Year 2021, Volume 29 , Issue 1, Pages 127 - 137 2021-01-16

Students' Views on the Use of Teaching Strategy Through Invention in Digital Illustration Course and an Application Study
Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Dijital İllüstrasyon Dersinde Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri ve Bir Uygulama Çalışması

Cihan CANBOLAT [1] , Meliha YILMAZ [2]


Purpose: The aim of the research is to determine the student's views on the use of instructional strategy in digital illustration
course through invention and to conduct a practice study. Graphic design courses is limited research on the use of different
teaching strategies in the processing of instruction and the discovery of more math, science in areas such as were used. It is
thought that the research is important in this aspect and will contribute to the related literature.
Design/Methodology/Approach: In the research, which was carried out with 24 students who took the Digital Illustration
course of Kastamonu University Faculty of Fine Arts and Design, Department of Graphics, education was carried out using the
teaching strategy through invention. In this study, in which screening research, which is one of the quantitative research
designs, was used, the data were collected with a 5-point Likert-type scale and a graded scoring key.
Findings: As a result of the research, it was determined that the students were active in the educational environment through
the invention, and that the information was discovered and learned. As a result of student opinions, it has been concluded
that the instructor guides the students and gives hints to the students during the problems encountered during the design
process. It was concluded that the teaching strategy through the invention is the method that prepares the students for
acquiring new information, the information learned in the lesson is used in different lessons, and it is beneficial for students
to develop their thinking, problem solving and creativity skills.
Highlights: The intensity of the curriculum and the lack of hours made it difficult to implement the teaching strategy. In
addition, according to the character design evaluation criteria, it was determined that the products designed in the teaching
environment through invention were sufficient and incomplete.

Araştırmanın amacı, buluş yoluyla öğretim stratejisinin dijital illüstrasyon dersinde kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi ve buluş yoluyla öğretim ortamında yapılan karakter tasarımlarına yönelik değerlendirme çalışması yapmaktır. Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü Dijital İllüstrasyon dersini alan 24 öğrenci ile gerçekleştirilen araştırmada, buluş yoluyla öğretim stratejisi kullanılarak öğretim gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma desenlerinden tarama araştırmasının kullanıldığı bu çalışmada veriler 5’li likert tipi anket ve dereceli puanlama anahtarı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda buluş yoluyla eğitim ortamında öğrencilerin aktif olduğu, bilgilerin keşfedilerek öğrenildiği tespit edilmiştir. Öğrenci görüşleri neticesinde, öğretim elemanının öğrencilere rehberlik ettiği ve öğrencinin tasarım sürecinde karşılaştığı problemler esnasında öğrenciye ipucu verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Buluş yoluyla öğretim stratejisinin öğrencilerin yeni bilgiler elde etmesine zemin hazırlayan yöntem olduğu, derste öğrenilen bilgilerin farklı derslerde kullanıldığı, öğrencilerin düşünme, problem çözme, yaratıcılık becerilerini geliştirmede fayda sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak öğretim programı yoğunluğunun ve ders saati yetersizliğinin öğretim stratejisinin uygulanmasını zorlaştırdığı görülmüştür. Ayrıca karakter tasarımı değerlendirme kriterlerine göre, buluş yoluyla öğretim ortamında tasarlanan ürünlerin yeterli ve eksik olduğu noktalar tespit edilmiştir.
 • Akengin, Ç., Başbuğ, Z. (2018). Temel sanat eğitiminde buluş yoluyla öğretim yaklaşımın önemi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1). 133-143.
 • Balamir, B. (1999). Sanat eğitiminde özgürlük ve özgünlük. Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Becer, E. (2009). İletişim ve grafik tasarım. Ankara: Dost.
 • Bilen, M. (2006). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Kara, C. (2019). Çocuk kitapları için karakter tasarımından kitap tasarımına deneysel bir illüstrasyon örneği. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi,42, 33-50. DOI: 10.32547/ataunigsed.524314.
 • Mamur, N. (2010). Görsel sanatlar eğitiminde ölçme ve değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2). 175-188.
 • Önal, H. (2013). Online video eğitim platformlarının tasarım programlarını öğrenmeye katkısı. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özcan, B. N., & Türnüklü, E. (2013). Buluş yoluyla öğrenme yönteminin ilköğretim öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerine etkisinin incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 29- 45.
 • Temizöz, Y., & Özgün Koca, S. A. (2008). Matematik öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri ve buluş yoluyla öğrenme yaklaşımı konusundaki görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(149), 89-103.
 • Tepecik, A. (2002). Grafik Sanatlar. Ankara: Detay ve Sistem Ofset.
 • Tuna, S. (2011). İlköğretimde tasarım eğitimi. A. O. Alakuş & L. Mercin (Ed.), Sanat eğitimi ve görsel sanatlar eğitimi içinde (s. 189-200). Ankara: Pegem.
 • Saygılı, G. (Ed.). (2015). İlkokulda kullanılan strateji, yöntem ve teknikler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yılmaz, M. (2010). Görsel sanatlar eğitiminde uygulamalar. Ankara: Data.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-1837-0651
Author: Cihan CANBOLAT (Primary Author)
Institution: KASTAMONU UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7732-2660
Author: Meliha YILMAZ
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 1, 2020
Acceptance Date : July 8, 2020
Publication Date : January 16, 2021

Bibtex @research article { kefdergi730465, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {127 - 137}, doi = {10.24106/kefdergi.730465}, title = {Students' Views on the Use of Teaching Strategy Through Invention in Digital Illustration Course and an Application Study}, key = {cite}, author = {Canbolat, Cihan and Yılmaz, Meliha} }
APA Canbolat, C , Yılmaz, M . (2021). Students' Views on the Use of Teaching Strategy Through Invention in Digital Illustration Course and an Application Study . Kastamonu Eğitim Dergisi , 29 (1) , 127-137 . DOI: 10.24106/kefdergi.730465
MLA Canbolat, C , Yılmaz, M . "Students' Views on the Use of Teaching Strategy Through Invention in Digital Illustration Course and an Application Study" . Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 127-137 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/59781/730465>
Chicago Canbolat, C , Yılmaz, M . "Students' Views on the Use of Teaching Strategy Through Invention in Digital Illustration Course and an Application Study". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 127-137
RIS TY - JOUR T1 - Students' Views on the Use of Teaching Strategy Through Invention in Digital Illustration Course and an Application Study AU - Cihan Canbolat , Meliha Yılmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.730465 DO - 10.24106/kefdergi.730465 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 137 VL - 29 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.730465 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.730465 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Students' Views on the Use of Teaching Strategy Through Invention in Digital Illustration Course and an Application Study %A Cihan Canbolat , Meliha Yılmaz %T Students' Views on the Use of Teaching Strategy Through Invention in Digital Illustration Course and an Application Study %D 2021 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 29 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.730465 %U 10.24106/kefdergi.730465
ISNAD Canbolat, Cihan , Yılmaz, Meliha . "Students' Views on the Use of Teaching Strategy Through Invention in Digital Illustration Course and an Application Study". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 / 1 (January 2021): 127-137 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.730465
AMA Canbolat C , Yılmaz M . Students' Views on the Use of Teaching Strategy Through Invention in Digital Illustration Course and an Application Study. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(1): 127-137.
Vancouver Canbolat C , Yılmaz M . Students' Views on the Use of Teaching Strategy Through Invention in Digital Illustration Course and an Application Study. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(1): 127-137.
IEEE C. Canbolat and M. Yılmaz , "Students' Views on the Use of Teaching Strategy Through Invention in Digital Illustration Course and an Application Study", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 127-137, Jan. 2021, doi:10.24106/kefdergi.730465