Kastamonu Education Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-9844 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Kastamonu University | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr


Dear researchers,
Our journal is currently in the process of restructuring. Hence, the acceptance and publishing standards will be adopted in accordance with the application processes of the international indexes. Among the manuscripts submitted to our journal, the ones written in English will be given priority.

Kastamonu Education Journal will continue to accept manuscripts and full-text articles through the following link: http://kefdergi.kastamonu.edu.tr .

Kastamonu Education Journal an internationally double peer-reviewed journal, is published Bimonthly in January, March, May, July, September, November. Articles in Turkish or English are both accepted for publication.

Manuscript supmitted to Kastamonu Education Journal needs to be covering education sciences.


Kastamonu Education Journal

e-ISSN 2147-9844 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Kastamonu University | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Cover Image


Dear researchers,
Our journal is currently in the process of restructuring. Hence, the acceptance and publishing standards will be adopted in accordance with the application processes of the international indexes. Among the manuscripts submitted to our journal, the ones written in English will be given priority.

Kastamonu Education Journal will continue to accept manuscripts and full-text articles through the following link: http://kefdergi.kastamonu.edu.tr .

Kastamonu Education Journal an internationally double peer-reviewed journal, is published Bimonthly in January, March, May, July, September, November. Articles in Turkish or English are both accepted for publication.

Manuscript supmitted to Kastamonu Education Journal needs to be covering education sciences.


Volume 28 - Issue 4 - Jul 20, 2020
 1. Algoritmik Düşünme Yeterliliği ile Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Örneği
  Pages 1610 - 1619
  Ümit DEMİR , Hakan CEVAHİR
 2. Eğitim Örgütü Yöneticilerinin Yönetişime İlişkin Algıları
  Pages 1620 - 1628
  Mehmet Nezir ÇEVİK , Necati CEMALOĞLU
 3. Reasons for Theory-Practice Gap in the Field of Educational Administration
  Pages 1629 - 1645
  Nuray KISA , Yusuf BADAVAN , Gary HOUCHENS
 4. Ortaokul Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitimde Kullanımına Yönelik Tutumları: Siirt İli Örneği
  Pages 1646 - 1656
  Mehmet RAMAZANOĞLU , Mehmet Şahin SOLAK
 5. Öğretmen Adaylarının İlk Yardım Bilgi Düzeyleri: Kastamonu Üniversitesi Örneği
  Pages 1657 - 1667
  Sema İ̇rem ORHAN , Abdullah AYDIN
 6. İlkokul 4. Sınıf Türkçe Dersinde Artırılmış Gerçeklik Uygulaması: Başarı ve Motivasyona Etkisi
  Pages 1668 - 1679
  Firdevs ÖZBEK , Şerife AK
 7. Disleksili Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözel Dil Becerilerinin İncelenmesi
  Pages 1680 - 1688
  Şaziye SEÇKİN YILMAZ , Kıymet Rümeysa SARI
 8. Lise Öğrencilerinde Değerler, Sosyal Dışlanma ve Akran Baskısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Pages 1689 - 1699
  Osman HATUN , Füsun EKŞİ
 9. Wattpad Uygulaması Kullanarak Çocuk Kitabı Hazırlamayı Deneyimleyen Öğretmen Adaylarının Okuma-Yazmaya Yönelik Tutumlarının ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Yeterlilik Algılarının Belirlenmesi
  Pages 1700 - 1712
  Ayşe Derya ESKİMEN , Funda ERDOĞDU
 10. Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencilerinin Uygulamalı Mutfak Derslerine İlişkin Tutumları Ve Ders Çıktılarına Yönelik Bir Araştırma
  Pages 1713 - 1724
  Çetin AKKUŞ
 11. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle Mesleki Profesyonellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 1725 - 1739
  Rengin ZEMBAT , Gülşen İLÇİ KÜSMÜŞ
 12. Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik İmajlarının Akademik Başarı ve Tutumlarıyla İlişkisinin Öğretmen Eğitimi Açısından Doğurguları
  Pages 1740 - 1758
  Funda UYSAL , Hünkar KORKMAZ
 13. Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâları ve Yılmazlıkları Arasındaki İlişki: Sistematik İnceleme
  Pages 1759 - 1769
  Mehmet TAŞKIRMAZ , Canan Gamze BAL
 14. Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Sportif Rekreatif Etkinliklerin Öğrencilerin Benlik Saygısına Etkisinin İncelenmesi
  Pages 1770 - 1775
  Betul BAYAZIT , Simge ATABAY , Muhammet Eyup UZUNER
 15. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Tipik Gelişen Kardeşlerinin Davranışsal, Sosyal Ve Duygusal Özellikleri
  Pages 1776 - 1788
  Hatice ŞENGÜL ERDEM , Yeşim FAZLIOĞLU
 16. İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Tanım ve Yakınsaklık Kriterlerini Kullanabilme Becerileri
  Pages 1789 - 1799
  Ahmet IŞIK , Kamer ARSLAN
 17. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğü Tanılı Kaynaştırma Öğrencileri ile Yürüttükleri Öğretim Sürecinin İncelenmesi
  Pages 1800 - 1816
  Sibel ER NAS , Yasemin DİLBER
 18. Görsel Sanatlar Dersi İçin Açık Havada Eğitim Deneyimi
  Pages 1817 - 1838
  Ceylan SEBİK , Ayşe Dilek KIRATLI
 19. A Mixed Method Study on Team Teaching as a Professional Development Model for EFL Lecturers
  Pages 1839 - 1850
  Özlem CANARAN , İ̇lknur BAYRAM
 20. Türkiye'de Yürütülen Dijital Oyun Bağımlılığı Çalışmalarındaki Yöntem ve Sonuçların Sistematik İncelemesi
  Pages 1851 - 1866
  Esra ŞİMŞEK , Türkan KARAKUŞ YILMAZ
 21. Öğretmenlerin Çokkültürlülük Algıları İle Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
  Pages 1867 - 1881
  Fatih Mutlu ÖZBİLEN , Tuncay CANBULAT , Hülya HAMURCU
 22. Öğretmenlerin Mesleki İnançları ile Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki: İsteklilik, Sebat ve Güven
  Pages 1882 - 1891
  Elif KILIÇOĞLU , Oktay ERBAY
 23. Öğrenme Analitiklerine Dayalı Oyunlaştırılmış Gösterge Paneli Kullanımının Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Ortamındaki Bağlılıklarına Etkisi
  Pages 1892 - 1901
  Gökhan AKÇAPINAR , Çiğdem UZ BİLGİN
Indexes and Platforms
Publication Policy

Creative CommonsAll articles published in Kastamonu Education Journal are licensed with "Creative Commons Attribution 4.0 International License". This license entitles all parties to copy, share and redistribute all the articles, data sets, figures and supplementary files published in this journal in data mining, search engines, web sites, blogs and other digital platforms under the condition of providing references. Open access is an apporach that eases the interdisciplinary communication and encourages cooperation among different disciplines. Kastamonu Education Journal, therefore, contributes to its own field by providing more access to its articles and a more transparent review process.