Year 2021, Volume 29 , Issue 1, Pages 25 - 36 2021-01-16

Biotechnology Literacy Inventory: Development, Validity and Reliability
Biyoteknoloji Okuryazarlık Envanteri: Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Esra AÇIKGÜL FIRAT [1] , Emine ÇAVUŞ [2] , Gizem TURAN GÜRBÜZ [3] , Sadık ÖZTÜRK [4]


Purpose: In this study, it is aimed to develop a biotechnology literacy inventory that deals with the different dimensions of literacy to determine the biotechnology literacy of 8th-grade students and to make validity/reliability studies. Design/Methodology/Approach: The participants of the study consisted of 566 8th grade students determined by convenience sampling method. Findings: The first measurement tool is the Biotechnology Awareness Test, which consists of 24 questions, which was developed to determine the biotechnology awareness of students, and includes yes / no answers. The difficulty index of the final test was 0.66, the discrimination index was 0.43. The second measurement tool is the Biotechnology Products Preference Scale, which was developed to determine the biotechnology products that students prefer in their daily lives, and consists of 13 items and 4 sub-dimensions. According to the results of the confirmatory factor analysis, χ2 / df value was found to be 1.30, and RMSEA value was calculated as 0.035. The third measurement tool is the Biotechnology Opinion Scale, which was prepared to determine students' opinions about biotechnology on factors such as ethics, risk, and consists of 12 items and 4 sub-dimensions. According to the results of the confirmatory factor analysis, χ2 / df value was found to be 1.04, and RMSEA value was calculated as 0.012. According to the findings, it was concluded that the measurement tools in the developed inventory were valid and reliable. Highlights: Biotechnology Literacy Inventory consisting of three measurement tools including different dimensions of literacy was developed with this study. These tools are; Biotechnology Awareness Test, The Biotechnology Products Preference Scale, and Biotechnology Opinion Scale. Besides, a scoring table is included in the study to calculate a single biotechnology literacy score according to the data obtained from this scale.
Çalışmanın amacı: Bu çalışmada, 8. Sınıf öğrencilerinin biyoteknoloji okuryazarlıklarını belirlemek amacıyla okuryazarlığın farklı boyutlarını ele alan bir Biyoteknoloji Okuryazarlık Envanteri geliştirmek ve geçerlik/güvenirlik çalışmalarını yapmak amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem: Araştırmanın katılımcılarını uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 566 8. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bulgular: Birinci ölçme aracı, öğrencilerin biyoteknoloji farkındalıklarını belirlemek amacıyla oluşturulan ve evet/hayır şeklinde yanıtları içeren 24 sorudan oluşan Biyoteknoloji Farkındalık Testi’dir. Testin güçlük indeksi 0.66 ve ayırt edicilik indeksi 0.43 olarak bulunmuştur. İkinci ölçme aracı, öğrencilerin günlük hayatlarında tercih ettikleri biyoteknoloji ürünlerini belirlemek amacıyla oluşturulan Biyoteknoloji Ürünleri Tercih Ölçeği’dir. Bu ölçek, 13 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre χ2/df değeri 1.30 olarak bulunurken RMSEA değeri 0.035 olarak hesaplanmıştır. Üçüncü ölçme aracı ise öğrencilerin biyoteknoloji hakkındaki etik ve risk gibi faktörlere ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla hazırlanan Biyoteknolojiye İlişkin Görüş Ölçeği’dir. Bu ölçek, 12 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre χ2/df değeri 1.04 olarak bulunurken RMSEA değeri 0.012 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, geliştirilen envanterde yer alan ölçme araçlarının geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Önemli Vurgular: Bu çalışma ile okuryazarlığın farklı boyutlarını içeren üç ölçme aracından oluşan Biyoteknoloji Okuryazarlığı Envanteri geliştirilmiştir. Bu araçlar; Biyoteknoloji Farkındalık Testi, Biyoteknoloji Ürünleri Tercih Ölçeği ve Biyoteknoloji Görüş Ölçeğidir. Ayrıca çalışmada, bu ölçeklerden elde edilen puanlar ile tek bir biyoteknoloji okuryazarlık puanı hesaplamak için puanlama tablosu yer almaktadır.
  • Bal, R., Keskin Samanci, N. & Bozkurt, O. (2007). University Students’ Knowledge and Attitude about Genetic Engineering. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(2), 119-126.
  • Bogner, A., & Torgersen, H. (2014). Different Ways of Problematising Biotechnology–And What it Means for Technology Governance. Public Understanding of Science, 24(5), 516–532.
  • Bruschi, F., Dundar, M., Gahan, P. B., Gartland, K., Szente, M., Viola-Magni, M. P., & Akbarova, Y. (2011). Biotechnology Worldwide and The European Biotechnology Thematic Network’ Association (EBTNA). Current Opinion in Biotechnology, 22(1), 7-14.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-6401-1476
Author: Esra AÇIKGÜL FIRAT
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6377-7461
Author: Emine ÇAVUŞ
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8723-7689
Author: Gizem TURAN GÜRBÜZ
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5427-593X
Author: Sadık ÖZTÜRK
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 13, 2020
Acceptance Date : January 4, 2021
Publication Date : January 16, 2021

Bibtex @research article { kefdergi862354, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {25 - 36}, doi = {10.24106/kefdergi.4155}, title = {Biotechnology Literacy Inventory: Development, Validity and Reliability}, key = {cite}, author = {Açıkgül Fırat, Esra and Çavuş, Emine and Turan Gürbüz, Gizem and Öztürk, Sadık} }
APA Açıkgül Fırat, E , Çavuş, E , Turan Gürbüz, G , Öztürk, S . (2021). Biotechnology Literacy Inventory: Development, Validity and Reliability . Kastamonu Eğitim Dergisi , 29 (1) , 25-36 . DOI: 10.24106/kefdergi.4155
MLA Açıkgül Fırat, E , Çavuş, E , Turan Gürbüz, G , Öztürk, S . "Biotechnology Literacy Inventory: Development, Validity and Reliability" . Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 25-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/59781/862354>
Chicago Açıkgül Fırat, E , Çavuş, E , Turan Gürbüz, G , Öztürk, S . "Biotechnology Literacy Inventory: Development, Validity and Reliability". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 25-36
RIS TY - JOUR T1 - Biotechnology Literacy Inventory: Development, Validity and Reliability AU - Esra Açıkgül Fırat , Emine Çavuş , Gizem Turan Gürbüz , Sadık Öztürk Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.4155 DO - 10.24106/kefdergi.4155 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 36 VL - 29 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.4155 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.4155 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Biotechnology Literacy Inventory: Development, Validity and Reliability %A Esra Açıkgül Fırat , Emine Çavuş , Gizem Turan Gürbüz , Sadık Öztürk %T Biotechnology Literacy Inventory: Development, Validity and Reliability %D 2021 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 29 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.4155 %U 10.24106/kefdergi.4155
ISNAD Açıkgül Fırat, Esra , Çavuş, Emine , Turan Gürbüz, Gizem , Öztürk, Sadık . "Biotechnology Literacy Inventory: Development, Validity and Reliability". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 / 1 (January 2021): 25-36 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.4155
AMA Açıkgül Fırat E , Çavuş E , Turan Gürbüz G , Öztürk S . Biotechnology Literacy Inventory: Development, Validity and Reliability. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(1): 25-36.
Vancouver Açıkgül Fırat E , Çavuş E , Turan Gürbüz G , Öztürk S . Biotechnology Literacy Inventory: Development, Validity and Reliability. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(1): 25-36.
IEEE E. Açıkgül Fırat , E. Çavuş , G. Turan Gürbüz and S. Öztürk , "Biotechnology Literacy Inventory: Development, Validity and Reliability", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 25-36, Jan. 2021, doi:10.24106/kefdergi.4155