e-ISSN: 2687-6485
Founded: 2019
Period: Biannually
Publisher: Kamu Bilişim Derneği
Cover Image
       

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, kamu yönetimi kuram ve uygulamaları ile teknoloji arasında bağ kuran akademisyen ve uygulamacıların paylaşımda bulunduğu bir platformdur. İçeriğinde kamu yönetiminde kullanılan teknolojilere, kamu yönetiminin daha etkin, verimli ve hızlı olmasını sağlayacak yeni teknolojileri içeren çalışmalara yer vermektedir.

Research Article

KÖY OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ