Kaygı. Bursa Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Philosophy
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2645-8950 | Period Biannually | Founded: 2002 | Publisher Bursa Uludağ University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kaygi


“Kaygı. Bursa Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Philosophy” (in short, “Kaygı”) is an international peer-reviewed journal published biannually with the support of Uludağ University. It is prepared by the Department of Philosophy of Bursa Uludağ University with contributions by academics from other universities. Its e-ISSN number is 2645-8950.

Kaygı promotes interdisciplinary cooperation and in this regard features studies in contemporary philosophy, history of philosophy, ethics, epistemology, ontology, philosophy of language, philosophy of science and related topics as well as cultural studies, aesthetics, cognitive sciences, and humanities & social sciences in the most comprehensive sense. Its aim is to establish a common platform for debate by remaining open to diverse philosophical and scientific approaches, movements, schools and styles. The journal publishes articles mainly in Turkish, English, German and French –other languages are admissible if approved by the Board of Editors. After an agreement with the authors, the articles are submitted to “Turnitin” in order to check for plagiarism.

Kaygı is indexed by “TR DİZİN.”

For detailed information, please check related tabs.

Kaygı. Bursa Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Philosophy

e-ISSN 2645-8950 | Period Biannually | Founded: 2002 | Publisher Bursa Uludağ University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kaygi
Cover Image


“Kaygı. Bursa Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Philosophy” (in short, “Kaygı”) is an international peer-reviewed journal published biannually with the support of Uludağ University. It is prepared by the Department of Philosophy of Bursa Uludağ University with contributions by academics from other universities. Its e-ISSN number is 2645-8950.

Kaygı promotes interdisciplinary cooperation and in this regard features studies in contemporary philosophy, history of philosophy, ethics, epistemology, ontology, philosophy of language, philosophy of science and related topics as well as cultural studies, aesthetics, cognitive sciences, and humanities & social sciences in the most comprehensive sense. Its aim is to establish a common platform for debate by remaining open to diverse philosophical and scientific approaches, movements, schools and styles. The journal publishes articles mainly in Turkish, English, German and French –other languages are admissible if approved by the Board of Editors. After an agreement with the authors, the articles are submitted to “Turnitin” in order to check for plagiarism.

Kaygı is indexed by “TR DİZİN.”

For detailed information, please check related tabs.
Volume 20 - Issue 1 - Mar 15, 2021
 1. Yaygın Zenon Okumasının Bir Eleştirisi
  Pages 1 - 24
  Ömer AYGÜN
 2. Atina Demokratia’sının Tragedyası
  Pages 25 - 48
  Çiğdem YILDIZDÖKEN
 3. Zihin Felsefesinde Fizikselin Tanımı Sorunu
  Pages 49 - 69
  Tufan KIYMAZ
 4. Posthumanizm Tartışmasının Düşündürdükleri: Haddini Bilmek ile Haddini Aşmak Arasında İnsan
  Pages 70 - 91
  Funda GENÇOĞLU
 5. Phénoménologie et ontologie du mouvement: Patočka lecteur d’Aristote
  Pages 92 - 109
  Emre ŞAN
 6. Salgın Hastalıkların Karşısında Varoluşun Dayanağı Olarak Dayanışma
  Pages 110 - 130
  Ceyhun Akın CENGİZ
 7. Kant and Hegel on Freedom
  Pages 131 - 149
  Gülay Uğur GÖKSEL
 8. Hakikatin Ötesi, Berisi, Kendisi: “Hakikat-ötesi” Kavramına Dair Eleştirel Bir Çözümleme
  Pages 150 - 170
  A. Özgür GÜRSOY
 9. Bilgi ve Değer Bağlamında “İyi Tasarım” Kavramının İzinin Sürülmesi
  Pages 171 - 192
  Murad BABADAĞ, Oğuz HAŞLAKOĞLU
 10. Toplumsallığa İlişkin İki Farklı Görüş: Rousseau versus Rousseau
  Pages 193 - 211
  Sedat BİNGÖL
 11. İktidarın Kaynağı, Araçları ve Yozlaştırıcı Etkisi
  Pages 212 - 238
  Mücella CAN
 12. Dinin Bilimsel Çalışmalara Etkisi: Ortaçağ Astronomisi (VI. YY – XIII. YY) Örneği
  Pages 239 - 263
  Ekin Kaynak ILTAR, Rabia AKÇORU
 13. Hakikat-Sonrası ve Yalnızlık
  Pages 264 - 279
  Çiğdem YAZICI
 14. “Der Begriff der Zeit” Üzerine
  Pages 280 - 288
  Feyza CEYHAN ÇOŞTU
 15. Analitik Felsefe Neden Natüralizme Karşıdır?
  Pages 289 - 305
  Serdal TÜMKAYA
 16. Boolean Algebra and Aristotelian Logic
  Pages 306 - 324
  Nazim KEVEN
 17. Megaralı Philon’da Koşullu Önerme Anlayışı ve Modern Mantıkta Maddi İçerme Kavramının Oluşumu
  Pages 325 - 345
  Esma KAYAR
 18. Husserl Fenomenolojı̇sine Köprüler Kurmak
  Pages 346 - 367
  Aysun GÜR
 19. İlkçağ Doğa Felsefesinde Özdeşlik ve Değişim Problemi: Thales, Anaximandros, Anaximenes ve Herakleitos
  Pages 368 - 383
  Özgür AKTOK
Indexes and Platforms