Black Sea
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1308-6200 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Kültür Ajans |


This is an internationally refereed social science journal which is published every three months in electronic based and print based since 2009.

Purpose of the journal; bringing researches on social sciences into the literature.

The publication language of this journal is Turkish, English and Russian.

This journal is indexed by International Sciencetific Indexing (ISI Databese), Scientific Indexing Services (SIS), Index Copernicus (ICI World of Journals), Central and Eastern European Online Library (CEEOL)Google ScholarAcedemia Social Science Index (ASOS Index).

All articles of the journal are open for free access through the website.

This journal allows the author(s) to hold the copyright without restrictions.

This journal allows the author(s) to retain publishing rights without restrictions.

Black Sea

ISSN 1308-6200 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Kültür Ajans |
Cover Image


This is an internationally refereed social science journal which is published every three months in electronic based and print based since 2009.

Purpose of the journal; bringing researches on social sciences into the literature.

The publication language of this journal is Turkish, English and Russian.

This journal is indexed by International Sciencetific Indexing (ISI Databese), Scientific Indexing Services (SIS), Index Copernicus (ICI World of Journals), Central and Eastern European Online Library (CEEOL)Google ScholarAcedemia Social Science Index (ASOS Index).

All articles of the journal are open for free access through the website.

This journal allows the author(s) to hold the copyright without restrictions.

This journal allows the author(s) to retain publishing rights without restrictions.

Issue 43 - Sep 2019
 1. GÜNEY AFRİKA’DA YERLİ HALKIN IRKÇILIKLA MÜCADELESİ
  Pages 1 - 7
  Abbas Karaağaçlı, Ümran Turgut
 2. ŞANLIURFA İLİ NEOLİTİK DÖNEM YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2019.
  Pages 8 - 23
  Bahattin Çelik, Hatice Tosyagülü Çelik, Gül Güler, Mustafa Güler
 3. NEOLİTİK DÖNEM KÜLT MERKEZİ: HARBETSUVAN TEPESİ
  Pages 24 - 38
  Bahattin ÇELİK
 4. Markaların Kişilik Arketiplerinin Algılanması: Otomobil Markaları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 39 - 66
  Ceyda Eren, Nil Esra Dal
 5. KAZAK TÜRKÇESİNDEKİ "JÜREK" İLE KURULAN DEYİMLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KARŞILIKLARI
  Pages 67 - 77
  Döne Arslan, Mustafa Said ARSLAN
 6. TÜRKİYE’DE “YERLİ SOSYOLOJİ” İMKÂNI: CAHİT TANYOL İLE ŞERİF MARDİN’İN YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ
  Pages 78 - 120
  Erkan Çav
 7. SAMTSKHE-CAVAKHETİ BÖLGESİ'NDE ÇOK KÜLTÜRLÜ EGİTİMİN ZORLUKLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 121 - 130
  Gulnara Janova, Tina Gelashvili, Maka Murvanidze
 8. 2016 HOLLANDA-TÜRKİYE SİYASİ KRİZİNE HÜRRİYET VE HOLLANDA BASINININ ÖNEMLİ GAZETESİ ALGEMEEN DAGBLAD’IN BAKIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 131 - 144
  İsmail Cem Feridunoğlu
 9. ТУРКИ АХЫСКА - ТРИЖДЫ ДЕПОРТИРОВАННЫЙ НАРОД
  Pages 145 - 152
  Leyla Derviş
 10. GEÇİŞ DÖNEMİ KIRGIZ YAZARI OSMANAALI SIDIK UULU’NUN ESERLERİNDE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN İZLERİ
  Pages 153 - 160
  Meder Saliev
 11. GEORGIA'S TAX REFORM AND ECONOMI GROWTH
  Pages 161 - 166
  Roin Tateshvili
 12. ŞİDDET KAYNAKLARI BAĞLAMINDA LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL(İÇİ VE ÇEVRESİ) AİLE VE ARKADAŞ ÇEVRELERİNE İLİŞKİN ŞİDDET ALGILARI (MALATYA ÖRNEĞİ)VIOLENCE PERCEPTIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS 'SCHOOL, FAMILY AND FRIENDS' ENVIRONMENTS IN THE CONTEXT OF VIOLENCE SOURCES (MALATYA SAMPLE)
  Pages 167 - 183
  Rahman Çakır
 13. TÜRKİYE’DE ve SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE KADININ İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ YERİ
  Pages 184 - 202
  Sevim AKDEMİR, Fatma DAVARCIOĞLU ÖZAKTAŞ, Nagihan AKSOY
 14. SUZANNE DE VİLLENEUVE’IN GÜZEL ve ÇİRKİN MASALINDA GÜZELLİK, ÇİRKİNLİK ve ZENGİNLİKLE YOKSULLUĞUN GERÇEK ANLAMI ÜZERİNE
  Pages 203 - 207
  Sevra Fırıncıoğulları
 15. TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI: BİR ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ
  Pages 208 - 215
  ŞEREF ÇETİNKAYA
 16. TIME-SPACE CHRONOTOPE FUNKCTION IN THE POEM “BEDI QARTLISA” BY NIKOLOZ BARATASHVILI
  Pages 216 - 223
  Tamar Akhalkatsi
 17. BANKACILIKTA KARMAŞIK RİSKLERİN ETKİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ VE NİCELİKSEL BİR HESAPLAMA FORMÜLÜ OLUŞTURULMASI
  Pages 224 - 228
  Valeri Mosiashvili
 18. AHMET CEVDET PAŞA HAYATI, TARİHÇİLİĞİ VE HZ. PEYGAMBER TASAVVURU
  Pages 229 - 242
  Zekeriya Akman
 19. PETROL ÖNCESİ DÖNEMDE KUVEYT SİYASET TARİHİ (1750-1930)
  Pages 243 - 254
  DERYA SÜRMELİOĞLU PARLAR
 20. SOĞMATAR ÇEVRESİ KAYA MEZARLARI
  Pages 255 - 261
  YUSUF ALBAYRAK, Bahattin Çelik
 21. SOĞMATAR’DA ETÇ IV DÖNEMİNE AİT PİŞMİŞ TOPRAK İKİ İNSAN FİGÜRİNİ
  Pages 262 - 270
  Süheyla İrem MUTLU, Semih MUTLU, Celal ULUDAĞ
 22. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NİN DIŞ POLİTİKASINDA HANEDAN KADINLARI
  Pages 271 - 278
  Fatma İnce
ISI

isilogo.png