Year 2019, Volume , Issue 44, Pages 160 - 186 2019-12-15

Mısır el-Ezher Şeyhliği Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Yazma Eserler

Fatih Kurtulmuş [1]


Mısır'da Türkler ve Türk tarihi denilince bin seneden biraz daha uzun bir zaman dilimi akla gelmektedir. Tolunoğulları ile başlayan Türk hakimiyeti Memlük ve Osmanlı devletleriyle yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Bu zaman diliminde Türklerden geriye pek çok kültürel miras kalmıştır.

Türkçe yazma eserler başta Türkiye kütüphaneleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kütüphanelere dağılmış durumdadır. Modern anlamda yaklaşık yüz elli yıldır bu kütüphanelerdeki yazma eserlerin kataloglama çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam edegelmektedir. Bu çalışmalar sayesinde Türk tarihine ait kültürel, edebi, bilimsel eserlerin listeleri ortaya çıkmakta ve yazma eserler üzerine yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde tarihin karanlık noktaları aydınlatılmaktadır.  

Bu makalede Mısır el-Ezher Şeyhliğine (Meşyehatü’l-Ezher) bağlı yazma eserler kütüphanesinde bulunan Türkçe yazma eserler tanıtılmaya çalışılacaktır. Adı geçen kütüphane, Mısır'da Milli Kütüphane’den sonra ikinci büyük kütüphanedir. Kütüphanede bulunan Türkçe yazma eserler 'Lugat-ı Şarkiyye' koleksiyonunda bulunmaktadır. Lugat-ı Şarkiyye koleksiyonu Türkçe ve Farsça yazma eserlerden meydana gelmiştir. Büyük çoğunluğunu Türkçe eserlerin oluşturduğu koleksiyonda 431 cilt eser bulunmaktadır. Makalede 193 adet Türkçe eser hakkında; eser ismi, yazar ismi, katalog numaraları, varak numarası ve hareke durumuyla ilgili bilgiler verilmiştir. Risâle mecmuası denilen eserler ve Farsça eserler bu makalenin kapsamı dışındadır.  

Türkçe yazma eserler, Mısır, Ezher camisi, Yazma eserler, Ezher Şeyhliği kütüphanesi
  • KaynakçaAşur, S. A. (1995). Ezher. İslam Ansiklopedisi. c.12, 59-63İhsanoğlu, E. (2006). Mısır'da Türkler ve Kültürel Mirasları. İstanbul, IRCICA.Kalyon, A. ; Kalyon F. (2015). Mısır'daki Türkçe elyazmaları hakkında görüşler. International Journal of Languages’ Education and Teaching dergisi 3(3), 1-10Nasr, W. (2016). The State of Manuscript Digitisation Projects in Egypt. Library and Information Science in the Middle East and North Africa, 3, 302-318.Uzun, M. (1995). Ezher. İslam Ansiklopedisi. c.12, 53-58Yazıcı, N. (2014). İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi. İstanbul. Türkiye Diyanet Vakfı yay.
  • İnternet kaynaklarıwww.alazhar.org/english/about/azharlib.htmhttp://www.azhar.eg/mediacenter/press/foreign/ArtMID/6724/ArticleID/24673/mediaid/41921http://eram.shirazu.ac.ir/www2/CD1/www.alazhar.org/english/about/azharlib.htm
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3259-5710
Author: Fatih Kurtulmuş (Primary Author)
Institution: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, ARDAHAN İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 10, 2019
Acceptance Date : November 17, 2019
Publication Date : December 15, 2019

APA Kurtulmuş, F . (2019). Mısır el-Ezher Şeyhliği Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Yazma Eserler. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (44) , 160-186 . DOI: 10.17498/kdeniz.644882