Year 2019, Volume 27 , Issue 4, Pages 1505 - 1516 2019-07-15

Toplumsal Romanların Sosyal Bilgiler Öğretimi Amaçları Açısından Analizi
Analysis of Social Novels in Terms of Goals of Teaching Social Studies

Cemil ÖZTÜRK [1] , Gül TUNCEL [2] , Şafak OĞUZ [3]


Bu araştırmada, toplumsal romanlarda sosyal bilgiler dersi amaçlarına yönelik eğitici iletileri analiz etmek ve bunların ne sıklıkta bulunduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır.
Araştırmanın veri kaynağını toplumsal romanlar; çalışma grubunu ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim öğrencileri için tavsiye ettiği "100 Temel Eser" okuma listesindeki on beş (15) toplumsal roman oluşturmaktadır. Bu romanların sekiz (8)' i Türk edebiyatından, yedi (7)' si Dünya edebiyatındandır. Araştırmada analizi yapılacak yazılı materyaller romanlar olduğundan, veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi çerçevesinde doküman analizi tekniği kullanılarak elde edilen verilerin analizi betimsel analiz yoluyla yapılmıştır. 
Çalışma grubunu oluşturan toplumsal romanlarda en fazla sosyal katılım becerisine yönelik kavramların yer aldığı görülmüştür. Onu değerler ve insan hakları kavramları takip etmiştir. En az bulunan ise demokrasi kavramları olmuştur. Onu vatandaşlık kavramları izlemiştir.
In this research, it is aimed to analyse the educational messages about goals of social studies lessons in social novels and to show how often they are found.
Data source of this research constitutes social novels, and the working group is fifteen (15) social novels on the "100 Temel Eser-100 Main Books" list which are suggested for primary school students by Educational Secretary Minister. Belongs in these list of novels eight (8) are Turkish literature and seven (7) are World literature. Since the written materials to be analysed in the research are novels, a document review was used as the data collection method. The analysis of the data obtained by using the document analysis technique within the context of the qualitative research method has been done through descriptive analysis. 
In the social novels that constituted the working group, it has been observed that concepts related to social participation skill were found to be involved the most common. It was followed by values and concepts of human rights. And the democracy concepts were found the least. It was followed by concepts of citizenship.
 • Aktan, O. (2012). 100 Temel eserlerde yer alan değerlerle sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlerin uyumu. Published mas-ter’s thesis, Düzce Üniversitesi Sosyal 3 Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yay.
 • Aytaş, G., Özkan, Ö., Deniz, K., Doğan, Y., Üstten, A. & Odacı, S. (2013). Edebiyat bilgi ve kuramları. Ankara: İldem Yay.
 • Barr, R., Barth, J. L. & Shermis, S. S. (1978). The nature of social studies. California: ETC Publications.
 • Barth, J. L. (1991). Elementary and junior high/middle school social studies curriculum: Activities and materials. Lanham: University Press of America.
 • Bilbaşar, K. (2013). Yonca kız. İstanbul: Can Sanat Yay.
 • Bilgili, A. S. (2006). Geçmişten günümüze sosyal bilimler ve sosyal bilgiler. In İ. H. Demircioğlu (Ed), Sosyal bilgilerin temelleri. (pp.1-54). Ankara: Hegem Yay.
 • Boyunağa, A. Y. (2015). Yankılı kayalar. İstanbul: Timaş Yay.
 • Brown, C. (2015). Sol ayağım, My left foot (F. Kahraman, Trans.), İstanbul: Nemesis Kitap
 • Canat, H. N. (2015). Bir küçük osmancık vardı. İstanbul: Timaş Yay.
 • Çalapala, R. & Çalapala, N. (2015). 87 Oğuz. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yay.
 • Çuhadar, A. (2005). Edebiyata sosyal bilgiler penceresinden bakmak. Retrieved October 7, 2015 from http://egitim.cukurova.edu.tr/wp.asp?87
 • Demir, S. B. & Akengin H. (2011). Hikâyelerle sosyal bilgiler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Dickens, C. (2012). Oliver twist. Ankara: Elips Kitap
 • Doğanay, A. (2004). Sosyal bilgiler öğretimi. In C. Öztürk, D. Dilek (Eds), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. (pp.16-44). Anka-ra: Pegem Akademi Yay.
 • Erden, M. (undated). Sosyal bilgiler öğretimi. İstanbul: Alkım Yay.
 • Evans, J. M. & Brueckner, M. M. (1990). Elementary social studies / Teaching for today and tomorrow. Massachusetts: Allyn & Bacon.
 • Gedik, F. (2012). Sosyal bilgiler programında yer alan değerlerin kazandırılmasında “100 Temel Eser” içerisinde yer alan hikâye kitaplarının rolü. Published master’s thesis, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Güntekin, R. N. (2015). Miskinler tekkesi. İstanbul: İnkılâp Kitabevi
 • İnan, S. (2014). Sosyal bilgiler eğitimi: Nedir, ne zaman ve neden?. In S. İnan (Ed), Sosyal bilgiler eğitimine giriş, kavramlar, yakla-şımlar, etkinlikler. (pp.1-2). Ankara: Anı Yay.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yay.
 • Kastner, E. (2015). Uçan sınıf, The flying classroom (Ş. Sunar, Trans.), İstanbul: Can Sanat Yay.
 • Lindgren., A. (2014). Şamatalı köy, The children of noisy village (A. Arda, Trans.) İstanbul: Pegasus Yay.
 • Michaels, J. U. & Garcia, J. (1996). Social studies for children / A guide to basics instruction. Boston: Allyn & Bacon
 • Oğuzhan, F. (2009). Çocuk edebiyatı. Ankara: Anı Yay.
 • Öztürk, C. & Otluoğlu, R. (2011). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller. Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Öztürk, C. (2007). Küreselleşme ve bilgi çağında sosyal bilgiler öğretimi. In A. Oktay, Ö.P. Unutkan (Eds). İlköğretimde alan öğretimi. (pp.101-139). İstanbul: Morpa Kültür Yay.
 • Öztürk, C. & Dilek D. (2004). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretim programları. In C. Öztürk, D. Dilek. (Eds), Hayat bilgisi ve sos-yal bilgiler öğretimi. (pp.47-82). Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Porter, E. H. (2015). Pollyanna. (C. Serbest, Trans.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.
 • Seyda, M. (2015). Gururlu peri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yay.
 • Sivrikaya, Ü. (2010). İlköğretimde küresel değerler 100 temel eser üzerine bir inceleme. Published master’s thesis, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde
 • Steinbeck., J. (2014). İnci, The pearl (T. Uyar, Trans.), Sel Yay.
 • Şimşek, A. (2006). Türkiye’deki sosyal bilgiler öğretimi alanı çocuk edebiyatı ürünlerinden yararlanma bağlamında çağdaş dünyanın neresindedir?. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak.
 • Tuğcu, K. (2013). Kuklacı. İstanbul: Damla Yay.
 • Vasconcelos, J. M. (2015). Şeker portakalı, My sweet orange tree (A. Emeç, Trans.), İstanbul: Can Sanat Yay.
 • Yalçın, A. & Aytaş, G. (2011). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ Yay.
 • Yesari, M. E. (undated). Bağrıyanık Ömer. İstanbul: Meram Yay.
 • Yıldırım, Y. (2005). İlköğretim için yüz temel eser seçkisi. İstanbul: Toker Yay.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Temmuz-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2433-350X
Author: Cemil ÖZTÜRK
Institution: a1. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.

Orcid: 0000-0002-2448-7955
Author: Gül TUNCEL
Institution: Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD), İstanbul
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0662-0502
Author: Şafak OĞUZ (Primary Author)
Institution: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Programı, İstanbul
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 24, 2018
Acceptance Date : September 3, 2018
Publication Date : July 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi507790, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1505 - 1516}, doi = {10.24106/kefdergi.3102}, title = {Analysis of Social Novels in Terms of Goals of Teaching Social Studies}, key = {cite}, author = {Öztürk, Cemil and Tuncel, Gül and Oğuz, Şafak} }
APA Öztürk, C , Tuncel, G , Oğuz, Ş . (2019). Analysis of Social Novels in Terms of Goals of Teaching Social Studies . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (4) , 1505-1516 . DOI: 10.24106/kefdergi.3102
MLA Öztürk, C , Tuncel, G , Oğuz, Ş . "Analysis of Social Novels in Terms of Goals of Teaching Social Studies" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1505-1516 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/47010/507790>
Chicago Öztürk, C , Tuncel, G , Oğuz, Ş . "Analysis of Social Novels in Terms of Goals of Teaching Social Studies". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1505-1516
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of Social Novels in Terms of Goals of Teaching Social Studies AU - Cemil Öztürk , Gül Tuncel , Şafak Oğuz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3102 DO - 10.24106/kefdergi.3102 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1505 EP - 1516 VL - 27 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3102 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3102 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Analysis of Social Novels in Terms of Goals of Teaching Social Studies %A Cemil Öztürk , Gül Tuncel , Şafak Oğuz %T Analysis of Social Novels in Terms of Goals of Teaching Social Studies %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.3102 %U 10.24106/kefdergi.3102
ISNAD Öztürk, Cemil , Tuncel, Gül , Oğuz, Şafak . "Analysis of Social Novels in Terms of Goals of Teaching Social Studies". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 4 (July 2019): 1505-1516 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3102
AMA Öztürk C , Tuncel G , Oğuz Ş . Analysis of Social Novels in Terms of Goals of Teaching Social Studies. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1505-1516.
Vancouver Öztürk C , Tuncel G , Oğuz Ş . Analysis of Social Novels in Terms of Goals of Teaching Social Studies. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1505-1516.