Research Article
BibTex RIS Cite

YAPAY ZEKÂNIN İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİ ÜZERİNE YANSIMALARI: SİBER GÜVENLİK

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 175 - 202, 31.12.2021

Abstract

Teknolojinin ve dijitalleşmenin içinde bulunduğumuz yüzyılda ciddi bir ivme kazanarak hayatın her alanına nüfuz etmesiyle birlikte güvenlik sektörü de bu durumdan payını almıştır. Makinelerin insan beyninin yapabildiği her şeyi ve daha ötesini yapabileceği fikri, ön plana çıkarak; oldukça büyük miktarda veriye ve bilgi işlem gücüne sahip yapay zekâ kavramı ve uygulamaları önem kazanmaya başlamıştır. Beşerî zekânın makinelere adaptasyonu ile faaliyetlerin ve olayların hızlı bir şekilde analiz edilebildiği, güvenlik risklerinin tanımlanmasında, tespitinde, önceliklendirilmesinde, tehditlerin risk modellemesine ve algoritmik öğrenme prosedürüne dayalı cihazlarla tahmininde ve bertaraf edilmesinde yapay zekâ kullanımı güvenlik bürokrasisinin karar verici aktörleri açısından güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline dönüşmüştür.
Bu makale; yapay zekânın iç güvenlik yönetimi üzerindeki yansımalarını değerlendirmekte ve tümdengelimci bir yaklaşım çerçevesinde iç güvenliğin sağlanmasında yapay zekâ uygulamalarının rolünü ve etkisini analiz etmektedir. Spesifik olarak siber güvenliğe odaklanan çalışmada öncelikle yapay zekâ kavramı, yapay zekânın tarihçesi, kullanım alanları detaylı bir şekilde ele alınmakta; akabinde ise yapay zekânın iç güvenlik yönetimi üzerindeki etkileri siber güvenlik üzerinden ele alınmaktadır.

References

  • Allen, G. & Chan, T. (2017) Artificial Intelligence and National Security, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, Massachusetts.
Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 175 - 202, 31.12.2021

Abstract

References

  • Allen, G. & Chan, T. (2017) Artificial Intelligence and National Security, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, Massachusetts.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

İbrahim İRDEM 0000-0003-0559-3418

Sedat ÇOBANOĞLU 0000-0001-8357-885X

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA İRDEM, İ., & ÇOBANOĞLU, S. (2021). YAPAY ZEKÂNIN İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİ ÜZERİNE YANSIMALARI: SİBER GÜVENLİK. Kamu Yönetimi Ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 175-202.