Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi çevrimiçi bir dergidir. Yazarlara ve okuyuculara yönelik bir ücret talep edilmemektedir.