Year 2018, Volume 39 , Issue 39, Pages 263 - 287 2018-09-28

MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI KADIN ŞAİR VE YAZARLARINDAN CEVAHİR SELİM

Zeki Gürel [1]


Makedonya’da Çağdaş Türk Edebiyatında kadın şair ve yazarların sayısı sınırlıdır. Makedonya’da Çağdaş Türk Edebiyatında Yugoslavya devrinde yetişen şair ve yazarlardan birisi de Cevahir Selimdir. Cevahir Selim, 1927–1994 yılları arasında Üsküp’te hayat sürmüş eğitimci şair ve yazarlarımızdan biridir. Cevahir Selim, Makedonya’da 1944’den sonra Türkçe eğitim veren “Tefeyyüz” ilkokulunun ilk kadın öğretmenlerindendir. Cevahir Selim, Üsküp Radyosu Türkçe Yayınlarının ilk kadın spikerlerindendir. O, Yugoslavya’da Türkler için çok önemli olan “Yeni Yol” Kültür Güzel Sanatlar Derneğinin kuruluşunda yer alan ilk kadınlardan birisidir. Yani O, Makedonya’da ilklerden biridir. “Tefeyyüz”de yedi nesil talebe yetiştirmiş bir öğretmendir. Onun talebeleri şimdi Makedonya’da hayatın pek çok alanında söz sahibidirler. Cevahir Selim, yazdığı şiir ve hikâyelerini; Makedonya’da, Birlik gazetesi, Sevinç, Tomurcuk ve Sesler dergilerinde, Kosova’da Tan gazetesi ve Kuş çocuk dergilerinde yayımlamıştır. Ölümünden sonra da şiir ve hikâyeleri dergi ve gazetelerde yayımlanmaya devam etmiştir. Ama maalesef onun eserleri bugüne kadar her ne hikmetse kitap halinde yayınlanmamıştır. Biz bu yazımızda Makedonya Çağdaş Türk Edebiyatı kadın şair ve yazarlarından Cevahir Selim’in hayatını, sanatını ve eserlerini konu edeceğiz.

Makedonya’da Çağdaş Türk Edebiyatı, Makedonya Türk Edebiyatında Kadın şair ve yazarlar
  • (1994),“Acı Kayıp: Emekli öğretmen, yazar ve şairimiz Cevahir Selim’i yitirdik”,Sevinç Birlik Çocuk Dergisi, Üsküp: Kasım, Sayı: 3, s. 5.ALİ, Fahri (1987), “Üsküp’ün “Yeni Yol” KGSD 40 Yaşında–2”, Birlik Gazetesi, Üsküp: 7Kasım Cumartesi, s. 8. AYVAZ, Salaettin (1987),“Yusuf Selim Toprağa Veridi", Birlik Gazetesi, Üsküp :6 Haziran Cumartesi, s. 17. BAKİ, Enver-Nusret Dişo Ülkü (1977), Tito Şiirleri, Priştine-KOSOVA: Tan Yayınları (Not: Bu kitapta Cevahir Selim’in üç şiiri yer almaktadır: “Yüce Tito”, “Kırk Yıl Parti Başında”, “Tito”, s. 43-52.) (1944–2004),Birlik Gazetesi Koleksiyonu, Üsküp-MAKEDONYA. (1992),“Bir Yazar Bir Şair: Hem Yazar Hem Öğretmen: Cevahir Selim”, Birlik Gazetesi, Üsküp: 12 Mart, Sayı: 4198. ÇELİK, Prof. Dr. Mahmut-Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel (2016), Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Monografisi, İştip: 270 s., İştip Gotse Delçev Üniversitesi Yayını. (1973–1984), Çevren Dergisi Koleksiyonu, Priştine-KOSOVA. EMİN, Enis (1993), “Güldin Kitabının Tanıtımı”, Birlik Gazetesi, Üsküp:30 Ekim Cumartesi, s. 10. (1976–1984), Esin Dergisi Koleksiyonu, Priştine-KOSOVA. GÜREL, Nazlı Rânâ (2004),“Makedonya Türk Edebiyatında Kadın Şair ve Yazarlar”, Hikmet İlmî Araştırma Dergisi, Gostivar-MAKEDONYA: Mayıs, Yıl: 2, Sayı: 3, s. 27-42. GÜREL, Yrd. Doç. Dr. Nazlı Rânâ (2017), Kırmızı Gülün Alı Var Makedonya Yazıları, Üsküp: Yeni Balkan Yayınları. GÜREL, Zeki (2017), Adım Adım, Yukarı Banisa-MAKEDONYA: s. 160, Namik Efendi Derneği Yayını. GÜREL, Yrd. Doç. Dr. Zeki (2014), Şangrak Türk Dünyası Çocuk Edebiyatına Giriş, Ankara: Avrasya Kütüphaneciler Birliği Yayını. GÜREL, Zeki (2004) Ümmül Muharrirat Halide Nusret Zorlutuna Hayatı Sanatı Eserleri, Ankara: Berikan Yayınları. HAFIZ, Nimetullah (1985), Yugoslavya Halk Şiirinde Tito, Üsküp: Birlik Yayınları. İLYAS, Enver (1994), “Başarılı Genç Öğretmenler”, Birlik Gazetesi, Üsküp: 3 Mart Perşembe, s. 23. KARAKUŞ, Ertuğrul (2013), Sesler Dergisi Bibliyografyası Makedonya ve Kosova Türklerinin Avazı, Edirne: Paradiğma Yayınları. KAYA, Fahri (1994), “İn Memoriam-Cevahir Selim”, Birlik Gazetesi, Üsküp: 15 Ekim Cumartesi, s. 13. KAYA, Fahri (y.t.y ), “Boşluğu Hissedilen Bir Öğretmen”, Gün Bugün, Üsküp: s.140–141, Yeni Balkan Yayınları. (1979–1984), Kuş Dergisi Koleksiyonu, Priştine-KOSOVA. SELİM, Cevahir (1972), “Türkiye Mektubu: İzlenimlerimiz”, Sevinç Çocuk Dergisi, Üsküp: 1 Mart, s. 26–27. NEBİ, Saadet (1982), “Yaşamını Öğrencilerine Adayan Öğretmen”, Birlik Gazetesi, Üsküp: 6 Mart Cumartesi, s. 12. SAİT, Cevahir (1947), “Bilgi İle Silahlanalım”, Birlik Gazetesi, Üsküp: 15 Ağustos, Yıl: 4, Sayı:43. SELİM, Cevahir (1992), “Anneler Günü Dendi mi”, Birlik Gazetesi, Üsküp: 12 Mart, Sayı: 4198. SELİM, Cevahir (1987), “Ceyhun Şöyle düşünür”, Kuş Tan’ın Aylık Çocuk Dergisi, Priştine-KOSOVA: Mayıs-Haziran, Y.: 9, S.: 5-6, s. 5. SELİM, Cevahir (1994), “Haftanın Şairi Haftanın Şiiri: Köylü İle Karısı”, Birlik Gazetesi, Üsküp: 15 Ekim Cumartesi, s.: 9. SELİM, Cevahir (1983), “Zararlı Bilgiler”, Tan Gazetesi, Priştine-KOSOVA: 16 Temmuz Pazartesi. SELİM, Cevahir (1996), “Doğa Dersi”, Birlik Gazetesi, Üsküp: 19 Aralık. SELİM, Cevahir (1997), “Bahçenin Şiiri: Sağlığıma Ulaşsam”, Birlik Gazetesi, 11 Nisan. SELİM, Cevahir (1994), “Sağlığıma Ulaşsam”, Tomurcuk Çocuk Dergisi, Üsküp 7 Mart, Y.: 34, S.: 7, s.10. SELİM, Cevahir (1994), “Kar”, Tomurcuk Çocuk Dergisi, Üsküp: 7 Mart, Yıl: 34, Sayı: 7, s.10. SELİM, Cevahir (1994), “Kardeşçe Yaşayalım”, Tomurcuk Çocuk Dergisi, Üsküp: 7 Mart, Yıl: 34, Sayı: 7, s.11. SELİM, Cevahir (1970), “Bunu Ben Yaptım”, Sesler Dergisi, Şubat, Sayı: 43, s. 75-78. SELİM, Cevahir (1974), “Köylü İle Karısı”, Sesler Dergisi, Kasım, Sayı: 90, s. 45-49. SELİM, Cevahir (1975), “Tefeyyüz Okulu 30 Yaşında”, Sesler Dergisi, Mayıs, S.:96, s. 16-19. (1965–2001), Sesler Dergisi Koleksiyonu, Üsküp-MAKEDONYA. (1951–2015),Sevinç Dergisi Koleksiyonu, Üsküp-MAKEDONYA. SÜLEYMAN, Cemal (2017), Hatıralarımda Kalanlar Birlik’te Otuz Yıl, Üsküp: Yeni Balkan Yayınları. (1969–1984), Tan Gazetesi Koleksiyonu, Priştine-KOSOVA. (1957–2015), Tomurcuk Dergisi Koleksiyonu, Üsküp-MAKEDONYA . ÜLKÜ, Nusret Dişo (1979) “Cevahir Selim”, Birlik Gazetesi, Üsküp: 23 Mart. (2004-2017), Yeni Balkan Gazetesi Koleksiyonu, Üsküp-MAEDONYA.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5129-7033
Author: Zeki Gürel (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 28, 2018

Bibtex @research article { kdeniz429205, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {}, publisher = {Kültür Ajans}, year = {2018}, volume = {39}, pages = {263 - 287}, doi = {10.17498/kdeniz.429205}, title = {MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI KADIN ŞAİR VE YAZARLARINDAN CEVAHİR SELİM}, key = {cite}, author = {Gürel, Zeki} }
APA Gürel, Z . (2018). MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI KADIN ŞAİR VE YAZARLARINDAN CEVAHİR SELİM. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 39 (39) , 263-287 . DOI: 10.17498/kdeniz.429205
MLA Gürel, Z . "MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI KADIN ŞAİR VE YAZARLARINDAN CEVAHİR SELİM". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 39 (2018 ): 263-287 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kdeniz/issue/39399/429205>
Chicago Gürel, Z . "MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI KADIN ŞAİR VE YAZARLARINDAN CEVAHİR SELİM". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 39 (2018 ): 263-287
RIS TY - JOUR T1 - MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI KADIN ŞAİR VE YAZARLARINDAN CEVAHİR SELİM AU - Zeki Gürel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.429205 DO - 10.17498/kdeniz.429205 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 287 VL - 39 IS - 39 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.429205 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.429205 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI KADIN ŞAİR VE YAZARLARINDAN CEVAHİR SELİM %A Zeki Gürel %T MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI KADIN ŞAİR VE YAZARLARINDAN CEVAHİR SELİM %D 2018 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 39 %N 39 %R doi: 10.17498/kdeniz.429205 %U 10.17498/kdeniz.429205
ISNAD Gürel, Zeki . "MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI KADIN ŞAİR VE YAZARLARINDAN CEVAHİR SELİM". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 39 / 39 (September 2018): 263-287 . https://doi.org/10.17498/kdeniz.429205
AMA Gürel Z . MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI KADIN ŞAİR VE YAZARLARINDAN CEVAHİR SELİM. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2018; 39(39): 263-287.
Vancouver Gürel Z . MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI KADIN ŞAİR VE YAZARLARINDAN CEVAHİR SELİM. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2018; 39(39): 287-263.