Year 2021, Volume 29 , Issue 1, Pages 103 - 116 2021-01-16

The Use Of Newspapers As A Tool In History Teaching And Students' Approaches In This Subject
Tarih Öğretiminde Gazetelerin Bir Araç Olarak Kullanımı ve Öğrencilerin Bu Konudaki Yaklaşımları

Mehmet GÜNDÜZ [1]


Many different tools are used in history teaching. One of these tools is newspapers. Newspapers are common tools that are cheap, effective, useful and easy to access, which can be used both in and outside the class. Newspapers, one of the sources where students can improve their research skills, can broaden their horizons. In this study, the use of the history lessons of newspapers as a tool in teaching has been examined, students' perceptions, views and opinions about the use of newspapers as a tool in education have been revealed and their thoughts on library use have been evaluated. The study also examined how students used newspapers as primary sources. The research was carried out with 151 students who were studying at the 11th grade of Fatih Gelenbevi Anatolian High School in the district of Fatih in Istanbul. From 2000 until 1929, Evening published in Turkey, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Turkey, Ulus and Zafer newspapers were examined in this study. As a data collection tool, a written evaluation report consisting of 5 questions was taken from each student. The analysis of the data was done using descriptive analysis technique, and the numerical breakdown and comparison of the data was done. Anxiety and prejudice were observed in the majority of students, especially for the use of newspapers in the teaching of history lessons. However, at the end of the research assignment, it was determined that there was a big change in the negative perspectives of the students. It has been observed that students' thoughts about library use have changed, their ability to use the library has increased and they have become more social.
Tarih öğretimde birçok farklı araç kullanılmaktadır. Bu araçlardan biri de gazetelerdir. Gazeteler tarih derslerinde hem ders içinde hem de ders dışında kullanılabilen ucuz, etkili, kullanışlı ve ulaşılması kolay yaygın araçlardır. Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirebileceği kaynaklardan biri olan gazeteler onların ufuklarını genişletebilir. Bu çalışmada gazetelerin tarih derslerinin öğretimde bir araç olarak kullanımı irdelenmiş, öğrencilerin gazetelerin eğitimde bir araç olarak kullanımlarına yönelik algıları, bakışları ve görüşleri ortaya konulmuş ve onların kütüphane kullanımına yönelik düşünceleri değerlendirilmiştir. Çalışma ile ayrıca öğrencilerin birinci el kaynak olarak gazetelerden nasıl yararlandıkları incelenmiştir. Araştırma, İstanbul ili Fatih ilçesindeki Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi 11.sınıfta okuyan 151 kişi ile yürütülmüştür. 1929 yılından 2000 yılına kadar Türkiye’de yayımlanan Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Türkiye, Ulus ve Zafer gazeteleri bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak her bir öğrenciden 5 sorudan oluşan yazılı değerlendirme raporu alınmıştır. Verilerin analizi betimsel çözümleme tekniği kullanılarak yapılmış, verilerin sayısal dökümü ve karşılaştırılmaları yapılmıştır. Tarih derslerinin öğretiminde gazetelerin kullanımına yönelik başta öğrencilerin çoğunda endişe ve önyargı olduğu görülmüş ancak araştırma ödevinin sonunda öğrencilerin olumsuz bakış açılarında büyük değişim olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin kütüphane kullanımlarına yönelik düşüncelerin değiştiği, kütüphaneden yararlanma becerilerinin arttığı ve daha çok sosyalleştikleri gözlemlenmiştir.
  • Aiex, N. K. Using Newspapers as Effective Teaching Tools, https://www.ericdigests.org/pre-929/using.htm, Erişim Tarihi: 28 Nisan 2020. Ata, B. (2002). Tarih Derslerinde Dokümanlarla Öğretim Yaklaşımı, Türk Yurdu, S.175. s.80-86. Deveci, H. (2005). Sosyal Bilgiler Dersinde Gazete Kullanımı, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, July 2005 ISSN: 1303-6521 volume 4 Issue 3, s. 159-166. DeRoche, E. F. (1999). Before College: Newspapers In K-12 Schools, Knowlton, S. R. & Barefoot, B.O. (Ed.), Using National Newspapers In The College Classroom, The New York Times. Dönmez, C. &Tangülü, Z. (2012). Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi’nde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, GEFAD / GUJGEF 32 (2): 347-361. Gardner, J. S. & Sullivan, B. I. (1999). The National Newspaper As A Tool For Educational Empowerment: Origins And Rationale, Knowlton, S. R. & Barefoot, B.O. (Ed.), Using National Newspapers In The College Classroom, The New York Times. Heitzmann, W. R. (1979). The Newspaper In The Classroom. What Research Says To The Teacher. Washington: National Education Association. Hermann, P. (1981) Newspapers are for kids, too! A Newspaper In Education Handbook For Parents. Kossack, S. (1987) Use the news. NIEWEEK, AWPA: Resources For Reading, Journal of Reading, 30 (6) March 1987, s. 552-554. MEB (2008). İlköğretim 4-8. Sınıf Öğretim Programlarının Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Gazete Kupürlerinden Yararlanma, Ankara. MEB (2019). Ortaöğretim Tarih 9 Ders Kitabı, MEB Yayınları. MEB (2018). Ortaöğretim Tarih Dersi Öğretim Programı. MEB (2018). Ortaöğretim T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı. Olivares, A. R. (1993). International Reading Association, Newark, USA. Rajaretnam, T. (2002). Using Newspapers İn The Classroom: A Personal Experience. http:// www3.Telus.Net/Linguisticsissues/Newspapers. Short. J.R.& Dickerson, B. (1980). The Newspaper An Alternative Textbook, Fearon Teacher Aids. Street, C. (2002). Teaching With The Newspaper. Social Studies, 93, (3), 131-134. Sunal, S. C. and Haas M. E. (2002). Social Studies For The Elementary And Middle Grades A Constructivist Approach,. Boston: Allyn and Bacon. The Newspaper Association of America Foundation (NAAF) (1995). NIE: Getting Started—A Guide far Newspaper in Education Programs. s.5. Turner, T, N. (1982). The Newspaper a “New” Resource for Career Education, Social Studies, 73:2, March/April, 80-84. Yahşi, İ. & Keleş, H. (2013). Tarih Öğretiminde Gazete Kullanımının Çok Perspektifliğe Etkisi, Mayıs 2013 Cilt:21 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi, 693-710.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-4642-4189
Author: Mehmet GÜNDÜZ (Primary Author)
Institution: İstanbul Erkek Lisesi
Country: Turkey


Thanks Bu çalışmada yer alan Gelenbevi Anadolu Lisesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı lise 3. sınıfta okuyan öğrenciler ile Gelenbevi Anadolu Lisesi’ne büyük katkıları olan ve çalışmaya büyük destek sunan değerli meslektaşım Tarih Öğretmeni Tuncel Çamak’a teşekkür ediyorum. Ayrıca Gelenbevi Anadolu Lisesi’ne değerli hizmetleri olan ve desteklerini esirgemeyen Coğrafya Öğretmeni Murat İzzet Furat’a, Okul Müdürü Abdülkadir Korkmaz’a ve Müdür Yardımcısı Rasim Geniş’e şükranları mı sunuyorum.
Dates

Application Date : April 30, 2020
Acceptance Date : July 15, 2020
Publication Date : January 16, 2021

Bibtex @research article { kefdergi730235, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {103 - 116}, doi = {10.24106/kefdergi.730235}, title = {The Use Of Newspapers As A Tool In History Teaching And Students' Approaches In This Subject}, key = {cite}, author = {Gündüz, Mehmet} }
APA Gündüz, M . (2021). The Use Of Newspapers As A Tool In History Teaching And Students' Approaches In This Subject . Kastamonu Eğitim Dergisi , 29 (1) , 103-116 . DOI: 10.24106/kefdergi.730235
MLA Gündüz, M . "The Use Of Newspapers As A Tool In History Teaching And Students' Approaches In This Subject" . Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 103-116 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/59781/730235>
Chicago Gündüz, M . "The Use Of Newspapers As A Tool In History Teaching And Students' Approaches In This Subject". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 103-116
RIS TY - JOUR T1 - The Use Of Newspapers As A Tool In History Teaching And Students' Approaches In This Subject AU - Mehmet Gündüz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.730235 DO - 10.24106/kefdergi.730235 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 116 VL - 29 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.730235 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.730235 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi The Use Of Newspapers As A Tool In History Teaching And Students' Approaches In This Subject %A Mehmet Gündüz %T The Use Of Newspapers As A Tool In History Teaching And Students' Approaches In This Subject %D 2021 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 29 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.730235 %U 10.24106/kefdergi.730235
ISNAD Gündüz, Mehmet . "The Use Of Newspapers As A Tool In History Teaching And Students' Approaches In This Subject". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 / 1 (January 2021): 103-116 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.730235
AMA Gündüz M . The Use Of Newspapers As A Tool In History Teaching And Students' Approaches In This Subject. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(1): 103-116.
Vancouver Gündüz M . The Use Of Newspapers As A Tool In History Teaching And Students' Approaches In This Subject. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(1): 103-116.
IEEE M. Gündüz , "The Use Of Newspapers As A Tool In History Teaching And Students' Approaches In This Subject", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 103-116, Jan. 2021, doi:10.24106/kefdergi.730235