Black Sea
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-6200 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Kültür Ajans | www.dergikaradeniz.com


This is an internationally refereed social science journal which is published every three months in electronic based and print based since 2009.

Purpose of the journal; bringing researches on social sciences into the literature.

The publication language of this journal is Turkish, English and Russian.

This journal is indexed by International Sciencetific Indexing (ISI Databese), Scientific Indexing Services (SIS), Index Copernicus (ICI World of Journals), Central and Eastern European Online Library (CEEOL)Google ScholarAcedemia Social Science Index (ASOS Index).

All articles of the journal are open for free access through the website.

This journal allows the author(s) to hold the copyright without restrictions.

This journal allows the author(s) to retain publishing rights without restrictions.

Black Sea

ISSN 1308-6200 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Kültür Ajans | www.dergikaradeniz.com
Cover Image


This is an internationally refereed social science journal which is published every three months in electronic based and print based since 2009.

Purpose of the journal; bringing researches on social sciences into the literature.

The publication language of this journal is Turkish, English and Russian.

This journal is indexed by International Sciencetific Indexing (ISI Databese), Scientific Indexing Services (SIS), Index Copernicus (ICI World of Journals), Central and Eastern European Online Library (CEEOL)Google ScholarAcedemia Social Science Index (ASOS Index).

All articles of the journal are open for free access through the website.

This journal allows the author(s) to hold the copyright without restrictions.

This journal allows the author(s) to retain publishing rights without restrictions.

Issue 44 - Dec 15, 2019
 1. LATİN AMERİKA’DAKİ HEGEMONYA MÜCADELESİNDE KÜBA’NIN YERİ
  Pages 1 - 11
  Tarık DEMİR
 2. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОГО ЭТНИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ В ПЕРВОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
  Pages 12 - 29
  Aleksandre MGHEBRISHVILI
 3. THE CONSISTUENT ASSEMBLY OF GEORGIA AND ISSUES OF GEORGIAN-RUSSIAN RELATIONS (APRIL-MFY 1920)
  Pages 30 - 41
  Otar JANELİDZE
 4. POST DEMOKRASİ VE SİYASİ PARTİ KAVRAMLAŞTIRMASINI PIERRE BOURDIEU ÜZERİNDEN OKUMAK
  Pages 42 - 61
  Yunus KOÇ
 5. МОДАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
  Pages 62 - 75
  Leyla MANSUROVA
 6. GÜÇLER BİRLİĞİ VE GÜÇLER AYRILIĞI İLKELERİNİN SOSYO-EKONOMİK ARKA PLANI
  Pages 76 - 83
  Yunus KARAAĞAÇ
 7. TAHSİN YÜCEL’İN ÖYKÜ KİŞİLERİ ÜZERİNDEN SOSYAL ADALET KAVRAMI VE TOPLUMSAL ELEŞTİRİ
  Pages 84 - 102
  Mehmet Onur HASDEDEOĞLU , Şenol DANIŞMAN
 8. AMASRA KALESİ’NE DAİR KORUMA ÖNERİLERİ
  Pages 103 - 114
  Nurhilal BURAK
 9. PETERSBURG ÜNİVERSİTESİ YETİŞTİRDİĞİ ORYANTALİSTLER YAĞMALANMIŞ MİRAS - ELYAZMA ESERLER
  Pages 115 - 127
  Vesile ŞEMŞEK
 10. KAHRAMANMARAŞ TEKERLEMELERİNDEKİ GİZEMLİ KELİMELER
  Pages 128 - 144
  Ünal KALAYCI
 11. ORHAN PAMUK’UN KURGUSAL METİNLERİNDE CİNSİYET: KADIN, ERKEK, ÇOCUK KARAKTERLERİN KURGUDAKİ KULLANIM ORANI
  Pages 145 - 159
  Sibel YANARAY , Yakup ÇELİK
 12. Mısır el-Ezher Şeyhliği Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Yazma Eserler
  Pages 160 - 186
  Fatih KURTULMUŞ
 13. КЫРГЫЗСКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПОВЕСТЯХ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА
  Pages 187 - 208
  Çolpon SIDIKOVA
 14. UYGUR HALK ANLATILARINDA SAYI SİMGECİLİĞİ
  Pages 209 - 227
  Funda AYDIN
 15. THE LATE BRONZE AGE ANATOLIA: THE ORIGIN OF TROJANS IN THE CONTEXT OF LANGUAGE AND CULTURE
  Pages 228 - 240
  Onur ŞARAPLI
 16. ÂŞIK BAHATTİN YILDIZOĞLU’NU ANLAMAK
  Pages 241 - 251
  Erdoğan ALTINKAYNAK
 17. TÜRKİYE İKTİSADİ DÜŞÜNCESİNDE MİLLİ İKTİSAT VE KIRSALA BAKIŞLARI
  Pages 252 - 272
  Muhammet Ali SAĞLAM , Muhammet Ali SAĞLAM
 18. GÖSTERGELER SİSTEMİ OLARAK DİLDE TOPLUMLARIN DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN YANSIMASI (KÜLTÜRDİLBİLİMSEL PERSPEKTİF)
  Pages 273 - 289
  Hakan SARAÇ
 19. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 290 - 301
  Alptürk AKÇÖLTEKİN
 20. SİNOP YÖRESEL MUTFAĞININ UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ TATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 302 - 319
  Yılmaz SEÇİM , Nadide Afra GENÇ
 21. KÜLTÜREL MİRAS OLARAK HAYVANLARIN ATASÖZLERİMİZE KATTIKLARI ANLAM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 320 - 334
  Osman TÜRK
 22. YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILACAK YAPILANDIRILMIŞ BİR PODCASTTE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
  Pages 335 - 349
  Cihan CAYHAN , Rezan KARAKAŞ
 23. ARİSTOTELES, DEVLET, KÖLELER VE VATANDAŞLIK
  Pages 350 - 359
  Abdullah KIRAN
 24. POLITICALREPRESIONSIN GEORGIADURINGTHE IQUARTETOFTHE XX CENTURY
  Pages 360 - 374
  Giorgi SOSIASHVILI
 25. MARKA KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: ÖZEL EĞİTİM KURUMUNDA BİR ARAŞTIRMA
  Pages 375 - 403
  Pinar KAYIKÇI , Kudret ARMAĞAN , Nil Esra DAL
 26. M. AVEZOV’UN «ABAY YOLU» ROMANINDAKİ İSİM YÜKLEMLİ CÜMLELERİN KULLANILIŞ BİÇİMLERİ
  Pages 404 - 421
  Erdoğan ALTINKAYNAK , Safura BORİBAYEVA , Aygerim SMAGULOVA
 27. KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE KÜRESELLEŞMENİN YEREL KÜLTÜRE ETKİSİ
  Pages 422 - 436
  Abdulsemet YAMAN
Dergi Karadeniz Sempozyum