Journal Contacts

Editor

Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
dogan_leblebici@hotmail.com

Technical Contact

Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
dogan_leblebici@hotmail.com

Co-Editor

Dr. Associated Prof. Dr. Cenay Babaoğlu
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
cenaybabaoglu@gmail.com