Research Article
BibTex RIS Cite

EĞİTİMDE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 166 - 174, 31.12.2021

Abstract

Teknolojinin kamu yönetimi dönüşümünde itici güç olduğu yadsınamaz bir gerçek olarak hep var olmaktadır. Ülkeler teknolojiye uyum sağlamak için kendi dinamikleri doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır. Ancak, Covid 19 Pandemisi gibi bir kriz tüm dünyada ülkelerin teknoloji potansiyellerini tespit etmeleri bakımından önemli bir etken olurken bir yandan da sosyal mesafe zorunluluğu teknolojinin kullanımını gerekli hale getirmiştir. Özellikle eğitim alanında bu durum daha etkili bir şekilde hissedilmiştir. Eğitim ve teknoloji eski dönemlerden beri birbirine yakın iki kavram olarak görülmektedir. Sadece bahsi geçen kriz dönemlerinde değil yaşamın ilk yıllarından itibaren insan gelişiminde önemli rol oynamıştır. Globalleşme ve öncelikle internet olmak üzere, teknolojilerin gelişmesiyle birlikte farklı bir boyuta ulaşmış ve yeni teknolojilerin eğitim yöntemlerini değiştirme süreci yeni boyutlara ulaştırmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, alanyazınında eğitimde teknolojinin geleceğine ilişkin birçok öngörü de yer almaktadır. Bu makalede teknolojinin eğitimde kullanılmasına ilişkin bir çerçeve çizilmiş olup geleceğe dair öngörülere yer verilmiştir.

References

 • AnadoluAjansı. (2020). HAVELSAN Türkiye'yi yerli yazılımla konuşturmaya hazırlanıyor. Erişim Adresi: https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/havelsan-turkiyeyi-yerli-yazilimla-konusturmaya-hazirlaniyor/1828037 (Erişim Tarihi: 07.06.2020)
 • Arkan, A. (2018). Teknoloji, Eğitim ve Gelecek. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA). Erişim Adresi: https://www.setav.org/teknoloji-egitim-ve-gelecek/ (Erişim Tarihi: 10.06.2020)
 • Bates, A. W. T. (2015). Dijital Çağda Öğretim.Çeviren: M. Adnan In M. Adnan & G. Y. Güven (Eds.), https://pressbooks.bccampus.ca/tonybates Erişim Tarihi: 12.06.2020
 • Cumhurbaşkanlığı. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. R. Gazete (Sayı:30474 Tarih: 10.07.2018)
 • Genç, Z. (2019). Fırsat Eşitliği Bağlamında Eğitimde Teknoloji:Fatih Projesi Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ABD, Kocaeli.
 • HAVELSAN. (2010). HAVELSAN Diyalog Tanıtım. Erişim Adresi: https://www.havelsan.com.tr/content/files/uploads/4362/HAVELSANDiyalog.pdf (Erişim Tarihi: 08.06.2020)
 • KalkınmaBakanlığı. (2014). 10. Kalkınma Planı Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Erişim Adresi: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/10_EgitimSistemininKalitesininArtirilmasi-1.pdf (Erişim Tarihi: 11.06.2020)
 • Kaplanseren, E. (2013). Geleceğin eğitimi teknolojiden geçiyor. Hürriyet. Erişim Adresi: https://www.hurriyet.com.tr/gelecegin-egitimi-teknolojiden-geciyor-23227927 (Erişim Tarihi: 12.06.2020)
 • Kapucu Kocatürk, N. ve Uşun, S. (2020). Üniversitelerde Ortak Zorunlu Derslerin Öğretiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(1), 8-27.
 • Karademirci, A. H. (2010). Öğretim teknolojileri: Tanımı ve tarihsel gelişimine yeniden bakmak. Akademik Bilişim’10, 496.
 • Kurt, C. (2018). Gelecekteki Eğitim Teknolojisiyle İlgili 6 Senaryo. İstanbul İşletme Enstitüsü. Erişim Adresi: https://www.iienstitu.com/blog/gelecekteki-egitim-teknolojisiyle-ilgili-6-senaryo (Erişim Tarihi: 12.06.2020)
 • MEB. (2020). Canlı Sınıf Yazılımlarına İlişkin Açıklama. Erişim Adresi: http://www.meb.gov.tr/canli-sinif-yazilimlarina-iliskin-aciklama/haber/20654/tr (Erişim Tarihi: 08.06.2020)
 • Metin, E. (2018). Eğitimde Teknoloji Kullanımı Öğretmen Eğitimi:Bir Durum Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İstanbul.
 • Sürek, G. (2018). Eğitimde Teknoloji Uygulamalarına İlişkin Ortaokul ve Lise Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği). (Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya
 • Şirazduvarı. (2017). Gelecekte Eğitim Nasıl Olacak? Erişim Adresi: https://sirazduvari.com/gelecekte-egitim-nasil-olacak/ (Erişim Tarihi: 12.06.2020)
 • Telli, S. G. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 166 - 174, 31.12.2021

Abstract

References

 • AnadoluAjansı. (2020). HAVELSAN Türkiye'yi yerli yazılımla konuşturmaya hazırlanıyor. Erişim Adresi: https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/havelsan-turkiyeyi-yerli-yazilimla-konusturmaya-hazirlaniyor/1828037 (Erişim Tarihi: 07.06.2020)
 • Arkan, A. (2018). Teknoloji, Eğitim ve Gelecek. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA). Erişim Adresi: https://www.setav.org/teknoloji-egitim-ve-gelecek/ (Erişim Tarihi: 10.06.2020)
 • Bates, A. W. T. (2015). Dijital Çağda Öğretim.Çeviren: M. Adnan In M. Adnan & G. Y. Güven (Eds.), https://pressbooks.bccampus.ca/tonybates Erişim Tarihi: 12.06.2020
 • Cumhurbaşkanlığı. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. R. Gazete (Sayı:30474 Tarih: 10.07.2018)
 • Genç, Z. (2019). Fırsat Eşitliği Bağlamında Eğitimde Teknoloji:Fatih Projesi Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ABD, Kocaeli.
 • HAVELSAN. (2010). HAVELSAN Diyalog Tanıtım. Erişim Adresi: https://www.havelsan.com.tr/content/files/uploads/4362/HAVELSANDiyalog.pdf (Erişim Tarihi: 08.06.2020)
 • KalkınmaBakanlığı. (2014). 10. Kalkınma Planı Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Erişim Adresi: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/10_EgitimSistemininKalitesininArtirilmasi-1.pdf (Erişim Tarihi: 11.06.2020)
 • Kaplanseren, E. (2013). Geleceğin eğitimi teknolojiden geçiyor. Hürriyet. Erişim Adresi: https://www.hurriyet.com.tr/gelecegin-egitimi-teknolojiden-geciyor-23227927 (Erişim Tarihi: 12.06.2020)
 • Kapucu Kocatürk, N. ve Uşun, S. (2020). Üniversitelerde Ortak Zorunlu Derslerin Öğretiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(1), 8-27.
 • Karademirci, A. H. (2010). Öğretim teknolojileri: Tanımı ve tarihsel gelişimine yeniden bakmak. Akademik Bilişim’10, 496.
 • Kurt, C. (2018). Gelecekteki Eğitim Teknolojisiyle İlgili 6 Senaryo. İstanbul İşletme Enstitüsü. Erişim Adresi: https://www.iienstitu.com/blog/gelecekteki-egitim-teknolojisiyle-ilgili-6-senaryo (Erişim Tarihi: 12.06.2020)
 • MEB. (2020). Canlı Sınıf Yazılımlarına İlişkin Açıklama. Erişim Adresi: http://www.meb.gov.tr/canli-sinif-yazilimlarina-iliskin-aciklama/haber/20654/tr (Erişim Tarihi: 08.06.2020)
 • Metin, E. (2018). Eğitimde Teknoloji Kullanımı Öğretmen Eğitimi:Bir Durum Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İstanbul.
 • Sürek, G. (2018). Eğitimde Teknoloji Uygulamalarına İlişkin Ortaokul ve Lise Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği). (Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya
 • Şirazduvarı. (2017). Gelecekte Eğitim Nasıl Olacak? Erişim Adresi: https://sirazduvari.com/gelecekte-egitim-nasil-olacak/ (Erişim Tarihi: 12.06.2020)
 • Telli, S. G. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Umay Tuba CURACI 0000-0003-3545-0346

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA CURACI, U. T. (2021). EĞİTİMDE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI. Kamu Yönetimi Ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 166-174.