Year 2016, Volume 24 , Issue 5, Pages 2457 - 2468 2016-12-15

5 Yaş Okulöncesi Çocuklarda Atık Kâğıtların Değerlendirilmesi ve Çevre Bilincinin Kazandırılması
Evaluation of Waste Paper And Improvement of Environmental Awareness For 5 Years Old Preschool Children

Azize ONUR [1] , Atila ÇAĞLAR [2] , Muhammed SALMAN [3]


Atıkların değerlendirilmesi hem ekonomik olarak geri kazanım hem de çevre koruması açısından önemlidir. Atıkların değerlendirilmesi ve çevrenin korunması ile ilgili eğitim okulöncesi dönemde başlamaktadır. Yapılan çalışmalarda erken yaşlarda verilen çevre eğitiminin etkisinin yaşam boyu devam ettiği görülmüştür. Bu nedenle çocuk eğitiminde atık değerlendirme ve çevre koruma etkinlikleri farkındalık sağlama açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada beş yaş grubu çocuklarında kâğıt israfının önüne geçebilmek ve çocuklarda atık kâğıt değerlendirme bilinci kazandırmak amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk kısmında, çocukların kâğıt kullanımları dikkatle gözlemlenmiş, kâğıt oluşumu resimler, videolar ve slaytlar ile desteklenip anlatılmıştır. Sonraki kısmında eski gazeteler kullanılarak birlikte kâğıt hamuru hazırlamış ve kâğıt yapımında kullanılabilecek kâğıt parçaları oluşturulmuştur. Hazırlanılan kâğıtlara serbest resimler yapılarak sınıf içinde sergilenmiştir. Sonuç olarak çocuklarda atıkların değerlendirilmesine karşı olumlu yönde değişimler gözlemlenmiştir.  

Wastes are important to be evaluated in terms of both economic gain and environmental protection back. The training of the protection of the environment and evaluation of wastes begin in preschool. Lifelong effect of the environmental education at early ages has been shown to continue. Therefore, waste recycling and environmental protection activities in the children’s education are very important in terms of providing awareness. This study is aimed to prevent the waste paper and waste paper to provide assessment awareness in children at five age groups of children. Firstly, it was carefully observed children’s use of paper and paper processing images is described by supported with videos and slides. In the next section of this study, It prepared using the pulp with old newspapers and pieces of paper which can be used in papermaking is formed. The paper has been prepared for display in the classroom by making free pictures. Consequently, a positive assessment of waste changes was observed in children. 

 • Beyer, B. K. (1987). Practical strategies for the teaching of thinking. Boston: Allyn ve Bacon.
 • Buhan, B. (2006). Okul öncesinde görev yapan öğretmenlerin çevre bilinci ve bu okullardaki çevre eğitiminin araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bukatko, D. Daehler, M. ( 1992). Child Development. Boston: Houghton Mifflin Com.
 • Büyüktaşkapu, S., & Dereli, H. M. (2014). Farklı yaklaşımları uygulayan okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarda düşünme becerilerini geliştirmek için kullandıkları stratejilerin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 475-496.
 • Çimen, O., Yılmaz, M.(2012)İlköğretim Öğrencilerinin Geri Dönüşümle İlgili Bilgileri ve Geri Dönüşüm Davranışları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (1), 63-74.
 • Erten,S. (2004). Çevre Eğitimi Ve Çevre Bilinci Nedir, Çevre Eğitimi Nasıl Olmalıdır?, Çevre ve İnsan Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Organı. Sayı 65/66. 2006/25 Ankara.
 • Fisher, R. (1990). Teaching children to think. Oxford: Blackwell.
 • Gülay, H. ve Ekici, G., (2010). MEB Okul Öncesi Eğitim Programının Çevre Eğitimi Açısından Analizi, Türk Fen Eğitimi Dergisi. 7(1), 74-84.
 • Gülay, H., ve Öznacar, M. D.( Okul öncesi dönem çocukları için çevre eğitimi etkinlikleri. Pegem Akademi, Ankara.
 • Karasar, N. (1994), Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 7. Bs. 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.: Ankara, 1995.
 • Karatekin, K. (2013). Öğretmen adayları için katı atık ve geri dönüşüme yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (10), 71-90.
 • Karatekin, K., Merey, Z. (2015). Attitudes of Preservice Socıal Studies Teachers Towards Solid Wastes and Recycle, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 297-314.
 • Klautke, S., & Köhler, K. (1991). Umwelterziehung - ein didaktisches konzept. Unterricht Biologie (UB) 164/15. Jg. /Mai 1991 S. 48-51.
 • MEB. Okul Öncesi Eğitim Programı (36–72 Aylık Çocuklar İçin) (2006). (Ed. T. Gürkan & G. Haktanır). Ankara.
 • Şallı, D. (2011). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile 48-60 aylık çocuklara geri dönüşüm kavramının kazandırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul:Marmara Üniversitesi.
 • Oktay, A. (1999).Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. Epsilon Yayınevi, İstanbul.
 • Özdemir, O. (2010). Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 125-138.
 • Öztürk, M. (2005) Kullanılmış kâğıtların geri kazanılması kullanılmış kâğıttan kâğıt üretimi. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • Rivera, M. (2009). Latinos and problem solving. The Hispanic Outlook in Higher Education, 19, 15.
 • Serin, N. (1979). Eğitim Ekonomisi, 2. baskı, AÜEF Yayınları, Ankara.
 • Tuncer, G. Ertepinar H., Tekkaya C., & Sungur, S. (2005). Environmental attitudes of young people in Turkey: Effects of school type and gender. Environmental Education Research, 11, 215–233.
 • Teksöz, G., Şahin, E., & Ertepınar, H. (2010). Çevre okuryazarlığı, öğretmen adayları ve sürdürülebilir bir gelecek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 39, 307-320.
 • Wallace, B., Cave, D. & Berry, A. (2009). Teaching problem-solving and thinking skills through science: Exciting cross-curricular challenges for foundation phase, key stage one, key stage two. London: David Fulton.
 • Yilmaz, O., Boone, W. J. & Anderson, H. O. (2004). Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues. International Journal of Science Education, 26, 1527-1546.
 • Yurttaş, A. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Genel Çevre Bilgisi Düzeylerinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Azize ONUR

Author: Atila ÇAĞLAR

Author: Muhammed SALMAN

Dates

Application Date : May 31, 2017
Acceptance Date : December 1, 2020
Publication Date : December 15, 2016

Bibtex @research article { kefdergi317912, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {2457 - 2468}, doi = {}, title = {5 Yaş Okulöncesi Çocuklarda Atık Kâğıtların Değerlendirilmesi ve Çevre Bilincinin Kazandırılması}, key = {cite}, author = {Onur, Azize and Çağlar, Atila and Salman, Muhammed} }
APA Onur, A , Çağlar, A , Salman, M . (2016). 5 Yaş Okulöncesi Çocuklarda Atık Kâğıtların Değerlendirilmesi ve Çevre Bilincinin Kazandırılması . Kastamonu Eğitim Dergisi , Vol:24 Issue:5 , 2457-2468 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/27735/317912
MLA Onur, A , Çağlar, A , Salman, M . "5 Yaş Okulöncesi Çocuklarda Atık Kâğıtların Değerlendirilmesi ve Çevre Bilincinin Kazandırılması" . Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 2457-2468 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/27735/317912>
Chicago Onur, A , Çağlar, A , Salman, M . "5 Yaş Okulöncesi Çocuklarda Atık Kâğıtların Değerlendirilmesi ve Çevre Bilincinin Kazandırılması". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 2457-2468
RIS TY - JOUR T1 - 5 Yaş Okulöncesi Çocuklarda Atık Kâğıtların Değerlendirilmesi ve Çevre Bilincinin Kazandırılması AU - Azize Onur , Atila Çağlar , Muhammed Salman Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2457 EP - 2468 VL - 24 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi 5 Yaş Okulöncesi Çocuklarda Atık Kâğıtların Değerlendirilmesi ve Çevre Bilincinin Kazandırılması %A Azize Onur , Atila Çağlar , Muhammed Salman %T 5 Yaş Okulöncesi Çocuklarda Atık Kâğıtların Değerlendirilmesi ve Çevre Bilincinin Kazandırılması %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 5 %R %U
ISNAD Onur, Azize , Çağlar, Atila , Salman, Muhammed . "5 Yaş Okulöncesi Çocuklarda Atık Kâğıtların Değerlendirilmesi ve Çevre Bilincinin Kazandırılması". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 5 (December 2016): 2457-2468 .
AMA Onur A , Çağlar A , Salman M . 5 Yaş Okulöncesi Çocuklarda Atık Kâğıtların Değerlendirilmesi ve Çevre Bilincinin Kazandırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(5): 2457-2468.
Vancouver Onur A , Çağlar A , Salman M . 5 Yaş Okulöncesi Çocuklarda Atık Kâğıtların Değerlendirilmesi ve Çevre Bilincinin Kazandırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(5): 2457-2468.
IEEE A. Onur , A. Çağlar and M. Salman , "5 Yaş Okulöncesi Çocuklarda Atık Kâğıtların Değerlendirilmesi ve Çevre Bilincinin Kazandırılması", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 24, no. 5, pp. 2457-2468, Dec. 2016