Değerlendirme: Mustafa Aça, Oğuznamecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznamesi, 2. b., Kömen Yayınları, Konya 2011, 276 s.

Arş. Gör. Fatih ŞAYHAN [1]


Sözlü edebiyat geleneğinin başlangıçtan günümüze geçirmiş olduğu gelişim süreci ve bu süreç içerisinde ortaya konulan ürünler, son yüzyıl içerisinde belirli bir bilimsel düzlemde araştırılmıştır. Buna paralel olarak Türk destancılık geleneğinin araştırılması hususunda da önemli bir mesafe alınmıştır. Türk halk edebiyatının en önemli türlerinden birisi olan destanlar, içerisinde barındırdıkları tarihî ve mitolojik unsurlarla ait oldukları milletlerin kültür ve medeniyet tarihlerinin araştırılmasında köşe taşı görevi görmektedir.

Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Arş. Gör. Fatih ŞAYHAN

Dates

Application Date : July 21, 2014
Acceptance Date : September 28, 2020
Publication Date : September 1, 2011

APA Şayhan, A . (2011). Değerlendirme: Mustafa Aça, Oğuznamecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznamesi, 2. b., Kömen Yayınları, Konya 2011, 276 s. . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (11) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kdeniz/issue/16864/175560

Authors of the Article
Arş. Gör. Fatih ŞAYHAN [1]