Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-6200 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Hayrettin İVGİN | www.dergikaradeniz.com


This is an internationally refereed social science journal which is published every three months in electronic based and print based since 2009.

Purpose of the journal; bringing researches on social sciences into the literature.

The publication language of this journal is Turkish, English and Russian.

This journal is indexed by International Sciencetific Indexing (ISI Databese), Scientific Indexing Services (SIS), Index Copernicus (ICI World of Journals), Central and Eastern European Online Library (CEEOL)Google ScholarAcedemia Social Science Index (ASOS Index).

All articles of the journal are open for free access through the website.

This journal allows the author(s) to hold the copyright without restrictions.

This journal allows the author(s) to retain publishing rights without restrictions.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

ISSN 1308-6200 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Hayrettin İVGİN | www.dergikaradeniz.com
Cover Image


This is an internationally refereed social science journal which is published every three months in electronic based and print based since 2009.

Purpose of the journal; bringing researches on social sciences into the literature.

The publication language of this journal is Turkish, English and Russian.

This journal is indexed by International Sciencetific Indexing (ISI Databese), Scientific Indexing Services (SIS), Index Copernicus (ICI World of Journals), Central and Eastern European Online Library (CEEOL)Google ScholarAcedemia Social Science Index (ASOS Index).

All articles of the journal are open for free access through the website.

This journal allows the author(s) to hold the copyright without restrictions.

This journal allows the author(s) to retain publishing rights without restrictions.

Issue 46 - Jun 10, 2020
 1. DESHRIBES THE STRUGGLE OF THE ANTI - PARTIES AGAINST THE BOLSHEVIK AUTHORITIES IN ADJARA IN 1921 YEAR
  Pages 1 - 13
  Otar GOGOLISHVILI
 2. THE PAST AND THE PRESENT OF THE GEORGIAN BUSINESS-LANGUAGE
  Pages 14 - 26
  Mariam BERIDZE
 3. THE IMPACT OF THE FOLK FAIRY TALES ON THE EARLY STAGE OF A CHILD DEVELOPMENT
  Pages 27 - 35
  Nodar MIRAZANASHVILI , Paata QURDADZE
 4. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ ГАЛАКТИОНА ТАБИДЗЕ «СИНИЕ КОНИ»
  Pages 36 - 46
  Tamar GOGOLADZE
 5. К ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСА ЛОКАЛИЗАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЯ ТОПОНИМИИ В УЩЕЛЬЕ РЕКИ ПРОНЕ
  Pages 47 - 61
  Mariam KOBERIDZE
 6. LEARNING AND TEACHING OF LANGUAGES IN GRADES ONE TO SEVEN IN GEORGIA
  Pages 62 - 71
  Tamuna KHETAGURI , Mzia ZANGALADZE
 7. AYLA KUTLU’NUN ROMANLARINDAKİ İNTİHAR İZLEĞİNE DURKHEİM’CI BİR YAKLAŞIM
  Pages 72 - 84
  Gürhan ÇOPUR
 8. YURT DIŞINDA YAŞAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BAĞLAMA/SAZ EĞİTİMİ YOLUYLA EDİNDİĞİ KÜLTÜREL KAZANIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 85 - 104
  Levent ÖZER , Attila ÖZDEK
 9. GÜNCEL EKONOMİ-POLİTİĞE BAUMAN’IN PERSPEKTİFİNDEN BAKMAK
  Pages 105 - 122
  Mustafa SOLMAZ , Ersoy Özmen ALKAN
 10. ADLANDIRMA, TOPONOMİ VE ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİNDEKİ ADLANDIRMA GELENEĞİ
  Pages 123 - 134
  Yunus ARİFOĞLU
 11. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ GEÇ DEMİR ÇAĞI KÜLTÜRÜNE AİT YENİ ARKEOLOJİK BULGULAR VE KARADİKMEN KALESİ
  Pages 135 - 152
  Salih KAYMAKÇI
 12. GÜRCİSTAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ ANKARA SEFİRİ SİMON MDİVANİ’NİN ANADOLU RAPORLARI (06-10. 02. 1921; 1930)
  Pages 153 - 168
  Roin KAVRELİŞVİLİ
 13. VERİ MADENCİLİĞİ KÜMELEME YÖNTEMLERİ KULLANARAK KARBON EMİSYONU GÖSTERGELERİ AÇISINDAN OECD ÜLKELERİNİN SINIFLANDIRILMASI
  Pages 169 - 187
  Ahmet SEL
 14. UKRAYNALILARA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
  Pages 188 - 198
  Göknur KARADAVUT
 15. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE ÇALIŞANLAR AÇISINDAN HAKSIZ REKABET
  Pages 199 - 219
  Filiz ASLAN ÇETİN , Seyhan ÖZTÜRK
 16. YEREL KAYNAKLAR IŞIĞINDA ARAPLARIN AZERBAYCAN’NIN DİNİ-KÜLTÜREL HAYATINA ETKİLERİ
  Pages 220 - 234
  Vesile ŞEMŞEK
 17. SİNOPE BATI NEKROPOLÜNDEN YENİ BİR GÖMÜ ALANI - ORD 2016
  Pages 235 - 256
  Eray AKSOY
 18. YENİ KENTLİLEŞME SÜRECİNDE KENTLİ KARAKTER(LER)İN SOSYOLOJİK YANSIMALARI
  Pages 257 - 270
  Hatice GÜL
 19. KAMU YÖNETİMİ İNCELEMELERİNDE BİR ALT DİSİPLİN: KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ (KKY)
  Pages 271 - 301
  Cantürk CANER
 20. ÇİN VE AMERİKA REKABETİNDE ORTA ASYA’NIN KONUMU
  Pages 302 - 315
  Kasimu MAIMAITIAILI
 21. CUMHURİYET DÖNEMİ (1935-1950) TÜRK HİKÂYESİNDE DEĞERLER İNŞÂSI: AİLE KURUMUYLA İLGİLİ DEĞERLER
  Pages 316 - 337
  Çare TUFANER
 22. POSTMODERN ROMAN VE YENİ DÜNYA TASARIMI
  Pages 338 - 353
  Vedi AŞKAROĞLU
 23. DUYGUSAL EMEĞİN İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ: ERZURUM İLİ ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 354 - 371
  Zafer AYKANAT , Yavuz KOÇ
 24. HALK ŞAİRLERİNİN DİLİNDE COVİD 19 (KORONA VİRÜS)
  Pages 372 - 393
  Erdoğan ALTINKAYNAK
 25. FEMİNİST KURAM’DA KADININ POLİTİK EKONOMİSİ VE DÖNÜŞÜMÜ
  Pages 394 - 412
  Muhammet Ali SAĞLAM
 26. KAVVÂLİ DÎNÎ MÛSİKÎ TÜRÜNÜN MEVLEVİ TARİKATI İLE ÇİŞTÎ TARİKATI ARASINDAKİ BENZERLİKLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Pages 413 - 428
  İsmail GEVAŞ , Alper AKDENİZ
Dergi Karadeniz Sempozyum