
 • BARKER, Ernest. (1960). Greek Political Theory; Plato And His Prodecessors, New York: UniversityPaperbacks.
 • BARKER, Ernest (1906) The Political Thought Of Plato And Aristotle Political Thought, New York: Dover Publications.
 • BOİSACQ, Emile (1938) Langue Grecque, Dictionnaire Etymologique, Paris: Librairie C. Klincksieck.
 • CASSİRER, Ernst (2005) Devlet Efsanesi (Çev. Necla Arat), İstanbul: Say Yayınları.
 • HERODOTOS (1983) Herodot Tarihi, Çev. Müntekim Ökmen; Yunanca Aslıyla Karşılaştıran Ve Sunan, Azra Erhat, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • HORNBLOWER Simon, Antony Spawforth. (1996). The Oxford Classical Dictionary (3. Baskı), New York: Oxford University Press.
 • WERNER Jaeger (1986) Paideia: Theİdeals Of Greek Culture Volüme III, The Conflict Of Cultural İdeals İn The Age Of Plato (Translated From The Germany By Gilbert Highet), New York: Oxford UniversityPress.
 • KIŞLALI, Ahmet Taner (1984) “Eski Yunan’da Demokrasi Ve Demokratik Düşünce”, Amme İdaresi Dergisi, No.1, s.63-77
 • LİDDLLE, Henry George-SCOTT, Robert (2003) Greek-English Lexicon (5. Baskı), New York: Oxford At The Clarendon Press.
 • LİDDLLE, Henry George-SCOTT, Robert (1968) Greek-English Lexicon, New York: Oxford At The Clarendon Press.
 • OKANDAN, Recai G (1948) “İlkçağda Demokratik Ve Antidemokratik Görüşler”, C.XIV, sayı:3-4, İstanbul: İÜHFM, s.501-520.
 • ÖZDEMİR, Yavuz, Ufuk Şimşek, Elif Aktaş (2006) “Demokrasi Üzerine”, Sayı:14, KKEFD/JOKKEF.
 • PLATON (2007) Yasalar, Çev. Candan Şentuna, Saffet Babür, İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • PLATON (2002) Devlet, Çev. Hüseyin Demirhan, İstanbul: Sosyal Yayınlar.
 • PLATON (1992) Devlet Adamı, Çev. Dr. Behice Boran, Mehmet Karasan, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • POPPER, Carl R (2008) Açık Toplum Ve Düşmanları, Çev. Mete Tuncay, Ankara: Sevinç Matbaası.
 • SCHOFİELD, Malcolm (2006), Founders Of Modern Political And Social Thought; Plato, New York, Oxford University Press.
 • ŞENEL, Alâeddin (1970) Eski Yunan’da Eşitlik Ve Eşitsizlik Üstüne, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • ŞENEL, Alaeddin (2008) Düşünceler Tarihi, Ankara: Bilim Ve Sanat Yayınları.
 • TEKİN, Oğuz (2008) Eski Yunan Ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul: İletişim Yayınları.

Details

Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Çiğdem YILDIZDÖKEN>
ULUDAG UNIV
Türkiye

Publication Date January 30, 2016
Application Date January 26, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue 25

Cite

Bibtex @research article { kaygi288120, journal = {Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi}, eissn = {2645-8950}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2016}, number = {25}, pages = {59 - 75}, doi = {10.20981/kaygi.288120}, title = {Platon’da Demokratia Kavramı}, key = {cite}, author = {Yıldızdöken, Çiğdem} }
APA Yıldızdöken, Ç. (2016). Platon’da Demokratia Kavramı . Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi , (25) , 59-75 . DOI: 10.20981/kaygi.288120
MLA Yıldızdöken, Ç. "Platon’da Demokratia Kavramı" . Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi (2016 ): 59-75 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kaygi/issue/27370/288120>
Chicago Yıldızdöken, Ç. "Platon’da Demokratia Kavramı". Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi (2016 ): 59-75
RIS TY - JOUR T1 - Platon’da Demokratia Kavramı AU - ÇiğdemYıldızdöken Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20981/kaygi.288120 DO - 10.20981/kaygi.288120 T2 - Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 75 VL - IS - 25 SN - -2645-8950 M3 - doi: 10.20981/kaygi.288120 UR - https://doi.org/10.20981/kaygi.288120 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kaygı. Bursa Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Philosophy Platon’da Demokratia Kavramı %A Çiğdem Yıldızdöken %T Platon’da Demokratia Kavramı %D 2016 %J Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi %P -2645-8950 %V %N 25 %R doi: 10.20981/kaygi.288120 %U 10.20981/kaygi.288120
ISNAD Yıldızdöken, Çiğdem . "Platon’da Demokratia Kavramı". Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi / 25 (January 2016): 59-75 . https://doi.org/10.20981/kaygi.288120
AMA Yıldızdöken Ç. Platon’da Demokratia Kavramı. Kaygı. 2016; (25): 59-75.
Vancouver Yıldızdöken Ç. Platon’da Demokratia Kavramı. Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi. 2016; (25): 59-75.
IEEE Ç. Yıldızdöken , "Platon’da Demokratia Kavramı", Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, no. 25, pp. 59-75, Jan. 2016, doi:10.20981/kaygi.288120

e-ISSN: 2645-8950