Kastamonu Education Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-9844 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Kastamonu University | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr


Dear researchers,
Our journal is currently in the process of restructuring. Hence, the acceptance and publishing standards will be adopted in accordance with the application processes of the international indexes. Among the manuscripts submitted to our journal, the ones written in English will be given priority.

Kastamonu Education Journal will continue to accept manuscripts and full-text articles through the following link: http://kefdergi.kastamonu.edu.tr .

Kastamonu Education Journal an internationally double peer-reviewed journal, is published Bimonthly in January, March, May, July, September, November. Articles in Turkish or English are both accepted for publication.

Manuscript supmitted to Kastamonu Education Journal needs to be covering education sciences.


Kastamonu Education Journal

e-ISSN 2147-9844 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Kastamonu University | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Cover Image


Dear researchers,
Our journal is currently in the process of restructuring. Hence, the acceptance and publishing standards will be adopted in accordance with the application processes of the international indexes. Among the manuscripts submitted to our journal, the ones written in English will be given priority.

Kastamonu Education Journal will continue to accept manuscripts and full-text articles through the following link: http://kefdergi.kastamonu.edu.tr .

Kastamonu Education Journal an internationally double peer-reviewed journal, is published Bimonthly in January, March, May, July, September, November. Articles in Turkish or English are both accepted for publication.

Manuscript supmitted to Kastamonu Education Journal needs to be covering education sciences.


Volume 28 - Issue 5 - Sep 30, 2020
 1. Yetişkinliğe Geçişte İlk Adım: Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireyler ve Kariyer Eğitimi
  Pages 1902 - 1914
  Tahir Mete ARTAR , Yasemin ERGENEKON
 2. Uzaktan Eğitimde Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algısı
  Pages 1915 - 1931
  Başak GÖK , Ebru KILIÇ ÇAKMAK
 3. Öz Düzenleme Becerilerinin İlkokula Hazırbulunuşluk Üzerindeki Etkisi
  Pages 1932 - 1945
  Hilmi TEKİN , Sezai KOÇYİĞİT
 4. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih Konularının Öğretimine Yönelik Görüşleri
  Pages 1946 - 1955
  Meral METİN GÖKSU
 5. Heinrich Ullrich Müzik Sistemi: Ulwila Renkli Nota Sistemi ve Çalgıları ile Müzik Eğitimi
  Pages 1956 - 1966
  Nezihe ŞENTÜRK , Yiğit ERKOÇ , Tuğba ÇAĞLAK EKER
 6. Olmaktan Korktuğum Yerdesin: Genç ve Orta Yetişkin Öğretmenlerde Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve Mükemmeliyetçiliğin Dolaylı Utanmayı Yordama Gücü
  Pages 1967 - 1976
  Müge YUKAY YÜKSEL , Rabia TÜRKÜCÜ , İ̇brahim ALBAYRAK
 7. Analysis of the Studies on E-learning Acceptance of Learners in the Middle East and the Proposal of an Extended Technology Acceptance Model
  Pages 1977 - 1986
  Rahmi BAKİ , Burak BİRGÖREN
 8. Üniversite Öğrencilerinin Okuma Materyali Seçimi ve Bunların Ana Dil ve Yabancı Dil Kavrama Seviyeleri
  Pages 1987 - 1999
  Volkan MUTLU
 9. Öğrencilerin Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Üzerine Görüşleri: Optik Ünitesi Örneği
  Pages 2000 - 2008
  Mehmet KARAKAŞ , Mehmet Arif ÖZERBAŞ
 10. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Kavramına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 2009 - 2018
  Bilge ÖZTÜRK , Ferhat ÖZTÜRK
 11. Bilimsel Okuryazarlık Becerileri Testinin Türkçe’ye Uyarlanması
  Pages 2019 - 2043
  Demet ŞAHİN KALYON
 12. Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin “Canlı”ve”Cansız” Kavramlarını Algılamasında Sahip Oldukları Metaforlar
  Pages 2044 - 2057
  Battal Barış DİNÇER , Mustafa ERDEMİR
 13. Argümantasyon Odaklı Öğrenme Yaklaşımıyla İlgili Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi
  Pages 2058 - 2070
  Fatih Serdar YILDIRIM
 14. Öğretmenlerin Öğrenme Çevikliği: Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 2071 - 2083
  Ayten CANASLAN , Nezahat GÜÇLÜ
 15. Görsel Sanatlar Eğitiminde Edebiyat Ürünlerinin Öğrenci Çalışmalarına Etkisi
  Pages 2084 - 2099
  Muhammet İNCEAĞAÇ , Meliha YILMAZ
 16. Kariyer Uyumu ve İyimserliğini Arttırmada Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı Psiko-Eğitim Programının Etkililiği
  Pages 2100 - 2111
  Selen ZORBAZ , Tansu MUTLU , Fidan KORKUT OWEN , Fatma ARICI-ŞAHİN
 17. Okuma Kültürü Oluşturmada Çocukların Edebiyat Çevresini Genişletmeye Yönelik Uygulamalar
  Pages 2112 - 2124
  Burcu ÖZTÜRK
 18. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Anlatıma Dayalı Etkinlikler Yönünden Karşılaştırılması
  Pages 2125 - 2135
  Şahin ŞİMŞEK , İbrahim Fatih DEMİREL
 19. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Beyin Temelli Öğrenmeye Yönelik Görüşleri
  Pages 2136 - 2147
  Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZAYDIN ÖZKARA
 20. Keloğlan Masallarında Tutum ve Davranışlar: Anne-Çocuk İlişkisi
  Pages 2148 - 2155
  Mustafa ULUTAŞ , Zekerya BATUR
 21. Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemi Mesleki Ve Teknik Eğitimin Durumu Hakkında Bir Muhtıra (Kemal Zaim)
  Pages 2156 - 2164
  Ümit POLAT , Savaş KARAGÖZ
 22. Durumluk Sınav Kaygısını Yordamada Ruminatif Tepkiler ve Cinsiyetin Rolü
  Pages 2165 - 2172
  Oya ONAT KOCABIYIK , Seda DONAT BACIOĞLU
 23. Piyano ile Makamsal Dikte Yazma Üzerine Bir Model Önerisi
  Pages 2173 - 2187
  Ali BİLİCİ , Sadık ÖZÇELİK
 24. YDS ve YÖKDİL Sınavlarının Yabancı Dil Eğitimi Üzerine Etkileri
  Pages 2188 - 2202
  Murat POLAT
Indexes and Platforms
Publication Policy

Creative CommonsAll articles published in Kastamonu Education Journal are licensed with "Creative Commons Attribution 4.0 International License". This license entitles all parties to copy, share and redistribute all the articles, data sets, figures and supplementary files published in this journal in data mining, search engines, web sites, blogs and other digital platforms under the condition of providing references. Open access is an apporach that eases the interdisciplinary communication and encourages cooperation among different disciplines. Kastamonu Education Journal, therefore, contributes to its own field by providing more access to its articles and a more transparent review process.