Year 2014, Volume 22 , Issue 2, Pages 539 - 554 2016-07-15

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI
PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTION OF COMMUNITY SERVICE APPLICATION COURSE

Devlet ALAKOÇ PİRPİR [1] , Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR [2] , Canan YILDIZ ÇİÇEKER [3] , Rukiye KONUK ER [4]


Çalışmada, okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşleri incelenmiştir. Çalışma evrenini, Konya ilinde Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde 2010-2011 öğretim yılında topluma hizmet uygulamaları dersine devam eden 122 üçüncü sınıf üniversite öğrencileri oluşturmuştur. Çalışma hem nitel hem nicel boyutta incelenmiştir. Çalışmada öğrencilerin topluma hizmet dersine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyan üçüncü sınıf öğrencilerin büyük bir kısmı dersin gerekli olduğunu düşünürken, azınlık bir grubun gerekli olmadığını düşündükleri görülmüştür.
In the present study, the opinions of students studying in pre-school teaching department in terms of public service application class are examined. The population of the study is composed of the 122 third year students taking community service application classes in the Department of Early Childhood Education, at Selcuk University during the academic year of 2010-2011 in the province of Konya. The study conducted both qualitatively and quantitatively. In order to determine the opinions of the students, the community service interview form is prepared by the researchers. In consequence of the study, while a large part of the third grade students studying in pre-school teaching department thought that the course was necessary, a minority of the group did not think that was necessary.
 • Arkün, S., Seferoğlu, S. S. (2010). Gençlere topluma hizmet bilinci kazandırma çalışmala- rı: Üniversiteden örnek uygulamalar. 7. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 17–18 Nisan 2010, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 • Ayvacı, H. Ş., Akyıldız, S. (2009). Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri. Millî Eğitim Dergisi (National Education ). Sayı 184. ss:102-118.
 • Berkas, T. (1997). strategic review of the w.k.kellogg foundation’s service-learning projects, 1990-1996. Battle Creek, MI: W.K. Kellogg Foundation.
 • Çuhadar, A. (2008). Topluma hizmet uygulamaları dersi aracılığı ile yurttaş-öğret- men yaratmak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarafından Düzenlenen VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri (2-4 Mayıs 2008) egitim.cu. edu.tr/myfiles/open.aspx?file=1399.doc Eri- şim Tarihi: 23.05.2013.
 • Ekşi, Z., Cinoğlu, M. (2012). Topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendiril- mesi. CBU Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:10, Sayı:2.
 • Elma, C., Kesten, A., Kıroğlu, K., Uzun, E. M., Dicle, A. N., Palavan, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları. Ku- ram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,16, 2, 231-252.
 • Ertürk, S. (1988) Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Matbaacılık.
 • Gökçe, N. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulama- larına ilişkin değerlendirmeleri. Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt:8 Sayı:2.
 • Harkavy, I., Puckett, J., Romer, D. (2000). Action research: Bridging service and research. Michigan Journal of Community Service Learning, Special Issue, 113- 119.
 • Hung, L. K. (2009). Developing leadership and cultural competency through service exposure attachment program New Horizons in Education, Vol. 57, No.3 (Spe- cial Issue),105-118.
 • Kamer, S. T. (2009). Topluma hizmet uygulamalarının tanımı, ilkeleri, önemi ve amacı. Topluma Hizmet Uygulamaları (ss. 2-29). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kesten, A. (2012). Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12 (3), 2125-2148.
 • Kovarik, M. (2010). The effect of service-learning on interdisciplinary learning and curriculum reinforcement, and its application to public school environments. In- ternational Journal for the Scholarship of Teaching and Learning. 4, 1.
 • Kuh, G. D. (1995). The other curriculum: Out-of-class experiences associated with student learning and personal development. The Journal of Higher Education, 66 (2), 123-145.
 • Lake, V. E., Jones, I. (2008). Service-learning in early childhood teacher education: Using service to put meaning back into learning. Teaching and Teacher Educa- tion. 24, 2146– 2156.
 • Maccio, E. M., Voorhies, R. A. (2012).Social work students’ perceptions of service- learning. Journal Of Service-Learning In Higher Education.1, 6-30.
 • McFadden, C., Maahs-Fladung, C., Beacham, B. (2009). A Study to determine the impact of service-learning on students’ attitudes on civic engagement. Journal for Civic Commitment Vol. XIII, No. 1.
 • Meaney, K., Griffin, K., Bohler, H. (2009). Service-learning: a venue for enhan- cing pre-serviceeducators’ knowledge base for teaching. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning.3,2. http://www.georgiasouthern. edu/ijsotl.
 • Oğuzkan, F. (1980). Öğretmenliğin üç yönü, Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Özdemir, S. M., Tokcan H. (2010). Topluma hizmet uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eği- tim Fakültesi Dergisi. 30, 41-61.
 • Reed-Bouley, J. Wernli, M. A. Sather P. (2012). Student employment and perceptions of ser- vice-learning. Journal Of Service-Learning In Higher Education. 1,6-30.
 • Simons, L., Cleary, B. (2006). The influence of service learning on students’ personal and social development. College Teaching. 54 (4), 307-319.
 • Uğurlu, Z., Kıral, E. (2012). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinin işleyiş süreci ve kazanımlarına ilişkin görüşleri. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2,1.
 • Yılmaz, K. (2011). Eğitim fakültelerinin sosyal sorumluluğu ve topluma hizmet uygulamaları dersi: nitel bir araştırma. Kuramsal Eğitimbilim, 4 (2), 86-108.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 6.Baskı. Anka- ra: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK. (2006). Dersler ve içerikleri. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı.
Other ID JA43HU59ZY
Journal Section Articles
Authors

Author: Devlet ALAKOÇ PİRPİR
Institution: Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Konya, Türkiye

Author: Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR
Institution: Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Konya, Türkiye

Author: Canan YILDIZ ÇİÇEKER
Institution: Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Konya, Türkiye

Author: Rukiye KONUK ER
Institution: Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Konya, Türkiye

Dates

Publication Date : July 15, 2016

Bibtex @ { kefdergi241516, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {539 - 554}, doi = {}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI}, key = {cite}, author = {ALAKOÇ PİRPİR, Devlet and GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Çağla and YILDIZ ÇİÇEKER, Canan and KONUK ER, Rukiye} }
APA ALAKOÇ PİRPİR, D , GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Ç , YILDIZ ÇİÇEKER, C , KONUK ER, R . (2016). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI. Kastamonu Eğitim Dergisi , 22 (2) , 539-554 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/22602/241516
MLA ALAKOÇ PİRPİR, D , GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Ç , YILDIZ ÇİÇEKER, C , KONUK ER, R . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016 ): 539-554 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/22602/241516>
Chicago ALAKOÇ PİRPİR, D , GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Ç , YILDIZ ÇİÇEKER, C , KONUK ER, R . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016 ): 539-554
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI AU - Devlet ALAKOÇ PİRPİR , Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR , Canan YILDIZ ÇİÇEKER , Rukiye KONUK ER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 539 EP - 554 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI %A Devlet ALAKOÇ PİRPİR , Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR , Canan YILDIZ ÇİÇEKER , Rukiye KONUK ER %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD ALAKOÇ PİRPİR, Devlet , GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Çağla , YILDIZ ÇİÇEKER, Canan , KONUK ER, Rukiye . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 / 2 (July 2016): 539-554 .
AMA ALAKOÇ PİRPİR D , GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR Ç , YILDIZ ÇİÇEKER C , KONUK ER R . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 22(2): 539-554.
Vancouver ALAKOÇ PİRPİR D , GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR Ç , YILDIZ ÇİÇEKER C , KONUK ER R . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 22(2): 554-539.