Year 2019, Volume , Issue 44, Pages 1 - 11 2019-12-15

LATİN AMERİKA’DAKİ HEGEMONYA MÜCADELESİNDE KÜBA’NIN YERİ

Tarık Demir [1]


ABD ile Çin arasında dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Latin Amerika coğrafyasında da bir güç mücadelesinin varlığı gözlemlenmektedir. Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte Latin Amerika coğrafyasında yaşanan bu güç mücadelesinde artık ABD’nin karşısında SSCB yerini Çin’in yer aldığı görülmektedir. Özellikle Xi Jinping’in devlet başkanı olmasıyla birlikte Çin’in bölge ülkelerine yönelik olarak askeri, ekonomik, kültürel ve bunlara bağlı olarak siyasi etkisinin arttığı ve Çin’in küresel düzlemde eskiye nazaran daha etkin bir dış politika stratejisini hayata geçirdiği gözlemlenmektedir. Bu durum ABD’yi Latin Amerika devletlerine yönelik olarak uyguladığı geleneksel arka bahçe politikasını değiştirmek zorunda bırakmıştır. ABD’nin bu politika değişikliğinde en önemli hedef ülkelerden biri stratejik konumundan ötürü Küba olmuştur. ABD, Barack Obama döneminde Küba ile eski düşmanlıkları bir tarafa bırakarak “Amerika Amerikalılarındır” mottosundan hareketle yeni bir yumuşama siyasetini uygulamaya sokma kararı almıştır. Nitekim Başkan Obama 2014 senesinde Küba’ya resim bir ziyarette bulunmuştur. Aynı şekilde Küba’nın da ambargolar nedeniyle ekonomik açıdan zor dönemler geçirdiği ve bir çıkış yolu aradığı gözlemlenmektedir. Nitekim yönetimin kontrolünün fiilen kardeş Raul Castro tarafından ele geçirilmesiyle sistemde bazı yumuşamaların varlığı gözlemlenmektedir. Sonuç olarak tüm bu yaşanan gelişmeler ışığında bu çalışmada ABD ve Çin’in, eksende Küba olmak üzere genel olarak Latin Amerika ülkelerine yönelik son dönemdeki siyasetleri ve hegemonya mücadelesi irdelenmiştir.      


Küba, Latin Amerika, Çin, ABD, Hegemonya
 • Kubilayhan Erman (2015). Latin Amerika Üzerine Güncel Çalışmalar. Gece Kitaplığı: Ankara.
 • Guanqian Peng, Zhiyin Zhao & Luo Yong (2010). China’s National Defense, China Intercontinental Press: Beijing.
 • Hernández Rafael M. (2015). Vietnam, China and Cuba Foreign Policies towards the United States, Intstitute of Developing Economies Japan External Trade Organization. V.R.F. Series No. 494.
 • https://www.fpri.org/article/2016/07/everything-old-new-russia-returns-nicaragua/
 • http://www.icdcprague.org/index.php?id=4111
 • Jinping Xi (2017). Çin’in Yönetimi, Kaynak Yayınları ve Foreign Language Press: İstanbul.
 • Kissinger Henry (2015). Çin: Dünden Bugüne Yeni Çin. Kaknüs Yayınları: İstanbul.
 • LeoGrande William M. (2015). Normalizing US-Cuba relations: escaping the shackles of the past, International Affairs 91(3). 473-488.
 • Öktem Hasan Servet (2014). “Küba Özel Bilgi Notu”, Latin Amerika’yı Anlamak (Ed. Prof. Dr. Nilüfer Narlı ve Yrd. Doç. Dr. Burak Küntay). Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları: İstanbul.
 • Patterson Edward Daniel (2016). The Strategic Considerations Of The Sino-Cuban Relationship As The United States Renews Relations With Cuba. WHINSEC: Utah.
 • Reid Michael (2017). Forgotten Continent: A History of The New Latin America. Yale University Press: New Haven and London.
 • Qingmin Zhang (2010). China’s Diplomacy. China Intercontinental Press: Beijing.
 • Turan Kürşat (2013). “ABD’nin Küba’ya Askeri Müdahaleleri: 1898-1902, 1906-1909, 1912, 1917-1933, 1962”, ABD’nin Askeri Müdahaleleri 1801’den Günümüze (Ed.
 • Haydar Çakmak). Kaynak Yayınları: İstanbul.
 • Uyanık Özgür (2014). Latin Amerika’nın Devrimci Tarihi. Kaynak Yayınları: İstanbul.
 • Zinn Howard, (2005). Amerika Birleşik Devletleri Halklarının Tarihi. Çev. Sevinç Sayar Özer. İmge Kitabevi: Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4428-2751
Author: Tarık Demir (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 13, 2019
Acceptance Date : October 21, 2019
Publication Date : December 15, 2019

APA Demir, T . (2019). LATİN AMERİKA’DAKİ HEGEMONYA MÜCADELESİNDE KÜBA’NIN YERİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (44) , 1-11 . DOI: 10.17498/kdeniz.553429