Review Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Analysis of Grammar Activities in Turkish Textbooks in Terms of Grammar Teaching Methods

Year 2022, Volume 23, Issue 2, 1691 - 1734, 31.08.2022

Abstract

The main purpose of teaching Turkish Language is to educate individuals who have developed comprehension and expression skills. Grammar skills are used integrally in the development of comprehension and expression skills. Grammar is an important skill for the correct and conscious use of language. It becomes meaningful when it is integrated with other language skills rather than being a single skill field. The point of view of grammar teaching has changed after the constructive education approach has been employed in the Turkish Language Teaching Program. In this study, it is aimed to examine grammar activities in Turkish textbooks in terms of grammar teaching methods. In the analysis of the data, the scanning description model was used. As a result of this study, it was determined that mainly text based grammar teaching method and induction method were used in Turkish textbooks and workbooks.

References

 • Adalı, O. (1983). Anadili olarak Türkçe öğretimi üstüne. Dil Öğretimi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 47 (379-380), 31-35.
 • Ağın, H. H., Kaplan, H., Kıryar, A., Tarakçı, R. ve Üstün, E. (2017). Ortaokul Türkçe 5 ders kitabı. (Ed. Elif Aktaş, Bora Bayram). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Arhan, S., Başar, S. ve Demirel, T. (2017). İlköğretim Türkçe 8. sınıf çalışma kitabı. (Ed. Kemalettin Deniz). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Aydın, Ö. (1996). Yabancı dil olarak Türkçe dilbilgisi öğretimi. Ankara: Kendi Basımı.
 • Aytaş, G. ve Çeçen, M. A. (2010). Ana dili eğitiminde dilbilgisi öğretiminin yeri ve önemi. TÜBAR. XXVII. 77-89. Bozkurt, B. Ü. ve Canlı, S. (2017). İlköğretim Türkçe 6. sınıf çalışma kitabı. Ankara: Başak Yayınları.
 • Çotuksöken, Y. (1990). Türkçenin anadili olarak öğretimi: Sorunlar-çözümleri. Varlık, 997, 4-6.
 • Demirel, Ö. ve Şahinel M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Güneş, F. (2013). Dilbilgisi öğretiminde yeni yaklaşımlar. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(7), 71-92.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi: Türkçe ve sınıf öğretmenleri için. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Hasırcı, S. (2016). Türkçe öğretimi: Türkçe ve sınıf öğretmenleri için. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kayalı, Y. (2015). Dilbilgisi-çeviri yöntemi ve Sanskrit dili öğretiminde dilbilgisi-çeviri yönteminin kullanımı. Akademik Bakış Dergisi, 49. 225-235.
 • MEB. (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312239736-T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202018.pdf adresinden 09.08.2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Öz, F. (2003). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri 2. Ankara: Öncü Kitap.
 • Sağır, M. (2002). Türkçe dilbilgisi öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sever, S., Kaya, Z. ve Aslan, C. (2008). Etkinliklerle Türkçe öğretimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tosun, C. (2006). Yabancı dil öğretim ve öğreniminde eski ve yeni yöntemlere yeni bir bakış. Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5. 79-88.
 • Turhan Ağrelim, H. (2017). Türkçe öğretiminde çok uyaranlı eğitim durumları. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Ünalan, Ş. (2001). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Wang, F. (2010). The necessity of grammar teaching. English Language Teaching, 3 (2), 78-81.
 • Yıldırım, R. (2017). İlköğretim Türkçe 7. sınıf çalışma kitabı. Ankara: Ez-De Yayıncılık.

Türkçe Ders Kitaplarındaki Dil Bilgisi Etkinliklerinin Dil Bilgisi Öğretim Yöntemleri Bakımından İncelenmesi

Year 2022, Volume 23, Issue 2, 1691 - 1734, 31.08.2022

Abstract

Türkçe öğretiminin temel amacı anlama ve anlatma becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesinde bütünleşik olarak dil bilgisi becerisinden yararlanılmaktadır. Dil bilgisi, dilin doğru ve bilinçli kullanımı için önemli bir beceridir. Tek başına bir beceri alanı olmaktan öte diğer dil becerileriyle bütünleştiğinde anlam kazanır. Yapılandırıcı eğitim yaklaşımının Türkçe Öğretimi Programında işe koşulmasından sonra dil bilgisi öğretimine bakış açısı değişmiştir. Bu çalışmada Türkçe ders kitaplarındaki dil bilgisi etkinliklerinin dil bilgisi öğretim yöntemleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Verilerin incelenmesinde tarama betimleme modelinden yararlanılmıştır. Bu çalışma sonucunda Türkçe ders ve çalışma kitaplarında ağırlıklı olarak metin temelli dil bilgisi öğretim yönteminin ve tümevarım yönteminin kullanıldığı belirlenmiştir.

References

 • Adalı, O. (1983). Anadili olarak Türkçe öğretimi üstüne. Dil Öğretimi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 47 (379-380), 31-35.
 • Ağın, H. H., Kaplan, H., Kıryar, A., Tarakçı, R. ve Üstün, E. (2017). Ortaokul Türkçe 5 ders kitabı. (Ed. Elif Aktaş, Bora Bayram). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Arhan, S., Başar, S. ve Demirel, T. (2017). İlköğretim Türkçe 8. sınıf çalışma kitabı. (Ed. Kemalettin Deniz). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Aydın, Ö. (1996). Yabancı dil olarak Türkçe dilbilgisi öğretimi. Ankara: Kendi Basımı.
 • Aytaş, G. ve Çeçen, M. A. (2010). Ana dili eğitiminde dilbilgisi öğretiminin yeri ve önemi. TÜBAR. XXVII. 77-89. Bozkurt, B. Ü. ve Canlı, S. (2017). İlköğretim Türkçe 6. sınıf çalışma kitabı. Ankara: Başak Yayınları.
 • Çotuksöken, Y. (1990). Türkçenin anadili olarak öğretimi: Sorunlar-çözümleri. Varlık, 997, 4-6.
 • Demirel, Ö. ve Şahinel M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Güneş, F. (2013). Dilbilgisi öğretiminde yeni yaklaşımlar. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(7), 71-92.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi: Türkçe ve sınıf öğretmenleri için. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Hasırcı, S. (2016). Türkçe öğretimi: Türkçe ve sınıf öğretmenleri için. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kayalı, Y. (2015). Dilbilgisi-çeviri yöntemi ve Sanskrit dili öğretiminde dilbilgisi-çeviri yönteminin kullanımı. Akademik Bakış Dergisi, 49. 225-235.
 • MEB. (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312239736-T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202018.pdf adresinden 09.08.2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Öz, F. (2003). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri 2. Ankara: Öncü Kitap.
 • Sağır, M. (2002). Türkçe dilbilgisi öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sever, S., Kaya, Z. ve Aslan, C. (2008). Etkinliklerle Türkçe öğretimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tosun, C. (2006). Yabancı dil öğretim ve öğreniminde eski ve yeni yöntemlere yeni bir bakış. Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5. 79-88.
 • Turhan Ağrelim, H. (2017). Türkçe öğretiminde çok uyaranlı eğitim durumları. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Ünalan, Ş. (2001). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Wang, F. (2010). The necessity of grammar teaching. English Language Teaching, 3 (2), 78-81.
 • Yıldırım, R. (2017). İlköğretim Türkçe 7. sınıf çalışma kitabı. Ankara: Ez-De Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Hülya AĞIN HAYKIR> (Primary Author)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-3666-3677
Türkiye


Hatice TURHAN AĞRELİM This is me
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İSTANBUL
0000-0002-3537-0373
Türkiye

Publication Date August 31, 2022
Submission Date November 26, 2021
Acceptance Date June 24, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 23, Issue 2

Cite

APA Ağın Haykır, H. & Turhan Ağrelim, H. (2022). Türkçe Ders Kitaplarındaki Dil Bilgisi Etkinliklerinin Dil Bilgisi Öğretim Yöntemleri Bakımından İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 1691-1734 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/72605/1028371

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124