Year 2014, Volume 22 , Issue 2, Pages 841 - 864 2016-07-15

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DOĞASI HAKKINDAKİ ANLAYIŞLARINA ASTRONOMİ YAZ BİLİM KAMPININ ETKİSİ
THE IMPACT OF AN ASTRONOMY SCIENCE SUMMER CAMP ON THE NATURE OF SCIENTIFIC INQUIRY UNDERSTANDINGS OF ELEMENTARY TEACHERS

Ayhan KARAMAN [1] , Sezen APAYDIN [2]


Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin bilimsel araştırmanın doğası hakkındaki anlayışlarının belirlenmesi ve bu anlayışlara astronomi ile ilgili bir yaz bilim kampının etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmanın amacına ve kullanılan ölçme aracının doğasına uygun olarak, nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Astronomi yaz bilim kampına katılan sınıf öğretmenlerinin bilimsel araştırmanın doğası konusundaki anlayışlarını belirlemek için orijinali Schwartz, Lederman ve Lederman(2008) tarafından geliştirilen “Bilimsel Araştırmanın Doğası Hakkındaki Görüşler (Views of Nature of Scientific Inquiry)” isimli bir ölçme aracı kullanılmıştır. İçerik analizi yoluyla yapılan veri analizinin sonucunda, katılımcı öğretmenlerin çoğunluğunun, bilimsel araştırmanın doğasıyla ilgili anlayışlarının, kamp programına katılmadan önce yetersiz bir seviyede olduğu görülmüştür. Kampın sonunda “bilgili” bir anlayış seviyesine ulaşan öğretmenlerin sayısı oldukça sınırlı olmakla birlikte, kampa “yetersiz” anlayışla başlayan birçok öğretmen kampı daha “kabul edilebilir” bir seviyeye ulaşarak bitirmiştir. Burada tanıtılan yaz bilim kampı gibi kısa süreli ve yoğun programa sahip projelerin, öğretmenlerin gelecekteki mesleki gelişimlerinin temellerini atması ve yeni farkındalıklar oluşturması önemsenmesi gereken kazanımlardır.
This study was conducted for the purpose of examining the nature of scientific inquiry understandings of elementary teachers and investigating the effect of an astronomy science summer camp on their understandings. The data was collected using “Views of Nature of Scientific Inquiry” instrument developed by Schwartz, Lederman and Lederman (2006). The results obtained through the content analysis of the available data indicated that the majority of the participant teachers held a “inadequate” understanding about the nature of scientific inquiry at the beginning of the science summer camp. At the end of the camp program in contrast to the limited number of teachers who developed a “informed” understanding of the nature of scientific inquiry, the number of the teachers whose understandings transitioned from “inadequate” to “acceptable” was noticeably higher. Science summer camps similar to the aforementioned one in this study with a short and intense program have the potential value for assisting teachers in their future professional development and creating higher awareness in certain topics.
 • Abd-El-Khalick, F. (2006). Over and over again: College students’ views of nature of science. L. Flick ve N. G. Lederman içinde, Scientific inquiry and nature of science: Implications for teaching, learning, and teacher education (s. 389-425). Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Abd-El-Khalick, F., Bell, R., ve Lederman, N. G. (1998). The nature of science and instruc- tional practice: Making the unnatural natural. Science Education, 82, 417-436.
 • Abd-El-Khalick, F., ve Lederman, N. G. (2000). Improving science teachers’ conceptions of nature of science: A critical review of the literature. International Journal of Science Education, 22(7), 665-701.
 • Akerson, V. L., Townsend, J. S., Donnelly, L. A., Hanson, D. L., Tira, P., ve White, O. (2009). Scientific modeling for inquiring teachers network (SMITN): The influence on elementa- ry teachers’ views of nature of science, inquiry, and modeling. Journal of Science Teacher Education, 20: 21–40.
 • American Association for the Advancement of Science (1989). Project 2061: Science for all Americans. New York: Oxford University Press.
 • American Association for the Advancement of Science(1993). Benchmarks for science litera- cy. New York: Oxford University Press.
 • Deboer, G. E. (2000). Scientific literacy: Another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science education reform. Journal of Research in Science Teaching, 37(6), 582-601.
 • Hughes, R., Molyneaux, K., ve Dixon, P. (2012). The role of scientist mentors on teachers’ perceptions of the community of science during a summer research experience. Research in Science Education, 42(5), 915-941.
 • Köseoğlu, F., Tümay, H., ve Budak, E. (2008). Bilimin doğası hakkında paradigma değişim- leri ve öğretimi ile ilgili yeni anlayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 221-237.
 • Lederman, J. S., ve Lederman, N. G. (2004). Early elementary students’ and teachers’ under- standing of nature of science and scientific inquiry: Lessons learned from Project ICAN. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Sci- ence Teaching, Vancouver, British Columbia, Canada
 • Lederman, N. G. (1992). Students’ and teachers’ concetions of the nature of science: A review of research. Journal of Research in Science Teaching, 29(4), 331-359.
 • Lederman, N. G. (2006). Syntax of nature of science within inquiry and science instruction. L. Flick, ve N. Lederman içinde, Scientific inquiry and nature of science: Implications for teaching, learning, and teacher education (s. 301-317). Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Lederman, N. G., Abd-El-Khalick, F., Bell, R. L., ve Schwartz, R. S. (2002). Views of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assessment of learners’ concep- tions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39(6), 497-521.
 • Lederman, N. G., Antink, A., ve Bartos, S. (2012). Nature of science, scientific inquiry, and socio-scientific issues arising from genetics: a pathway to developing a scientifically liter- ate citizenry. Science and Education, 1-18.
 • Lederman, N. G., Lederman, J. S., Khishfe, R., Druger, E., Gnoffo, G., ve Tantoco, C. (2003). Project ICAN: A multi-layered model of professional development. A paper presented at the Annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Phil- adelphia, PA.
 • McComas, W. F. (2002). The principal elements of the nature of science: Dispelling the myths. W. F. McComas içinde, The nature of science in science education: Rationales and strategies (s. 53-70). Netherlands: Kluwer Academic Publishers
 • McComas, W. F., Clough, M. P., ve Almazroa, H. (2002). The role and character of the nature of science. W. F. McComas içinde, The nature of science in science education: Rationales and strategies (s. 3-40). Netherlands: Kluwer Academic Publishers
 • MEB (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4 ve 5. sınıflar ) öğretim programı. Ankara.
 • MEB (2008). Öğretmen yeterlilikleri-Sınıf öğretmeni özel alan yeterlilikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB (2009). İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara.
 • National Research Council (1996). National science education standards. Washington DC: National Academy Press.
 • Palmquist, B. C., ve Finley, F. N. (1997). Preservice teachers’ views of the nature of science during a postbaccalaureate science teaching program. Journal of Research in Science Teaching, 34(6), 595-615.
 • Schwartz, R. (2004). Epistemological views in authentic science practice: A cross-discipline comparison of scientists’ views of nature of science and scientific inquiry. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Oregon, USA: Oregon State University.
 • Schwartz, R. S., Lederman, N. G., ve Lederman, J. S. (2008). An instrument to assess views of scientific inquiry: The VOSI questionnaire. The annual meeting of the National Asso- ciation for Research in Science Teaching. Baltimore, MD.
 • Strauss, A., ve Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage.
Other ID JA43JR82GE
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayhan KARAMAN
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Author: Sezen APAYDIN
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date : July 15, 2016

Bibtex @ { kefdergi241512, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {841 - 864}, doi = {}, title = {SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DOĞASI HAKKINDAKİ ANLAYIŞLARINA ASTRONOMİ YAZ BİLİM KAMPININ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {KARAMAN, Ayhan and APAYDIN, Sezen} }
APA KARAMAN, A , APAYDIN, S . (2016). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DOĞASI HAKKINDAKİ ANLAYIŞLARINA ASTRONOMİ YAZ BİLİM KAMPININ ETKİSİ. Kastamonu Eğitim Dergisi , 22 (2) , 841-864 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/22602/241512
MLA KARAMAN, A , APAYDIN, S . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DOĞASI HAKKINDAKİ ANLAYIŞLARINA ASTRONOMİ YAZ BİLİM KAMPININ ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016 ): 841-864 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/22602/241512>
Chicago KARAMAN, A , APAYDIN, S . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DOĞASI HAKKINDAKİ ANLAYIŞLARINA ASTRONOMİ YAZ BİLİM KAMPININ ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016 ): 841-864
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DOĞASI HAKKINDAKİ ANLAYIŞLARINA ASTRONOMİ YAZ BİLİM KAMPININ ETKİSİ AU - Ayhan KARAMAN , Sezen APAYDIN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 841 EP - 864 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DOĞASI HAKKINDAKİ ANLAYIŞLARINA ASTRONOMİ YAZ BİLİM KAMPININ ETKİSİ %A Ayhan KARAMAN , Sezen APAYDIN %T SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DOĞASI HAKKINDAKİ ANLAYIŞLARINA ASTRONOMİ YAZ BİLİM KAMPININ ETKİSİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD KARAMAN, Ayhan , APAYDIN, Sezen . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DOĞASI HAKKINDAKİ ANLAYIŞLARINA ASTRONOMİ YAZ BİLİM KAMPININ ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 / 2 (July 2016): 841-864 .
AMA KARAMAN A , APAYDIN S . SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DOĞASI HAKKINDAKİ ANLAYIŞLARINA ASTRONOMİ YAZ BİLİM KAMPININ ETKİSİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 22(2): 841-864.
Vancouver KARAMAN A , APAYDIN S . SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DOĞASI HAKKINDAKİ ANLAYIŞLARINA ASTRONOMİ YAZ BİLİM KAMPININ ETKİSİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 22(2): 864-841.