BibTex RIS Cite

IDENTIFICATION OF THE LEVELS OF LEARNING THE BASIC CONCEPTS IN THE SUBJECT “WATERWAYS” BY THE 9 th GRADE STUDENTS

Year 2008, Volume: 16 Issue: 1, 177 - 184, 01.03.2008

Abstract

Basic concepts must be structured perfectly in order to provide solid learning. To increase the quality of education, various methods are under experimenting, enriching the learning environment. The basic concepts to develop a consciousness of the Earth are taught in geography class. In this context, various methods are experimented in geography, and the efficiency and feasibility of these methods are under question. This research aims to identify misunderstood concepts and measures the effects of the choice of method in minimizing misunderstanding in the section “Waterways” in the chapter “External Forces”

References

 • 1. BLOOM, S. B. (1998). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. M.E.B. Yayınları:174. Öğretmen Kitapları.
 • 2. BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2001). Deneysel Desenler, Ön test-Son test, Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • 3. DOĞANAY, H., (1989). Coğrafya ve Liselerimizde Coğrafya Öğretim Programları. Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Cilt 1, Sayı:1.(18) Ankara.
 • 4. DOĞANAY, H. (2002). Coğrafya Öğretim Yöntemleri. İstanbul. Aktif Yayınevi.
 • 5. ERİNÇ, S. (1996). Jeomorfoloji I-II. Konya: Öz Eğitim.
 • 6. KARABAĞ, Ş. ve ŞAHİN, S. (2005). “Evaluation of Geography Education in Turkey” Changing Horizons in Geography Education Heredot/Eurogeo Conference. 2-5 September 2005.Torun, Poland.
 • 7. NAYLOR, D. T. (1987). Elementary and Middle School Social Studies.
 • 8. SPITZER, D.W. (1975). What’s Concept. Educational Psychology. (36-39).
 • 9. ŞAHİN, C. (2001). Türkiye’de Coğrafya Öğretimi (Sorunlar ve Çözüm Önerileri). Ankara:Gündüz Eğitim Yayıncılık.
 • 10. GÜNGÖRDÜ, E. (2001). Liselerde Coğrafya Dersi Öğretimi. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.

9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “AKARSULAR” KONUSUNDAKİ TEMEL KAVRAMLARI ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN TESPİT

Year 2008, Volume: 16 Issue: 1, 177 - 184, 01.03.2008

Abstract

Öğrenmenin sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için temel kavramların doğru ve eksiksiz olarak yapılandırılması gerekmektedir. Bu yapılandırma esnasında öğretim kalitesini arttırmak amacıyla çeşitli yöntemler denenip, öğretim ortamları zenginleştirilmeye çalışılmaktadır. Dünya bilincini geliştirmede ihtiyaç duyulan kavramlar coğrafya dersi aracılığı ile kazandırılmaktadır. Bu çerçevede son yıllarda coğrafya öğretiminde de farklı öğretim yöntemleri denenmekte; etkililiği ve uygulanabilirliği tartışılmaktadır. Bu araştırma; ‘Dış Kuvvetler’ ünitesi “Akarsular” konusunda hatalı öğrenilen kavramların tespit edilmesi ve bu hataların en aza indirilmesinde yöntem tercihinin etki derecesini inceleyen deneysel bir çalışmadır.

References

 • 1. BLOOM, S. B. (1998). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. M.E.B. Yayınları:174. Öğretmen Kitapları.
 • 2. BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2001). Deneysel Desenler, Ön test-Son test, Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • 3. DOĞANAY, H., (1989). Coğrafya ve Liselerimizde Coğrafya Öğretim Programları. Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Cilt 1, Sayı:1.(18) Ankara.
 • 4. DOĞANAY, H. (2002). Coğrafya Öğretim Yöntemleri. İstanbul. Aktif Yayınevi.
 • 5. ERİNÇ, S. (1996). Jeomorfoloji I-II. Konya: Öz Eğitim.
 • 6. KARABAĞ, Ş. ve ŞAHİN, S. (2005). “Evaluation of Geography Education in Turkey” Changing Horizons in Geography Education Heredot/Eurogeo Conference. 2-5 September 2005.Torun, Poland.
 • 7. NAYLOR, D. T. (1987). Elementary and Middle School Social Studies.
 • 8. SPITZER, D.W. (1975). What’s Concept. Educational Psychology. (36-39).
 • 9. ŞAHİN, C. (2001). Türkiye’de Coğrafya Öğretimi (Sorunlar ve Çözüm Önerileri). Ankara:Gündüz Eğitim Yayıncılık.
 • 10. GÜNGÖRDÜ, E. (2001). Liselerde Coğrafya Dersi Öğretimi. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

İlknur Yüksel Dönmez This is me

Ayşegül Alaz This is me

Abdulbaki Aydoğan This is me

Publication Date March 1, 2008
Published in Issue Year 2008 Volume: 16 Issue: 1

Cite

APA Yüksel Dönmez, İ., Alaz, A., & Aydoğan, A. (2008). 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “AKARSULAR” KONUSUNDAKİ TEMEL KAVRAMLARI ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN TESPİT. Kastamonu Education Journal, 16(1), 177-184.

10037