Year 2019, Volume , Issue 44, Pages 228 - 240 2019-12-15

THE LATE BRONZE AGE ANATOLIA: THE ORIGIN OF TROJANS IN THE CONTEXT OF LANGUAGE AND CULTURE
GEÇ TUNÇ ÇAĞINDA ANADOLU: DİL VE KÜLTÜR BAĞLAMINDA TRUVALILARIN KÖKENİ

Onur Şaraplı [1]


There is an ongoing debate in the scientific world about the origin of the Trojan civilization. The prevailing view amongst historians and archaeologists about the origin of this civilisation is that the Trojans were Greek, but there is still no definitive evidence regarding this argument. In contrast, it is also suggested that the origins of the Trojans may be traced to one of the Anatolian tribes discussed in this paper. The aim of this research is, therefore, to examine the range of relationships between civilisations to identify the nationality of Trojans in the context of interactions amongst ancient communities during the Late Bronze Age, as explored through secondary sources. Under the light of this study, evaluation of this argument will concentrate on how that intercultural communication can be an important function in understanding the expressions of the social dynamics of cultures with the symbols of culture and language. How Troy is depicted in cinema, and the mythological perception of Troy in literature are additional important points analysed in this paper. This information examined will help us find clues concerning the origins of the Trojans, which still remains without an acceptable answer in the scientific world.

Bilim dünyasında Truva medeniyetinin kökeni üzerinden devam eden bir tartışma vardır. Bu medeniyetin kökeni hakkında tarihçiler ve arkeologlar arasındaki hâkim görüş Truvalıların Yunan kökenli olduğu yönündedir, ancak bu görüş ile ilgili kesin bir kanıt da yoktur. Buna karşılık, bu makalede Truvalıların kökenlerinin, Anadolu’da yaşamış uygarlıklardan birine kadar uzanabileceği de öne sürülmektedir. Dolayısıyla, yapılan bu araştırma, Geç dönem Tunç Çağı üzerine varolan ikincil kaynaklardan yararlanılarak eski topluluklar arasındaki etkileşimler üzerinden Truva uygarlığını tanımlamak için medeniyetler arasındaki ilişkiler incelenmektir. Bu çalışmanın ışığında yapılan değerlendirmelerle, kültürlerin toplumsal dinamiklerinin kültür ve dil sembolleriyle ifade edilişlerinin anlaşılmasında kültürlerarası iletişimin önemli bir işlevi olabileceği yönteminden yola çıkılmıştır. Truva medeniyetinin sinemada nasıl anlatıldığı ve Truva’nın literatürdeki mitolojik algısı bu makalede incelenen diğer önemli konulardır. İncelenen kaynaklar, bilim dünyasında hala geçerli bir cevabı olmayan Truvalıların kökenleri hakkında ipucu bulmamıza yardımcı olacaktır.

  • Becks, R. (2002). “High Troian Culture: Troy VI / VIIa”, Ekrem Işın (eds.), Troy: Journey to a City between Legend and Reality, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
  • Cline, E. H. (2008). “Troy as a “Contested Periphery”: Archaeological Perspectives Perspectives on Cross – Cultural and Cross – Disciplinary Interactions Concerning Bronze Age Anatolia”, Billie Jean Collins, Mary R. Bachvarova and Ian C. Rutherford (eds.), Anatolian Interfaces Hittites, Greeks and Their Neighbours, Oxbow Books.
  • Easton, D. F., Hawkins, J. D., Sherratt, A. G. and Sherratt, E. S. (2002). “Troy in Recent Perspective”, Anatolian Studies, (52), pp. 75 – 109.
  • Fortson IV, B. W. (2010). Indo – European Language and Culture: An Introduction, Blackwell Publishing.
  • Georgakopoulos, K. (2009). “Aegean World and Central Anatolia in the Late Bronze Age: Interconnections, Intermediaries and Interpretations” a poster journal, retrieved from the website: http://www.wac6.org, accessed on 28 / 10 / 2014.Hamdani A. “A Possible Fatimid Background to the Battle of Manzikert”, Tarih Araştırmaları Dergisi, (10) 1968, pp. 1 – 39.
  • Judson, A. P. (2003). “The Decipherment Process”, from the official website of the Mycenaean Epigraphy Group, Faculty of Classics, University of Cambridge: http://www.classics.cam.ac.uk/pdfs/mycep/process.pdf, accessed on 08 / 07 / 2015.
  • Latacz, J. (2004). Troy and Homer: Towards a Solution of an Old Mystery, (Kevin Windle and Rosh Ireland trans.), Oxford University Press.
  • Kloekhorst, A. (2012). Troy, City, Homer, Turkey: The Language of Troy, W Books 2012, retrieved from the author’s personal website: http://www.kloekhorst.nl/KloekhorstLanguageOfTroy.pdf, accessed on 01 / 09 / 2014.
  • MacMaster, T. J. “The Origin of the Origins: Trojans, Turks and the Birth of the Myth of Trojan Origins in the Medieval World”, La légende de Troie de l’Antiquité Tardive au Moyen Âge. Variations, innovations, modifications et réécritures, dir. Eugenio Amato, Élisabeth Gaucher – Rémond, Giampiero Scafoglio, Atlantide, (2)2014, pp. 1 – 12.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3860-8049
Author: Onur Şaraplı
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 17, 2019
Acceptance Date : November 13, 2019
Publication Date : December 15, 2019

APA Şaraplı, O . (2019). THE LATE BRONZE AGE ANATOLIA: THE ORIGIN OF TROJANS IN THE CONTEXT OF LANGUAGE AND CULTURE. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (44) , 228-240 . DOI: 10.17498/kdeniz.567117