Kastamonu Education Journal
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-9844 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Kastamonu University | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr


Dear researchers,
Our journal is currently in the process of restructuring. Hence, the acceptance and publishing standards will be adopted in accordance with the application processes of the international indexes. Among the manuscripts submitted to our journal, the ones written in English will be given priority.

Kastamonu Education Journal will continue to accept manuscripts and full-text articles through the following link: http://kefdergi.kastamonu.edu.tr .

Kastamonu Education Journal an internationally double peer-reviewed journal, is published Bimonthly in January, March, May, July, September, November. Articles in Turkish or English are both accepted for publication.

Manuscript supmitted to Kastamonu Education Journal needs to be covering education sciences.


Kastamonu Education Journal

e-ISSN 2147-9844 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Kastamonu University | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Cover Image


Dear researchers,
Our journal is currently in the process of restructuring. Hence, the acceptance and publishing standards will be adopted in accordance with the application processes of the international indexes. Among the manuscripts submitted to our journal, the ones written in English will be given priority.

Kastamonu Education Journal will continue to accept manuscripts and full-text articles through the following link: http://kefdergi.kastamonu.edu.tr .

Kastamonu Education Journal an internationally double peer-reviewed journal, is published Bimonthly in January, March, May, July, September, November. Articles in Turkish or English are both accepted for publication.

Manuscript supmitted to Kastamonu Education Journal needs to be covering education sciences.


Volume: 27 Issue:6 Last Issue
Volume 27 - Issue 6 - Nov 15, 2019
 1. Öğretmenlerin Yaratıcılıkları İle Empatik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 2369 - 2378
  Güneş SALİ
 2. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Matematik Tarihi Bilgileri ile ilgili Değişen Algıları: Pedagojik Deneyimlerin Rolü
  Pages 2729 - 2746
  Fadime ULUSOY , Dilek GİRİT YILDIZ
 3. Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları ve Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki
  Pages 2391 - 2402
  İşıl SÖNMEZ EKTEM
 4. Kavramsal Değişim Metinlerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi
  Pages 2403 - 2412
  Tekin ÇELİKKAYA , Ramazan ŞARLAYAN
 5. Social Work Students’ Opinions about Social Work Education: A Focus Group Study
  Pages 2413 - 2424
  Seda ATTAPE ÖZDEN , Melike TEKİNDAL
 6. Facebook Kullanımının Psiko-Sosyal Yönleri (FKPSY) Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
  Pages 2425 - 2438
  Ozan COŞKUNSERÇE , Şeyhmus AYDOĞDU
 7. Müzelerin Eğitimsel İşlevine ve Kullanımına İlişkin Müze Uzmanlarının Görüşleri
  Pages 2439 - 2457
  Galip ÖNER , Fatih Oğukağan UYAR , Demet ÖNER
 8. Öğretmenlerin Eğitsel Mobil Uygulama Geliştirme Aracı Olarak Mit App Inventor’ı Kabulü
  Pages 2459 - 2466
  Elif POLAT , Sinan HOPCAN
 9. Sayı Konusmalarının Diskalkulik Ortaokul Ögrencilerinin Sayı Duyularına Etkisi
  Pages 2467 - 2480
  Müyesser ÖZTÜRK , Burcu DURMAZ , Derya CAN
 10. Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâları ile Problem Çözme Yaklaşımları Arasındaki İlişki
  Pages 2481 - 2492
  Mecit ASLAN
 11. Tek Başına Olmayı Tercih Etme Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 2493 - 2500
  Tunahan ERPAY , Gökhan ATİK
 12. Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları ve Dijital Öyküleri Üzerindeki Etkisi
  Pages 2501 - 2512
  Gözen AKGÜL , İşıl TANRISEVEN
 13. Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları
  Pages 2513 - 2527
  Ayşegül ERGÜN , Gülbin KIYICI
 14. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıkları, Tercihleri, Tutum ve İnançları
  Pages 2529 - 2546
  Bekir KAYABAŞI , Ruhan KARADAĞ YILMAZ
 15. An Investigation of the Effects of 5E Model Based on Context-Based In-struction Approach on the Attitudes and Perception of Self-Efficacy of Pre-Service Teachers towards the Assessment and Evaluation Course
  Pages 2547 - 2558
  Hülya DEDE
 16. Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Türkiye’de Deneysel Olarak Yapılmış Tezlerin İncelenmesi
  Pages 2559 - 2568
  Adnan ARI , Ahmet YIKMIŞ , Osman ÖZOKÇU
 17. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir ve Kesir Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi
  Pages 2569 - 2581
  Serap AKBABA DAĞ , Özlem DOĞAN TEMUR
 18. Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Soru Analizi (KPSS/ÖABT- Analitik Kimyayla ilişkili Sorular)
  Pages 2583 - 2596
  Hatice KARAER
 19. The Investigation of Self-Regulation Skills of Preschoolers According to Their Attachment Styles to Their Mothers and Maternal Parenting Behaviors*
  Pages 2597 - 2608
  Dilan BAYINDIR , Ozana URAL
 20. Sesbilgisel Farkındalık Becerilerini Desteklemeye Yönelik SESFAR Müdahale Programının Etkililiğinin İncelenmesi
  Pages 2609 - 2620
  Deniz AKDAL , Tevhide KARGIN
 21. Hafta Sonu Avm’ye Gidelim Mi; AVM’lerde Yer Alan Oyun Alanları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 2623 - 2630
  Emine Seylan ŞAHİN , Beyza SARIASLAN , Saniye BENCİK KANGAL
 22. Lise Öğrencilerinin Bilişsel Esnekliklerinin Cinsiyetlerine ve Mizah Tarzlarına Göre İncelenmesi
  Pages 2631 - 2640
  Rüveyde Aktepe
 23. Çevrimiçi Olumlu Sosyal Davranış Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
  Pages 2641 - 2649
  Gazanfer ANLI
 24. Delaware Okul İklimi Ölçeği Öğrenci Versiyonunun Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 2651 - 2661
  Mehmet DURNALI , Bijen FİLİZ
 25. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler
  Pages 2663 - 2670
  Serap SEVİMLİ ÇELİK , Tuğçe Esra TERZİOĞLU
 26. Sosyal Çevre ve Öğrenme Ortamı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 2671 - 2679
  Hatice ALTUNKAYA , Ahmet BAŞKAN
 27. Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri
  Pages 2681 - 2692
  Onur BATMAZ , Tolga ERDOĞAN
 28. Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)/ TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 2693 - 2700
  Kezban ŞİMŞEK , Onur ŞİMŞEK
 29. Comparing Three Free to Use Visual Programming Environments for Novice Programmers
  Pages 2701 - 2712
  Kadir Yücel KAYA , İsmail YILDIZ
 30. Bilimsel Araştırmalara Yönelik Öğretmen Öz Yeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Pages 2713 - 2727
  Alptürk AKÇÖLTEKİN
 31. Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Değerlendirme Süreci
  Pages 2729 - 2746
  Samet YENİOĞLU , Kübra SAYAR , Hasan KÖSE , Nevin GÜNER YILDIZ
 32. Yeniden Örnekleme Yöntemleri: Kavram ve R Uygulamaları
  Pages 2747 - 2766
  C. Deha DOĞAN
 33. Kelîle ve Dimne’deki Etik Unsurlar; Bu Unsurların Ahlâk Eğitimi Bakımından Önemi
  Pages 2767 - 2779
  Fatma Zehra PATTABANOĞLU
 34. The Examination on Communication and Dissenting Disputes in Different Nationalities' Students
  Pages 2781 - 2794
  Zekerya BATUR , Murat BAŞAR , Nurcan ŞENER , Kamil UYGUN
Indexes and Platforms
Full Text

The full text of the articles can be accessed by http://kefdergi.kastamonu.edu.tr 

Publication Policy

Creative CommonsAll articles published in Kastamonu Education Journal are licensed with "Creative Commons Attribution 4.0 International License". This license entitles all parties to copy, share and redistribute all the articles, data sets, figures and supplementary files published in this journal in data mining, search engines, web sites, blogs and other digital platforms under the condition of providing references. Open access is an apporach that eases the interdisciplinary communication and encourages cooperation among different disciplines. Kastamonu Education Journal, therefore, contributes to its own field by providing more access to its articles and a more transparent review process.